Shared Flashcard Set

Details

Patologi - Blandet
Blandede gloser
41
Pathology
Not Applicable
12/07/2014

Additional Pathology Flashcards

 


 

Cards

Term
3 tumorer med psammonlegemer
Definition

Papillært thyroidea tumor

Serøs type ovarie tumor

Meningeom

Term
5 overordnede årsager til inflammation
Definition

Infektion

Immunologisk reaktion

Fysisk skade

Kemisk skade

Nekrose

 

Term
Adenomyose
Definition
Forekomst af endometrie elementer (kirtler og stroma) i myometriet, i uterus
Term
Akut myokardieinfarkt
Definition
En iskæmisk myokardienekrose som skyldes utilstrækkelig blodforsyning
Term
Auer stave
Definition
Stavformede granula i myeloblasternes cytoplasma
Term
Benigne tumorer i brystet
Definition

Fibroadenom

Papillom

Phylodes tumor

Term
Den hyppigste maligne tumor i appendix
Definition
Karcinoid tumor
Term
Emfysem
Definition

Ved emfysem forstås en diffus lungesygdom, der er karakteriseret ved permanent forøgelse af lungernes luftrum perifert for den terminale bronchiole, ledsaget af destruktion af alveolevægge og uden væsentlig fibrose 

 
Term
Empyem
Definition
Purulent inflammation i præformeret kavitet
Term
Endometriose
Definition
Forekomst af funktionelt endometrievæv uden for corpus uteri
Term
Germinalcelle tumorer i ovariet
Definition

Dysgerminom

Teratom (moden/umoden)

Blommesækstumor

Embryonal karcinom

Koriokarcinom

Term
Germinalcelle tumorer i testis
Definition

Seminom

Teratom

Blommesækstumor

Koriokarcinom

Embryonalt karcinom

Term
Granulationsvæv
Definition

Et væv bestående af tyndvæggede blodkar, bindevæv og (myo)fibroblastære celler, samt kroniske betændelsesceller (især makrofager)

 
Term
Granulomer
Definition
Små runde ansamlinger af makrofager, ofte omgivet af en bræmme af små lymfocytter og fibroblaster
Term
Hamartom
Definition

Er en circumskript malformation bestående af normale, modne vævsbestanddele i den pågældende lokalisation, men i en abnorm, svulstlignende sammenblanding

 
Term
Hvilke fire primære karcinomer ses i thyroidea
Definition

Pappilært

Folikulært

Anaplastisk

Medulært

Term
Hyppigste typer mamma cancer
Definition

Invasivt ductalt karcinom

Invasivt lobulært karcinom

Term
Ikke neoplastiske forandringer i brystet
Definition

Fibrocystiske forandringer

Epithelcelle hyperplasi

Skleroserende adenose

Radialt ar

Papillomatose

Term
Inddeling af hæmatologiske leukomier
Definition

Myeloproliferative neoplasier (MPN)

Myelodysplastiske syndromer (MDS)

Akutte myeloide leukæmier (AML)

Term
Inddeling af klassisk Hodgkins lymfom
Definition

Nodulær sklerose

Mixed cellularitet

Lymfocytrig

Lymfocyt depleteret

Term
Kriterier for WHO gradering af CNS tumore
Definition

Kerne atypi

Mitoser

Endothelcelle proliferation

Nekrose

Term
Malignitetsgradering af mamma cancer
Definition

Tubulusdannelse

Mitoser

Kernepleomorfi

Term
Myelomatose
Definition
En multifokal, knoglemarvsbaseret plasmacelleneoplasi med associeret M-komponent
Term
Måder en malign cancer kan sprede sig (4 stk)
Definition

Lymfogen spredning

Hæmatogen spredning

Lokal invasiv vækst

Kanikulær spredning

Term
Neoplasi
Definition
En sygelig vækst af celler af autonom karakter, som fortsætter vækst efter ophør af vækstudløsende stimuli.
Term
Pagetoid opvækst
Definition
Opvækst i hele epidermis' tykkelse af store uensartede (atypiske) enkeltliggende melanocytære celler (i maligne melanomer)
Term
Sex cord-struma-tumorer i ovariet
Definition

Granulosacelle tumor

Thecom

Fibrom

Sertolicelle tumor

Leydigcelle tumor

Term
Shock
Definition
En tilstand med kredsløbssvigt, som fører til utilstrækkelig perfusion af vitale organer
Term
Specielle nævusvarianter
Definition

Spliz' nævus

Blue-nævus

Halo-nævus

Term
Tre hyppigste typer basocellulært karcinom i huden
Definition

Det klassiske nodulære (79%)

Det superficielle (15%)

Det infiltrerende (6%)

Term
Typer af kardiomyopatier
Definition

Dilateret kardiomyopati

Hypertrofisk kardiomyopati

Restriktivt kardiomyopati

Arrytmogen højre ventrikel kardiomyopati

Term
Typer af lungecancer
Definition
 • Småcellet lungecancer (SCLC)
 • Non-småcellet lungecancer (NSCLC)
  • Adenokarcinom
  • Planocellulært karcinom
  • Storcellet karcinom
Term
Typer af malign melanom
Definition

Lentigo maligna melanom

Superficielt spredende malignt melanom (hyppigste)

Akralt lentiginøst malignt melanom

Nodulært malignt melanom

Term
Virchows triade
Definition
 1. Endothel skade
 2. Ændret flow
 3. Øget koagulationstendens 
Term
Årsager til pludselig hjertedød
Definition

Iskæmisk hjertesygdom

Kongenitte abnormiteter

Mitralklapsprolaps

Aortastenose

Myokarditis

Myokarditis

Kardiomyopati

Abnormiteter i ledningssystemet, der medfører tredjegrads atrioventrikulært blok

Ion-kanal-sygdomme

Term
Ændringer ved fibrocystiske forandringer
Definition

Cyster

Fibrose

Adenose

Term
Parametre til vurdering af prognosen for maligt melanom (3 stk)
Definition

Breslows tykkelse (fra stratum granulosum til dybeste del)

Ulcering

Mitoser

Term
Nekrose typer
Definition

Koagulationsnekrose

Liquefaktionsnekrose

Kaseøs nekrose

Fedtnekrose

Fibrinoid nekrose

Term
Kerneforandringer ved nekrose (3)
Definition

Karyolyse: Opløsning af kernemateriale

Pyknose: Kerneskrumpning og øget basofili

Karyoreksi: kernen fragmenteres

Term
Cor pulmonale
Definition
Cor pulmonale er udtryk for en trykbelastet og med tiden dilateret, hypertrofisk og dårligt fungerende højre ventrikel. Tilstanden opstår som følge af pulmonal hypertension, som igen skyldes forstyrrelser et eller flere steder i det respiratoriske system
Term
Astma bronchiale
Definition
En kronisk inflammatorisk luftvejslidelse med tilbagevende anfald af overvejende eksspiratorisk dyspnø og hoste, associeret med reversibel bronkieforsnævring
Supporting users have an ad free experience!