Shared Flashcard Set

Details

ODW
personen met een fysieke beperking
70
Social Work
Intermediate
01/04/2017

Additional Social Work Flashcards

 


 

Cards

Term
hoe waren de overlevingskansen voor personen met een fysieke beperking bij de grieken en romeinen?
Definition
- geen overlevingskansen
- direct gedood bij geboorte
- lichamelijke afwijking = prooi gegeven voor dieren
- romeins gezinshoofd (pater familias) besloot altijd om kind te doden
Term
wat gebeurde er in de vroege christelijke tijd met personen met een fysieke beperking?
Definition
konden rekenen op onderdak en verzorging bij geestelijke orden
Term
tot welke sociale klasse behoorden personen met handicap vroeger?
Definition
de laagste sociale klasse
Term
wat deed men vroeger met mensen met een duidelijk waarneembare afwijking?
Definition
werden uitgesloten en buiten de maatschappij gezet, ze moesten bedelen
Term
hoe werd er in de middeleeuwen gekeken naar mensen met een afwijking?
Definition
werd gezien als teken van de duivel, ze werden veroordeeld tot de bedelstaf
- bedelen buiten de muren van de abdij/klooster
- werden gebruikt als nar (zagen er grappig uit)
- konden ook heel slim zijn (relatief goed leven)
Term
hoe werd er in de periode van de verlichting gekeken naar personen met een afwijking?
Definition
- er was verandering, optimistische periode
- iedere mens kon door opvoeding/onderwijs tot rede en zelfstandigheid gebracht worden
- opkomst pedagogiek
- bedelpraktijken moesten wijken voor concept van menswaardigheid
Term
hoe werd er tijdens de industriele revolutie omgegaan met mensen met een afwijking?
Definition
- ontstaan v fabrieken --> ongevallen op het werk
- er werd nagedacht over ondersteuning voor deze personen
Term
hoe werd er na WO2 omgegaan met oorlogsinvaliden?
Definition
- opkomst van revalidatiecentra & mensen geld geven met fysieke beperking
- oorlog was verantwoordelijk voor zorg (sociale reclassering)
Term
hoe kijken we in de 20ste eeuw naar personen met een beperking?
Definition
- medische kijk
- psychologische vraag
- orthopedagogische vraag over mensen met beperking
Term
wat is ons streefdoel voor mensen met beperkingen?
Definition
integratie en inclusie
Term
van waar komt de term 'handicap'?
Definition
17e eeuws kansspel waarbij begeerde objecten of loten met de hand uit een soort muts moesten gehaald worden (hand in cap)
Term
wat is het probleem met de volgende termen?
x fysieke/motorische/lichamelijke handicap
Definition
- worden vaak door elkaar gebruikt
- correcte benaming is 'fysieke beperking'
Term
waarom is lichamelijke handicap geen correcte benaming?
Definition
omdat elke beperking lichamelijk is, ook de hersenen, ogen, oren,..
Term
fysieke beperking
x beschrijving
Definition
- personen met een blijvende, tijdelijke, recidiverende motorische belemmering
- gehinderd in groei, ontwikkeling, ontplooiing en handhaving
Term
waarom is motorische handicap geen correcte term?
Definition
teveel nadruk op motorisch aspect, er is veel meer dan dat (emotioneel, sociaal, cognitief)
Term
welke zijn de belangrijkste fysieke beperkingen?
Definition
- IE = infantiele encefalopathie
- spina bifida
- neuromusculaire aandoeningen
- andere aandoeningen
Term
IE
x beschrijving
Definition
infantiele encefalopathie
een aandoening in de hersenen, stoornis omwille van probleem in de hersenen met als gevolg een motorisch probleem (gedeeltelijk functioneel geneesbaar)
- verworven in de kindertijd, bijna altijd aangeboren, gebeurt tijdens bevalling of tot 3j
Term
welke engelse term gebruiken we voor infantiele encefalopathie?
Definition
cerebral palsy
Term
wat als een kind van 5j opeens IE heeft?
Definition
dan is dit een NAH
Term
IE
x wat is het precies?
Definition
- gestoorde houding en beweging, opgekomen in de eerste levensjaren
- niet progressief, gedeeltelijk functioneel herstelbaar
- te wijten aan onvoldoende vorming of beschadiging van het cerebrum
Term
IE
x oorzaken: prenataal
Definition
30%
- genetische aanlegstoornissen
- intra uterien
Term
IE
x oorzaken: perinataal
Definition
60%
- zuurstofgebrek
- trauma x traumatische bloedingen
Term
IE
x oorzaken: postnataal
Definition
10%
- schedeltrauma
- infecties
- cerebrovasculaire aandoeningen
- zuurstofgebrek
Term
IE
x uitingen: plaats
Definition
welke ledematen zijn verstoord & hoe?
- parese
- plegie
- hemie
Term
IE
x uitingen: plaats
x parese
Definition
onvolledige verlamming of verzwakking van spier
Term
IE
x uitingen: plaats
x plegie
Definition
verlamming, je kan ledematen niet bewegen
Term
IE
x uitingen: plaats
x hemi
Definition
halfzijdige verlamming
- DI
- TRI
- PARA
- QUADRI
- MONO
Term
IE
x uitingen: plaats
x monoparese
Definition
verzwakking v 1 ledemaat
Term
IE
x uitingen: plaats
x triparese
Definition
verzwakking, vooral onderste ledematen
2 ledematen
Term
IE
x uitingen: plaats
x quadriparese
Definition
verzwakking v 4 ledematen
Term
IE
x uitingen: plaats
x paraparese
Definition
verzwakking vd beide benen of armen, onderste ledematen
Term
IE
x uitingen: plaats
x hemiparese
Definition
halfzijdige verzwakking
Term
IE
x hoe noemen we het als een afwijking (parese) voorkomt als een verlamming?
x hemi
x para
x quadri
Definition
plegie
- hemiplegie
- paraplegie
- quadriplegie
Term
IE
x uitingen: aard
Definition
- spasticiteit
- athetose
- ataxie
Term
IE
x uitingen: aard
x spasticiteit
Definition
- gevolg v stoornis id motorische cortex
- voortdurend samengetrokken spieren
- 75% v IE patienten
- voelt aan als kramp
Term
IE
x uitingen: aard
x athetose
Definition
- stoornis in de cerebrale cortex (willekeurige bewegingen)
- word pas zichtbaar vanaf 2j leeftijd
- langzame grove bewegingen buiten de wil vd persoon
- handen constant in beweging
Term
IE
x uitingen: aard
x ataxie
Definition
- stoornis in cerebellum (kleine hersenen)
- coordinatiestoornis (lijkt dronken te lopen)
- gebrekkig evenwicht
- verlies van spiertonus (verslapping v spieren waardoor je iets laat vallen bvb)
- minst voorkomend
- looprek of rolstoel
Term
IE
x bijkomende mogelijke beperkingen
Definition
- verstandelijke
- visuele problemen
- auditieve problemen
- spraakmoeilijkheden
- epilepsie
Term
spina bifida
x beschrijving
Definition
wervels uit de rugkolom sluiten niet of onvolledig het ruggenmerg af
Term
spina bifida
x kenmerken
Definition
- open ruggetje
- aangeboren (prenataal)
- te zien in 1ste 4 weken v zwangerschap
Term
spina bifida
x hoe komt dit?
Definition
exogene factoren
- rontgenstralen, chemische stoffen
genetische en multifactoriele factoren
- erfelijkheid & omgeving
Term
spina bifida
x vormen
Definition
- gesloten = occulta
- open = aperta
Term
spina bifida
x vormen: occulta
Definition
- gesloten/verborgen
- geen klachten tot ze ouder zijn
- ruggenmerg niet aangetast
Term
spina bifida
x vormen: aperta
Definition
- open ruggetje
- wervels niet gesloten rond ruggenmerg
- meningocele
- myelomeningocele
Term
spina bifida
x vormen: aperta
x meningocele
Definition
bult bevat enkel
- huid
- ruggenmergvliezen en vocht
- geen ruggenmerg
Term
spina bifida
x vormen: aperta
x myelomeningocele
Definition
- gesloten: ook ruggenmerg wordt naar buiten gestulpt
- open: ruggenmerg en vliezen liggen met een vocht gevuld gezwel bloot, gevaar voor infecties = echte spina bifida
Term
spina bifida
x verschijnselen
Definition
afhankelijk v ernst en lokalisatie
- gehele of gedeeltelijke uitval sensibiliteit
- spierverlamming
- nier en blaasproblemen, ontlasting
- dwangstanden van de gewrichten
- voorspelling mobiliteit obv uitvalsniveau wervelkolom
Term
spina bifida
x bijkomende handicaps
Definition
- behandeling aperta = sluiten vh defect
- drainage via shunt (darmpje inplanten in hoofd en vocht verdwijn in de buik)
- 60-90% risico op hydrocefalie (waterhoofd)
- risico op epilepsie
Term
neuromusculaire aandoeningen
x beschrijving
Definition
groep aandoeningen met algemeen beeld v afname spierkracht
- sterven
- aftakelen door ziekte
Term
neuromusculaire aandoeningen
x classificatie
Definition
- voorhoorncellen
- zenuwen (armen en benen)
- transmissie
- spieren
Term
neuromusculaire aandoeningen
x ter hoogte van de voorhoorncellen
Definition
- spinale musculaire atrofieen: werdnig-hofman
- motorneuronziekten: postpolie, ALS
Term
neuromusculaire aandoeningen
x ter hoogte van de zenuwen
Definition
- erfelijke motorische en sensorische neuropathieen: ziekte van charcot-marie-tooth
Term
neuromusculaire aandoeningen
x ter hoogte van transmissie
Definition
- myastenia gravis
Term
neuromusculaire aandoeningen
x ter hoogte van de spieren
Definition
- genetische spierdystrofieen: ziekte van duchenne
Term
neuromusculaire aandoeningen
x postpolie
Definition
kinderverlamming
Term
neuromusculaire aandoeningen
x ALS
Definition
amyotrofe laterale sclerose
- alle spieren sterven af
Term
neuromusculaire aandoeningen
x ziekte van marie-charcot-tooth
Definition
verzakte reflexen in handen en voeten
bvb hand op warme plaat leggen, maar hand niet wegtrekken
Term
neuromusculaire aandoeningen
x myastenia gravis
Definition
spieren die niet goed meer werken, sterk wisselende spierkracht
bvb iets vastnemen en laten vallen of ooglid niet naar boven kunnen houden
Term
neuromusculaire aandoeningen
x ziekte van duchenne
x beschrijving
Definition
erfelijk, progressieve aandoening
- spierweefsel wordt afgebroken door gemis aan dystrofine (eiwit)
- spierweefsel vervangen door bind en vetweefsel
- fout op chr X bij moeder --> jongens
- meisjes compenseren door ander goede X chr
Term
neuromusculaire aandoeningen
x verschijnselen/verloop
Definition
- 1ste levensjaren normale ontw
- 1ste tekenen rond 2-5j
- waggelende gang door afbraak spierweefsel aan de bekken
- ter hoogte v schoudergordel, benen en voeten
- rond 10j rolstoelgebonden
- levensverwachting 20-25j
- bijkomende verstandelijke achterstand
Term
andere aandoeningen
x skeletziekten
Definition
- dwerggroei
- osteogenesis imperfecta (broze botten)
Term
andere aandoeningen
x misbouw v skelet
Definition
- aangeboren vervormingen aan benen/arm
- 1 of meer ledematen ontbreken
- tenen of vingers ontbreken
Term
andere aandoeningen
x ontstekingen van beenderen en gewrichten
Definition
chronische polyartheritis
= gewrichtsreumatiek
Term
andere aandoeningen
x wervelkolom
Definition
scoliose
= kromme rug x corset dragen
Term
andere aandoeningen
x dwarslaesie
Definition
- beschadigd ruggenmerg
- meestal traumatisch
- afh van plaats op wervelkolom (verlamming)
Term
psychologische inzichten
x cognitief functioneren
x cognitieve gevolgen van hersenbeschadiging en spina bifida
Definition
- verminderd, vertraagd cognitief presteren
- relatie tussen denken & handelen
- gebrekkige integratie v waarnemen en bewegen
Term
psychologische inzichten
x belang van spelen met kinderen met hersenbeschadiging of spina bifida
Definition
- overgevoelig
- weerbarstig lichaam
- overcompensatie kennis
- gemis intrinsieke motivatie
Term
psychologische inzichten
x sociaal-emotioneel functioneren
Definition
- alledaagse confrontatie met wat ze niet kunnen
- subjectieve beleving
- steun & acceptatie
- moeilijkheden en stress
- opvoedingsproblemen
Term
psychologische inzichten
x communicatieve vaardigheden
Definition
- technische spraakmoeilijheden door spieren
- gebrekkig aandacht en concentratie
- vertraagd denken
- moeilijke non verbale communicatie
- alternatieve communicatie mogelijk
Term
psychologische inzichten
x lichaamsbeleving & seksualiteit
Definition
- subjectieve lichaamsperceptie
- a seksueel
- isolatie en solitaire seks
- onvruchtbaarheidsprobleem
Supporting users have an ad free experience!