Shared Flashcard Set

Details

Oplossen van rechthoekige driehoeken vraagstukken
Vraagstukken over rechthoekige driehoeken
4
Mathematics
Not Applicable
01/17/2016

Additional Mathematics Flashcards

 


 

Cards

Term
[image]
Definition
[image]
Term
Een rechthoek heeft een lengte van 26 m en een breedte van 18 cm. Bereken de kleinste hoek tussen de diagonalen.
Definition
de kleinste hoek tussen de diagonalen is 69°23'25"
Term
Men spant een kabel tussen de toppen van twee torens die op 34m van elkaar staan. De hoogste toren meet 59m en de kabel maakt een hoek van 81° met deze toren. Bereken de hoogte van de anderen toren.
Definition
De andere toren is 53,62 m hoog.
Term
De deuropening van ons klaslokaal is 0,9m breed en de diagonaal meet 2,2 m. Welke hoek maakt de diagonaal met de openstaande deurstijl?
Definition
De hoek tussen de diagonaal en de deurstijl is 24°8'52"
Supporting users have an ad free experience!