Shared Flashcard Set

Details

Preposisjoner
n/a
97
Language - Other
Undergraduate 4
12/04/2009

Additional Language - Other Flashcards

 


 

Cards

Term
Jeg har bodd i Norge _ 3 år
Definition

Jeg har bodd i Norge i 3 år

 

i (periode)

Term
Jeg var ikke der _ den perioden.
Definition

Jeg var ikke der i den perioden.

 

i (periode)

Term
_ denne uken arbeider jeg med et prosjekt.
Definition

I denne uken arbeider jeg med et prosjekt.

 

i (periode)

Term
_ neste uke skal jeg på ferie.
Definition

I neste uke skal jeg på ferie.

 

i (periode)

Term
punktuell tid
Definition
Term
Midt _ dagen.
Definition

Midt dagen.

 

punktuell tid

Term
produkt i en periode
Definition
Term
Du må skrive eksamensoppgaven _ 4 timer.
Definition

Du må skrive eksamensoppgaven 4 timer.

 

produkt i en periode

Term
verbene kan, skal, vil, må, bør
Definition
brukes oftest med på
Term
Du kan gjøre det _ to timer.
Definition
Du kan gjøre det  to timer.
Term
Du kan gå til buss _ 3 minutter.
Definition
Du kan gå til bussen  3 minutter.
Term
hvor lang tid som har gått uten at noe har skjedd
Definition
Term
Jeg har ikke sett henne _ 3 år.
Definition

Jeg har ikke sett henne 3 år.

 

hvor lang tid som har gått uten at noe har skjedd

Term
_ 90-årene (1990-2000)
Definition
i 90-årene
Term
_ 90-tallet (1990-2000)
Definition
90-tallet
Term
_ et land
Definition
i et land
Term
_ en by
Definition
i en by
Term
_ en gate
Definition
i en gate
Term
_ en blokk
Definition
i en blokk
Term
_ et hus
Definition
i et hus
Term
_ en leilighet
Definition
i en leilighet
Term
_ 5. etasje
Definition
i 5. etasje
Term
_ landet
Definition
på landet (in the countryside)
Term
_ et sted
Definition
på et sted
Term
_ en øy
Definition
på en øy
Term
_ hybel
Definition
på hybel
Term
_ hotell/pensjonat/motell, etc.
Definition
på hotell
Term
_ Island
Definition
på Island
Term
_ Kanariøyene
Definition
på Kanariøyene
Term
_ Tyskland
Definition
i Tyskland
Term
private firmaer
Definition
i
Term
_ et rom
Definition

i et rom

 

private firmaer

Term
_ en hage
Definition

i en hage

 

private firmaer

Term
_ en bedrift
Definition

i en bedrift

 

private firmaer

Term
_ banken
Definition

i banken

 

private firmaer

Term
institusjoner
Definition
Term
_ postkontoret
Definition

på postkontoret

 

institusjon

Term
_ skolen
Definition

på skolen

 

institusjon

Term
_ Universitetet
Definition

på Universitetet

 

institusjon

Term
_ biblioteket
Definition

på biblioteket

 

institusjon

Term
_ sykehus
Definition

på sykehus

 

institusjon

Term
genitiv for ting og abstrakter
Definition
Term
navnet _ boken
Definition

navnet på boken

 

genitiv

Term
fargen _ veggen
Definition

fargen på veggen

 

genitiv

Term
en definisjon _ noe
Definition
en definisjon på noe
Term
et eksempel _ noe
Definition
et eksempel på noe
Term
genitiv for mennesker
Definition
til
Term
bilen _ Per
Definition

bilen til Per

 

genitiv for mennesker

Term
barna _ moren
Definition

barna til moren

 

genitiv for mennesker

Term
genitivsfunksjon
Definition
i
Term
regjeringen _ landet
Definition

regjeringen i landet

 

genitivsfunksjon

Term
setene _ bilen
Definition

setene i bilen

 

genitivsfunksjon

Term
brukes for å fortelle hvem som laget noe, og om utførelsen av en handling
Definition
av
Term
en forfatter _ en bok
Definition
en forfatter av en bok
Term
eieren _ huset
Definition
eieren av huset
Term
en del _
Definition
en del av
Term
toppen _
Definition
toppen av
Term
bunnen _
Definition
bunnen av
Term
kanten _
Definition
kanten av
Term
siden _
Definition
siden av
Term
nøytral relasjon mellom verden/mennesker
Definition
for
Term
Det er vanskelig _ meg.
Definition
Det er vanskelig for meg.
Term
Han presenterte dem _ hverandre.
Definition
Han presenterte dem for hverandre.
Term
intensjon ved infinitiv
Definition
for
Term
Jeg skal gå _ å jobbe.
Definition

Jeg skal gå for å jobbe.

 

intensjon ved infinitiv

Term
Han gikk _ å spise lunsj.
Definition

Han gikk for å spise lunsj.

 

intensjon ved infinitiv

Term
Han er for gammel _ å flytte.
Definition

Han er for gammel til å flytte.

 

Spørsmål: hva er han for gammel til? Svar: å flytte

Term
upersonlig subjekt
Definition
ingen preposisjon
Term
Det er hyggelig å gå tur.
Definition
ingen preposisjon
Term
posisjon
Definition
for
Term
Sjefen _ hæren talte
Definition

Sjen for hæren talte

 

posisjon

Term
Rektor _/_ Universitetet talte
Definition

Rektor for/på Universitetet talte

 

posisjon

Term
Skal vi kjøpe blomster _ ham? (service)
Definition
Skal vi kjøpe blomster for ham?
Term
Skal vi kjøpe blomster _ ham? (gave)
Definition
Skal vi kjøpe blomster til ham?
Term
måltider
Definition
til
Term
kylling _ middag
Definition
kylling til middag
Term
kaker _ kaffen
Definition
kaker til kaffen
Term
gjester _ middag
Definition
gjester til middag
Term
vin _ maten
Definition
vin til maten
Term
_ slutt
Definition
til slutt (som en konklusjon)
Term
_ slutten av boka
Definition
på slutten av boka
Term
_ slutten av dagen
Definition
på slutten av dagen
Term
_ slutten av natten
Definition
på slutten av natten
Term
Det skjedde _ to uker _.
Definition
Det skjedde for to uker siden.
Term
Kurset starter _ to uker.
Definition

Kurset starter om to uker.

 

noe starter i fremtiden

Term
å snakke _ noe
Definition
å snakke om noe
Term
å vite _ noe
Definition
å vite om noe
Term
å handle _ noe
Definition
å handle om noe
Term
å fortelle _ noe
Definition
å fortelle om noe
Term
å lure _
Definition
å lure på
Term
å tvile _
Definition
å tvile på
Term
å være sikker _
Definition
å være sikker på
Term
å tenke _ noe
Definition
å tenke på noe
Term
å være sint _
Definition
å være sint på
Term
å mase _ noen
Definition
å mase på noen
Term
å være ergerlig _ noen
Definition
å være ergerlig på noen
Term
å synes synd _ noen
Definition
å synes synd på noen
Supporting users have an ad free experience!