Shared Flashcard Set

Details

ODW
personen met autismespectrumstoornis
44
Social Work
Intermediate
01/06/2017

Additional Social Work Flashcards

 


 

Cards

Term
wie beschreef autisme voor het eerst al een syndroom?
x wanneer?
Definition
1943
Leo Kanner
Term
hoe noemde Maudsley vroeger kinderen met ASS?
Definition
psychotische kinderen
Term
wat is de connectie tussen Leo Kanner en Hans Asperger?
Definition
- gingen er vanuit dat er een stoornis was van bij de geboorte die leidde tot zeer karakteristieke problemen
- gebruikten zelfde woord 'autistisch' zonder van elkaar op de hoogte te zijn
- beiden gebaseerd op Bluerer
Term
waarom kreeg Asperger in het begin minder aandacht dan Kanner?
Definition
omdat kanner zijn werken in het engels gepubliceerd werden en die van asperger in het duits
Term
kenmerken van autisme volgens Kanner
Definition
- autistische eenzelvigheid
- weerstand tegen verandering
- piekvaardigheden
Term
welk artikel van Kanner was er baanbrekend?
Definition
aangeboren autistische stoornissen van het gevoelscontact
Term
waardoor waren Kanner en Asperger beiden geintrigeerd?
Definition
- eigenaardige communicatie
- moeilijkheden om zich sociaal aan te passen
- stereotype bewegingen
- exceptionele prestaties op specifieke vlakken
Term
waar werkten ze rond?
x Leo Kanner
x Hans Asperger
Definition
Kanner: infantiel autisme
Asperger: autistische psychopathie
Term
wat betekent 'autos' in het Grieks?
Definition
zelf: het in zichzelf gekeerd zijn
Term
welke biologische oorzaken van autisme zijn er?
Definition
- erfelijkheid
- virale infecties
- traumata
Term
biologische oorzaken van autisme
x erfelijkheid
Definition
- polygene overerving
- fragiele x syndroom
- 1/20 broers/zussen van persn met ASS
- 1/166 mensen in normale populatie
Term
biologische oorzaken van autisme
x traumata of virale infecties
Definition
- meer problemen tijdens zwangerschap en geboortecomplicaties bij personen met autisme
- virale infecties: rubella, herpes
Term
wat is definitie van autisme?
Definition
gedragsgebonden expressie van een neurologische dysfunctie als gevolg van een hersenafwijking
Term
hoe onderscheiden personen met ASS zich?
Definition
hun manier van informatieverwerking
Term
verklarende theorieen van 'autistische verwerking'
x welke?
Definition
- centrale coherentie
- executive functioning
- theory of mind
Term
verklarende theorieen van 'autistische verwerking'
x centrale coherentie
Definition
het vermogen om samenhang te ontdekken in een veelheid van prikkels en waarnemingen
Term
verklarende theorieen van 'autistische verwerking'
x contextblindheid
Definition
een tekort in het vermogen om spontaan en onbewust context te gebruiken in het verlenen van betekenis
Term
verklarende theorieen van 'autistische verwerking'
x executive functioning
Definition
mentale processen voor het plannen en organiseren van ons denken en doen
Term
verklarende theorieen van 'autistische verwerking'
x executive functioning
x ASS personen
Definition
hebben hier problemen mee
- regelen van concentratie en aandacht
- organiseren en plannen van intentionele acties en reacties
- evalueren x bijsturen van de acties/reacties
-
Term
verklarende theorieen van 'autistische verwerking'
x theory of mind
x ASS personen
Definition
mental blindness bij ASS personen
- ze kunnen niet lezen in gedachten van anderen
- sally & anne test
- kinderen met ASS: knikker in de doos
- kinderen zonder ASS: knikker in de mand
Term
verklarende theorieen van 'autistische verwerking'
x imitatie
x kunnen ASS kinderen doe alsof spelletjes spelen?
Definition
nee ze zijn niet in staat om 2 verschillende voorstellingen van de wereld te maken
Term
verklarende theorieen van 'autistische verwerking'
x imitatie
x problemen: gesturale imitatie
Definition
imiteren v gezichts en lichaamsbewegingen
Term
verklarende theorieen van 'autistische verwerking'
x imitatie
x problemen: procedurele imitatie
Definition
handeling van volwassenen met voorwerp
Term
verklarende theorieen van 'autistische verwerking'
x gedeelde aandacht
Definition
het richten vd aandacht van een persoon op voorwerp door ernaar te wijzen of te kijken, ongeacht of die personen er al naar kijken
Term
verklarende theorieen van 'autistische verwerking'
x gedeelde aandacht
x actieve joint attention
Definition
kind gaat zelf gedeelde aandacht initieren
Term
verklarende theorieen van 'autistische verwerking'
x gedeelde aandacht
x passive joint attention
Definition
kind krijgt uitnodiging tot gedeelde aandacht
Term
verklarende theorieen van 'autistische verwerking'
x gedeelde aandacht
x problemen bij ASS
Definition
problemen met active joint attention, ze komen niet of later tot gedeeld gedrag
Term
orthopedagogiek
x diagnose ASS
Definition
situeert zich op gedragskenmerken waarbij het herkennen van het samen voorkomen van de triade van stoornissen de essentie vormt.
het is een gedragsdiagnose met als bijkomend criterium dat het zich dient te manifesteren voor het 3de levensjaar
Term
orthopedagogiek
x wie maakt er de diagnose ASS?
Definition
een multidisciplinair team
- arts
- psycholoog
- pedagoog
- maatschappelijk werker
- logopedist
Term
orthopedagogiek
x wat is comorbiteit bij ASS?
Definition
ASS dat samengaat met ander stoornissen of beperkingen
- verstandelijke beperking
- epilepsie
- depressie, angsten, adhd, OCD
Term
uitingen van autistisch denken
x soorten
Definition
- rationele denkers
- letterlijke denkers
- concrete denkers
- visuele denkers
- associatieve denkers
- denkers in hier en nu
- detail denkers
Term
uitingen van autistisch denken
x soorten: rationele denkers
Definition
baseren zich op feiten, regels, logica
zorgt vaak voor problemen in sociale context
Term
uitingen van autistisch denken
x soorten: letterlijke denkers
Definition
hebben het moeilijk met figuurlijk taalgebruik, abstracte begrippen, ironie, humor, lichaamstaal
Term
uitingen van autistisch denken
x soorten: concrete denkers
Definition
halen info uit wat concreet aanwezig/gezegd is zonder rekening te houden met context
- contextblindheid
- zwakke centrale coherentie
Term
uitingen van autistisch denken
x soorten: visuele denkers
Definition
denken in beelden, niet in taal
Term
uitingen van autistisch denken
x soorten: associatieve denkers
Definition
lijkt alsof personen chaotisch denken maar eigenlijk letten ze op kleine details en maken ze daarmee associaties
Term
uitingen van autistisch denken
x soorten: denken in hier en nu
Definition
generalisatieproblemen
hetgeen de persoon geleerd heeft in de ene context moeilijk getransfereerd naar andere context
Term
uitingen van autistisch denken
x soorten: detail denkers
Definition
zien vaak details en kunnen moeilijk tot samenhangend geheel komen
worden overspoeld met auditieve, visuele en tactiele prikkels die ze moeilijk kunnen filteren
Term
uitingen van autistisch denken
x soorten: detaildenkers
x waarom krijsen ze of doen ze handen voor hun ogen
Definition
omdat ze zelf prikkels willen opwekken om de omgevingsprikkels te overstijgen
Term
kan je autisme genezen?
Definition
nee
Term
hoe kunnen we personen met ASS ondersteunen?
Definition
door het aanleren van functionele vaardigheden bij de persoon en het aanpakken van specifieke problemen
Term
hoe kunnen we een autismevriendelijke omgeving creeeren?
Definition
- duidelijk
- overzichtelijk
- voorspelbaar
Term
vormgeving van autismevriendelijk klimaat
x verheldering in tijd en ruimte
x waarom verkiezen we verheldering boven structuur?
Definition
- structuur
alles op hetzelfde moment en zelfde plaats in zelfde volgorde, kind wordt slaaf van deze structuur
- verheldering
voorwerpen, situaties, personen en handelingen verhelderen zodat het kind makkelijker zijn weg vind in dagelijkse situaties
Term
vormgeving van autismevriendelijk klimaat
x verheldering in tijd en ruimte
x waarom mogen we best niet veel veranderen aan de ruimte?
Definition
omdat een persoon met autisme dan telkens een nieuw beeld moet vormen van de ruimte alvorens er een betekenis aan te geven
Supporting users have an ad free experience!