Shared Flashcard Set

Details

Paronimija
Leksikologija
49
Language - Italian
Undergraduate 2
01/13/2020

Additional Language - Italian Flashcards

 


 

Cards

Term
Šta je paronimija?
Definition
Paronimija je pojava dve reči istog korena koje imaju skoro isti oblik, pri čemu se skoro odnosi na njihovu razliku u rodu.
Term
Koje grupe paronima postoje?
Definition
I
paronimi istog porekla potpunog ili delimičnog podudaranja u značenju.

II
Parovi reči istog porekla sa većim razlikama u značenju.

III
Reči različite etimologije i značenja kod kojih je formalno podudaranje slučajno.
Term
tegolo, tegola
Definition
il tegolo - crep (toskanski)

la tegola - crep
Term
secchio, secchia
Definition
il secchio - vedro, čabar, kanta za smeće

la secchia - kofa, vedro
Term
terrazzo, terrazza
Definition
il terrazzo - balkon, terasa

la terrazza - terasa na krovu, ravan krov
Term
fiasco, fiasca
Definition
il fiasco - vrsta boce, balon

la fiasca - čutura
Term
goccio, goccia
Definition
il goccio - mala, količina, guljajčić

la goccia - kap, kaplja
Term
mattino, mattina
Definition
značenje se podudara;
uz muški rod u vremensko priloškim odredbama ide predlog, a uz ženski ne.
Term
cioccolato, cioccolata
Definition
il cioccolato - sve upotrebe

la cioccolata - odnosi se na topli napitak (una tazza di cioccolata)
Term
orecchio, orecchia
Definition
Muški oblik rasprostranjeniji i koristi se u prenesenim značenjima muzikalnosti.
Term
banco, banca
Definition
il banco - klupa
la banca - banka
Term
botto, botta
Definition
il botto - prasak, vatromet
la botta - udarac
Term
cassetto, cassetta
Definition
il cassetto - fioka
la cassetta - kaseta
Term
cero, cera
Definition
il cero - vosak
la cera - voštanica
Term
corso, corsa
Definition
il corso - tok, tečaj
la corsa - trka
Term
fascio, fascia
Definition
il fascio - snop
la fascia - zavoj vremenska zona
Term
il/la fine
Definition
il fine - cilj
la fine - kraj
Term
foglio, foglia
Definition
il foglio - list hartije
la foglia - list biljke
Term
fosso, fossa
Definition
il fosso - jarak
la fossa - jama, raka
Term
il/la frone
Definition
il fronte - front
la fronte - čelo
Term
frutto, frutta
Definition
il frutto - plod
la frutta - voće
Term
gambo, gamba
Definition
il gambo - stabljika, noga od stola
la gamba - noga
Term
legno, legna
Definition
il legno - drvo kao građa
la legna - drvo za ogrev
Term
il manico, manica
Definition
il manico - drška
la manica - rukav
Term
modo, moda
Definition
il modo - način
la moda - moda
Term
pozzo, pozza
Definition
il pozzo - bunar
la pozza - bara
Term
punto, punta
Definition
il punto - tačka
la punta - vrh
Term
il suolo la suola
Definition
il suolo - tlo
la suola - đon
Term
tavolo tavola
Definition
il tavolo - sto
la tavola - trpeza
Term
l'animo/a
Definition
l'animo - duh
l'anima - duša
Term
spillo/a
Definition
lo spillo - špenadla
la spilla - broš
Term
baleno/a
Definition
il baleno - bljesak
la balena - kit
Term
dato/a
Definition
il dato - podatak
la data - datum
Term
fato/a
Definition
il fato - podatak
la fata - vila
Term
filo/a
Definition
il filo - nit
la fila - red
Term
panno/a
Definition
il panno - krpa
la panna - vrhnje, jer pokriva mleko kao krpa
Term
porto/a
Definition
il porto - luka
la porta - vrata
Term
velo/a
Definition
il velo - veo
la vela - jedro
Term
spigo/a
Definition
lo spigo - lavanda
la spiga - klas, klip
Term
busto/a
Definition
il busto - poprsje
la busta - koverat
Term
collo/a
Definition
il collo - vrat
la colla - lepak
Term
colpo/a
Definition
il colpo - udarac
la colpa - greška
Term
costo/a
Definition
il costo - trošak
la costa - obala
Term
mazzo/a
Definition
il mazzo - buket
la mazza - malj
Term
mento/a
Definition
il mento - brada
la menta - nana
Term
palo/a
Definition
il palo - stub
la pala- lopata
Term
pasto/a
Definition
il pasto - obrok
la pasta - testo, pasta
Term
pianto/a
Definition
il pianto - plač
la pianta - biljka, mapa
Term
tappo/a
Definition
il tappo - čep
la tappa - etapa
Supporting users have an ad free experience!