Shared Flashcard Set

Details

ODW
personen met meervoudige beperkingen
15
Social Work
Intermediate
01/15/2017

Additional Social Work Flashcards

 


 

Cards

Term
waarom zijn er meer personen met meervoudige beperkingen?
Definition
- vooruitgang geneeskunde
- realisatie vh normalisatieprincipe: verhapte verdikking van verdunningsproces
Term
medisch model
Definition
denken in termen van oorzaak - gevolg
Term
multifactorieel model
Definition
- meerdere stoornissen veroorzaken elk op zich een handicap
- er zijn specifieke hulpmiddelen v handicaps
- hulpmiddelen kunnen niet samen gebruikt worden
- meervoudige bep > som van delen
- deze doelgroep vraagt nieuwe aanpak
- opvoeding v pers met meerv bep is kwalitatief ander gebeuren
Term
pedagogisch model
x Ter Horst
Definition
- problematische opvoedsituatie
- handelen centraal
Term
pedagogisch model
x Kok
Definition
- doel van orthopedagogiek = specifiek opvoeden
- gedrag = vraag van het kind
Term
pedagogisch model
x Broeckaert
Definition
- integratieve orthopedagogiek
- eclectische visie
Term
classificatie van meervoudige beperkingen
Definition
- visueel auditieve beperking
- visueel verstandelijke beperking
- auditief verstandelijke beperking
- ernstig motorisch verstandelijke beperking
Term
classificatie van meervoudige beperkingen
x visueel auditieve beperking
Definition
- doofblinden
- ruimere betekenis dan doofheid en blindheid als apart fenomeen
- aangeboren, erfelijk, ouderdom
- syndroom van Usher
Term
classificatie van meervoudige beperkingen
x visueel auditieve beperking
ontwikkelingsbevorderend
Definition
ontdekken van contingenties en communicatie
Term
classificatie van meervoudige beperkingen
x visueel verstandelijke beperking
Definition
- beperkt denken en voorstellingsvermogen
- probleem infoverwerking
- hechtingsstoornissen
- te lage cognitie om Braille te leren
Term
classificatie van meervoudige beperkingen
x visueel verstandelijke beperking
ontwikkelingsbevorderend
Definition
stimulatie van het gehoor, de tast en de gezichtsrest
- snoezelen
Term
classificatie van meervoudige beperkingen
x auditief verstandelijke beperking
Definition
- verminderde zintuigelijke infobron & beperkte cognitieve vermogens
- verhinderde normale ontwikkeling
Term
classificatie van meervoudige beperkingen
x auditief verstandelijke beperking
ontwikkelingsbevorderend
Definition
communicatie en bewegingsstimulering
Term
classificatie van meervoudige beperkingen
x ernstig motorisch verstandelijke beperking
Definition
- diepe verstandelijke en meervoudige beperkingen
- profound multiple disabilities
- cognitief + motoriek problemen
x grove en fijne motoriek
x cogn problemen
x sensorische stoornissen
x spraak en taal problemen
x opnemen van voedsel
Term
wat zijn de kritische factoren voor succes bij meervoudige beperkingen?
Definition
- lichamelijke verzorging en juiste lichamelijke houding
- opvoedingsperspectief
- non verbale communicatie
- individualisering en continuiteit in zorg
Supporting users have an ad free experience!