Shared Flashcard Set

Details

Politik og demokrati
flashcards til kap. 1.1, 1.2 og 1.3 i B-bogen
4
Social Studies
Not Applicable
06/02/2012

Additional Social Studies Flashcards

 


 

Cards

Term
Hvordan definerer Easton politik?
Definition
Easton siger at politik er: den autoritaive fordeling af goder med gyldighed for et samfund
Term
Hvordan definerer Laswell politik?
Definition
Laswell siger at politik er: det, der bestemmer, hvem der får hvad, hvornår de får det og hvordan.
Term
Hvad er output i Eastons model over det politiske system?
Definition
Love eller beslutninger
Term
Hvad betyder ordet demokrati?
Definition
Ordet demokrati stammer fra græsk og betyder folkestyre (demos = folk og kratos = styre)
Supporting users have an ad free experience!