Shared Flashcard Set

Details

ODW
personen met een visuele beperking
66
Social Work
Intermediate
01/06/2017

Additional Social Work Flashcards

 


 

Cards

Term
wat deed Valentin Huay in 1785?
Definition
als eerste een instituut opgericht in parijs voor jonge blinde kinderen
- institution des jeunes aveugles
Term
hoe liet Valentin Huay kinderen lezen?
Definition
aan de hand van 'lood letters'
- was niet handig en complex
- ging zeer traag
Term
waarom opende Valentin Huay een instituut voor blinde kinderen in parijs?
Definition
hij zag hoe blinde kinderen belachelijk gemaakt werden, er moest iets aan veranderen
Term
wie richtte in belgie de eerste instituten voor blinden op?
Definition
kannunik triest
Term
wat deden de instituten voor blinde kinderen?
Definition
onderwijs, leren lezen en schrijven
Term
hoe noemt het schrift dat ontwikkeld werd voor blinde mensen?
Definition
braille schrift
Term
welke schriften waren de voorlopers van Brailleschrift?
Definition
- moon schrift
- lucas schrift
- gall schrift
Term
voorlopers van Braille
x Moon schrift
Definition
een vereenvoudigde vorm van latijnse hoofdletters
Term
voorlopers van Braille
x Lucas schrift
Definition
er werd met kleine cirkeltjes & boogjes gewerkt
Term
voorlopers van Braille
x Gall schrift
Definition
gebruikte als basis 3 hoekige vorm
Term
Louis Braille
x geboortedatum
Definition
1809
Term
Louis Braille
x hoe werd hij blind
Definition
ziend geboren, maar op 3 jarige leeftijd speelde hij met snijmesjes van zijn vader en kwetste zijn ogen zo hard dat hij blind werd
Term
Louis Braille
x waar kwam hij terecht op school
Definition
institution des jeunes aveugles
- eerst als leerling
- dan leerkracht
Term
Louis Braille
x 1825
Definition
eerste ontwerp van braille schrift bestaande uit 6 puntjes die goed voelbaar waren
Term
Louis Braille
x 1850
Definition
braille schrift werd officieel erkend en ingevoerd in frankrijk
Term
Louis Braille
x wanneer overleden
x 1878
Definition
- overleden in 1852
- erkenning van braille schrift op wereldschaal
Term
hoe gebeurd het schrijven/lezen van braille met een brikbord en prikpen?
Definition
schrijven van rechts naar links
lezen van links naar rechts want je moet het blad omdraaien
Term
met wat kan je een oogbol vergelijken?
Definition
een fototoestel
Term
werking van het oog
x regenboogvlies
Definition
reguleert de lichtinval
- vernauwing en verwijding van pupil
Term
werking van het oog
x lens
Definition
reguleert de scherpte door accomodatie
Term
werking van het oog
x uitwendige oogspieren
Definition
helpen bij de vorming van een beeld op het netvlies
- belangrijk om stabiel beeld te krijgen
Term
werking van het oog
x netlvlies
Definition
zet lichtstralen om in zenuwprikkels via lichtgevoelige cellen
- kegeltjes
- staafjes
Term
werking van het oog
x kegeltjes
Definition
- kleuren
- daglicht
- bevinden zich in centrum vh netvlies (fovea of gele vlek)
Term
werking van het oog
x staafjes
Definition
- contrast (donker, licht, grijstinten)
- zien als het donker is
Term
hoe noemen we het punt op het oog waar geen actieve cellen zijn?
Definition
de blinde vlek
Term
waar worden we bewust van onze waarneming?
Definition
in het optisch centrum
Term
naar welke hersenhelft gaan de prikkels uit het oog
Definition
- het linker visueel veld naar de rechter hersenhelft
- het rechter visueel veld naar de linker hersenhelft
Term
hoe noemen we het punt waar de oogzenuwen elkaar kruisen?
Definition
optisch chiasma
Term
welke visuele waarnemingen bestaan er?
Definition
- kleuren zien
- contrastgevoeligheid
- donkeradaptatie
- binoculariteit
- gezichtsscherpte
- gezichtsveld
Term
visuele waarnemingen
x gezichtsscherpte
Definition
- visus
- vermogen om 2 in elkaars nabijheid gelegen punten op een bep afstand nog gescheiden waar te nemen
Term
visuele waarneming
x gezichtsscherpte
x hoe meten we de visus?
Definition
wordt gemeten door de grootte van het kleinst geziene object op een bepaalde afstand
Term
visuele waarneming
x gezichtsscherpte
x snellentest
Definition
letters op bord lezen
- wat mensen met visuele beperking niet zien op 20m zien normale mensen op 200m
Term
visuele waarneming
x gezichtsscherpte
x test voor kleine kinderen
Definition
palletjes met zwarte en witte strepen
baby's zien nog geen kleur
Term
visuele waarneming
x gezichtsveld
Definition
- centraal en perifeer gezichtsveld
- gezichtsveldmeting: perimeter van Goldman
Term
waarom is er weinig correlatie tussen de classificatie van het WHO en functionele visuele efficientie?
Definition
- blinde mensen kunnen koken
- slechtzien is soms meer hulpbehoevend dan blind omdat blinden zo geboren worden
Term
wat is functionele visuele efficientie?
Definition
je ogen nog kunnen gebruiken voor iets nuttigs zonder volledig goed te kunnen zien
Term
wat is een Xlens?
Definition
een bril die aangepast is op de klachten vd persoon
bvb om terug kleuren te zien
Term
welke indeling kunnen we maken voor visuele beperkingen?
Definition
- volgens resterend gezichtsvermogen
- volgens lokalisatie vh letsel
- volgens de diepere oorzaak
Term
indeling volgens resterend gezichtsvermogen
x wat is dit?
Definition
een indeling volgens wat je wel nog kan zien
Term
indeling volgens resterend gezichtsvermogen
x 4 categorien
Definition
- nystagmus
- personen met een zeer troebel zicht
- uitval vh perifere gezichtsveld
- uitval vh centrale gezichtsveld
Term
indeling volgens resterend gezichtsvermogen
x nystagmus
Definition
- ritmisch onwillekeurig bewegen van de ogen
- kan moeilijk stabiel beeld krijgen
- ogen rollen alle kanten op
Term
indeling volgens resterend gezichtsvermogen
x personen met een zeer troebel zicht
Definition
- gezichtsveld niet aangetast
- cataract
Term
indeling volgens resterend gezichtsvermogen
x personen met een uitval vh perifere gezichtsveld
Definition
- kokerzicht
- wc rol zicht
- zien klein deeltje, alles er rond is wit
Term
indeling volgens resterend gezichtsvermogen
x personen met een uitval vh centrale gezichtsveld
Definition
- perifere zicht blijft intact
- klein gedeelte centraal dat wegvalt
Term
indeling volgens lokalisatie van het letsel
x letsel voorbij het chiasma opticum
Definition
- CVI x cerebrale visusstoornis
- oogzenuwbaan/occupitale cortex kunnen aangetast zijn
- niet blind, verwerking in hersenen verstoord
Term
indeling volgens lokalisatie van het letsel
x atrofie van de nervus opticus
Definition
- tumor, overdruk in hersenen
- oogzenuw is stuk
Term
indeling volgens lokalisatie van het letsel
x netvliesaandoeningen
Definition
- amaurose van Leber
- retinoblastoom
Term
indeling volgens lokalisatie van het letsel
x netvliesaandoeningen
x amaurose van Leber
Definition
- erfelijk
- bijna afwezige functie v kegeltjes en staafjes
- belangrijkste oorzaak v blinde kinderen
- hierdoor zijn meeste mensen kleurenblind
Term
indeling volgens lokalisatie van het letsel
x netvliesaandoeningen
x retinoblastoom
Definition
- tumor vh netvlies
- meestal opgemerkt in 1ste levensjaar
- oogbol wordt groter en beschadigd oog
Term
indeling volgens lokalisatie van het letsel
x letsel ter hoogte vd lens
Definition
- cataract
- vertroebeling vd ooglens
- meestal erfelijk, ingreep kan verbetering brengen
Term
indeling volgens lokalisatie van het letsel
x letsel ter hoogte vd voorste kamer
Definition
glaucoom
- hoge druk in voorste kamer, er is teveel vocht aanwezig
Term
indeling volgens lokalisatie van het letsel
x ontwikkelingsstoornissen van het oog
Definition
- microftalmie: te klein of afwezig oog
- coloboom: vervorm/dik oog, er ontbreekt iets in het oog
Term
indeling volgens diepere oorzaak
x prenataal
Definition
- erfelijk
- teveel zuurstof gegeven door de ademhaling = blindheid
Term
indeling volgens diepere oorzaak
x perinataal
Definition
- grootste oorzaak = zuurstoftekort
Term
indeling volgens diepere oorzaak
x postnataal
Definition
- ongeval
- in de zon kijken
- infecties
- vaak geen oorzaak gekend
Term
hoe gebeurd de waarneming van een blind persoon?
Definition
met andere zintuigen
- gehoor
- reuk
- smaak
- tast in ruime zin
----> haptische waarneming
Term
uit welke 2 vormen bestaat een haptische waarneming?
Definition
- ding- en vormhaptiek
- ruimtehaptiek
Term
haptische waarneming
x ding- en vormhaptiek
Definition
dingen waarnemen door ze vast te nemen of met andere zintuigen en ze zo leren kennen
Term
haptische waarneming
x ruimtehaptiek
Definition
is nodig op zich te verplaatsen in de omgeving
- projectieve orientatie
- euclidische orientatie
Term
haptische waarneming
x ruimtehaptiek
x projectieve orientatie
Definition
- persoon redeneert vanuit eigen lichaam
- indien willekeurig punt dan weet persoon niet meer waar hij is
Term
haptische waarneming
x ruimtehaptiek
x euclidische orienttie
Definition
- beter dan projectieve
- kan zich mentaal een plattegrond van traject voorstellen
- kan zich orienteren aan herkenningspunten
Term
haptische waarneming
x aangeboren blindheid
Definition
er zijn geen visuele geheugenindrukken bij aangeboren blinde personen
Term
verschilt de intelligentie tussen blinde personen en zienden?
Definition
nee, blinden zijn niet dommer en de intelligentietesten zijn niet aangepast
Term
dromen blinde personen?
Definition
ja maar ze zien geen beelden, ze horen wel klanken, ruiken geuren,..
mensen die blind zijn geworden zien wel nog beelden maar die vervagen na een tijd
Term
een blind persoon staat anders tegenover zichzelf, verklaar!
Definition
- minder info over de wereld rondom zich
- motorisch beperkt
- meer op zichzelf gewezen
- gevolg: opsluiten in eigen lichaam, blindismen
Term
waarom kan het contact tussen en blinden en zienden verhinderd worden?
Definition
door het ontbreken aan oogcontact
- wens om bij de groep te horen
Supporting users have an ad free experience!