Shared Flashcard Set

Details

TEOL1120 - Nye gloser (5 Mos)
Glosene ein må læra på 5 Mos-varianten av TEOL1120 (161 ord)
161
Language - Hebrew
Undergraduate 1
08/14/2019

Additional Language - Hebrew Flashcards

 


 

Cards

Term

אָדוֹן

(אֲדֹנָי)

Definition

(mask.) herre; med superlativsuffiks: Herren over alle ting;

med superlativsuffiks: אֲדֹנָי

774

Term

שָׁלֹשׁ

Definition

tre (3)

606

Term

חָמֵשׁ

Definition

fem (5)

508

Term

שֶֿׁבַע

(שִׁבְעָה)

Definition

sju (7);

fem.: שִׁבְעָה

501

Term

פֶּה

(פִּי)

Definition

(mask.) mouth;

sg. cstr.: פִּי

498

Term

צוה

(וַיְצַו ,צִוִּֿיתִי)

Definition

Piel: å byde, kommandere; impf. cons. 3msg.: וַיְצַו; perf. 1sg.: צִוִּֿיתִי;

Pual: å bli kommandert, befalt

496

Term

עוֹד

Definition

enda, framleis, igjen

491

Term

צָבָא

Definition

(mask.) troppar, (himmelsk) skare, krig, (krigs)teneste;

pl.abs.: צְבָאוֹת (Sebaot)

486

Term

רַב

(רַבִּים ,רַבָּה)

Definition

mykje, mange, stor;

fem. sg. abs.: רַבָּה; m. pl. abs.: רַבִּים

475

Term

קֹֿדֶשׁ

(קָדְשׁ׳)

Definition

(mask.) heilagdom, det å vere heilag;

sg. med pr. sf.: קָדְשׁ׳

470

Term

שׁמר

Definition

Qal: å vakte, verne, halde (bod);

Niph: å vere/bli verna, vakta;

Hithp: å vakta seg

469

Term

מצא

Definition

Qal: å komme over, finne;

Niph: å bli funne, bli avslørt, å la seg finne

457

Term

עוֹלָם

Definition

(mask.) uoverskodeleg lang tid framover el. bakover, æve

439

Term

עַתָּה

Definition

no

435

Term

מִי

Definition

spørjepronomen om personar: kven?

424

Term

מִשְׁפָּט

Definition

(mask.) rett, dom, lov

424

Term

שָׁמַֿיִם

(שְׁמֵי)

Definition

(mask. og berre i pl.) himmel;

cstr.: שְׁמֵי

421

Term

תָּֿוֶךְ

(תּוֹךְ)

Definition

midte;

cstr.: תּוֹךְ

420

Term

ענה

(עַנּוֹת ,עִנִּֿיתָ ,עֲנוּ)

Definition

(1) Qal: å svare; imv.mpl.: עֲנוּ; Niph: å bli svart; Hiph: å få til å svare;

(2) Qal: å vere nedbøygd; Niph: å bøye seg, vere undertrykt; Piel: å audmykje, undertrykke, øve vald mot; inf. cstr.: עַנּוֹת; perf. 2msg.: עִנִּֿיתָ; Pual: å bli undertrykt, audmykt; Hiph: å audmykje; Hithp: å oppføre seg audmjuk

415

Term

אַף

(אַפַּֿיִם)

Definition

(1) (mask.) nasebore, nase, (i dualis:) ansikt, sinne;

du. abs.: אַפַּֿיִם; og

(2) også, altså

410

Term

בַּֿיִן

(בֵּין)

Definition

mellomrom; brukt som prep. i sg.cstr.: mellom;

sg. cstr.: בֵּין

409

Term

נָא

Definition

partikkel brukt med viljessetningar som kanskje markerer at setninga står i eit logisk forhold til samanhengen: (gjer det) !

406

Term

מִזְבֵּחַ

Definition

(mask.) altar

403

Term

מָקוֹם

Definition

(mask.) stad

401

Term

חַי

(חַיִּים)

Definition

(1) (mask.) vanlegvis fleirtal: liv

(2) i live, levande; levande vesen;

pl. abs.: חַיִּים

389

Term

אֵשׁ

(אִשּׁ׳)

Definition

(fem.) eld;

sg. med pr. sf.: אִשּׁ׳

379

Term

רוּחַ

Definition

(fem.) pust, vind, ånd

378

Term

בנה

(בְּנוֹת ,בָּנִֿיתִי)

Definition

Qal: å bygge; perf. 1sg.: בָּנִֿיתִי; inf. cstr.: בְּנוֹת;

Niph: å bli bygd

377

Term

נְאֻם

Definition

(mask.) ytring, kunngjering, kviskring

376

Term

שַֿׁעַר

Definition

(mask.) port

374

Term

נגד

(הַגִּיד)

Definition

Hiph: å kunngjere, fortelje; inf. cstr.: הַגִּיד;

Hoph: å bli kunngjort

371

Term

רַע

Definition

(1) vond, låk, ring;

(2) (mask.) vondskap, smerte, ulukke, skade

357

Term

מלך

Definition

Qal: å vere/bli konge, regjere; Hiph: å innsette som konge; Hoph: å bli innsett som konge

351

Term

יַעֲקֹב

Definition

Jakob

349

Term

אַהֲרֹן

Definition

Aron

347

Term

ברך

Definition

Piel: å velsigne;

Pual: å bli velsigna;

Hithp: å velsigne seg sjølv, bli velsigna

330

Term

עֵץ

Definition

(mask.) tre, trær, skog

330

Term

אוֹ

Definition

eller

321

Term

שָׂדֶה

Definition

(mask.) eng, mark, åker

321

Term

יָרֵא

(נוֹרָא ,תִּירְאוּ)

Definition

Qal: å vere redd, å frykte; impf. 2mpl.: תִּירְאוּ;

Niph: å vere/bli frykta, å vere skremmande; part. m. sg. abs. ubnd.: נוֹרָא;

Piel: å gjere redd

318

Term

נָבִיא

Definition

(mask.) profet

317

Term

שֵׁשׁ

(שִׁשִּׁים)

Definition

seks (6); i fleirtal: 60;

m. pl. (60): שִׁשִּׁים

316

Term

רָעָה

Definition

vondskap, urett, ulukke, skade

311

Term

מְאֹד

Definition

makt, kraft; blir også brukt som gradsadverb: veldig

300

Term

חַטָּאת

(חַטֹּאות)

Definition

synd, syndoffer;

pl.: חַטֹּאות

298

Term

סור

(יָסִיר)

Definition

Qal: å vende seg til sides el. unna el. vekk;

Hiph: å fjerne, å føre vekk; impf. 3msg.: יָסִיר

298

Term

חזק

Definition

Qal: å vere/bli sterk;

Hiph: å gripe, å halde på

290

Term

כרת

Definition

Qal: å kutta av/ned/ut, å utrydde; å inngå (ei pakt);

Niph: å bli kutta av/ut, bli utrydda;

Hiph: å utrydde

289

Term

עבד

(תָּעָבְדֵם)

Definition

Qal: å arbeide, tene, dyrke;

Hoph: å bli lokka til å dyrke; impf. 2msg. med sf. i 3mpl.: תָּעָבְדֵם

289

Term

אֹיֵב

Definition

(mask.) fiende

284

Term

בְּרִית

Definition

(fem.) avtale, pakt

284

Term

חֹֿדֶשׁ

(חָדְשׁ׳)

Definition

nymåne, månad, nymånefest;

med pr. sf.: חָדְשׁ׳

284

Term

אַתֶּם

Definition

personleg pronomen i 2mpl.: de (bm.: dere)

283

Term

צֹאן

Definition

(mask. og fem.) småfe(flokk)

274

Term

לְמַֿעַן

Definition

for ... skuld, av omsyn til

272

Term

בָּשָׂר

Definition

kjøt(vev), kropp, slektning

270

Term

רָשָׁע

Definition

skuldig, vond, lovlaus

264

Term

חֶֿסֶד

(חַסְדּ׳)

Definition

miskunn, det ein pliktar dei som ein står i pakt med, paktstruskap, trufast kjærleik, handlingar som viser slikt;

sg. med pr. sf.: חַסְדּ׳

252

Term

רֶֿגֶל

(רַגְל׳)

Definition

fot, bein, kanskje også evfemisme for skrevet;

med pr. sf.: רַגְל׳

251

Term

אֵל

Definition

El, gud, Gud

250

Term

מָלֵא

Definition

Qal: å vere full, å fylle;

Niph: å vere fylt (av);

Piel: å fylle opp, å oppfylle

250

Term

חטא

Definition

Qal: å feile, å gjere noko gale, å synde;

Hiph.: å få til å synde

239

Term

עָוֹן

Definition

synd, straff, skuld

233

Term

ירשׁ

(הוֹרִישׁ ,רִשְׁתּ׳ ,רֶֿשֶׁת)

Definition

Qal: å ta i eige, å vere arving, å ta arv/eigedom frå ein annan ved å drive den vekk; inf. cstr.: רֶֿשֶׁת; inf. cstr. med pr. sf.: רִשְׁתּ׳;

Hiph.: å ta i eige, å drive nokon vekk frå eigedommen hans; perf. 3msg.: הוֹרִישׁ

232

Term

זֶֿרַע

(זַרְע׳)

Definition

(mask.) frø, avkom, etterkommarar;

sg. med pr. sf.: זַרְע׳

229

Term

לַיְלָה

Definition

(mask.) natt

227

Term

קֶֿרֶב

(קִרְבּ׳)

Definition

midte, indre delar, innvolar;

sg. med pr. sf.: קִרְבּ׳

227

Term

אֲדָמָה

Definition

(fem.) (dyrkbar) jord

226

Term

זכר

Definition

Qal: å hugse, komme i hug, tenkje på;

Hiph: å nemne, få til å hugse, kunngjere

225

Term

כתב

Definition

å skrive

225

Term

תּוֹרָה

Definition

(fem.) rettleiing, instruksjon, lære, regel, lov

223

Term

אֵם

(אִמּ׳)

Definition

(fem.) mor;

sg. med pr. sf.: אִמּ׳

220

Term

כון

(הֵכִין ,כּוֹנַנְתָּ ,נָכוֹן)

Definition

Niph: å stå/vere fast, å vere stødig, grunnfest, i stand; part. m. sg. abs. ubnd.: נָכוֹן;

Hiph: å gjere i stand, å setje opp, å innsetje, å gjere fast; perf. 3msg.: הֵכִין;

Polel: å gjere fast, stødig, grunnfest, i stand; å skipe, opprette; perf. 2msg.: כּוֹנַנְתָּ

219

Term

אָהֵב

(אַהֲבָה)

Definition

å elske; Qal inf. cstr.: אַהֲבָה

217

Term

עזב

Definition

Qal: å forlate, gå frå;

Niph.: å bli forlaten

216

Term

יסף

(יֹסִֿיפוּ)

Definition

Qal: å halde fram med, leggje til; Hiph: å leggje til, auke, gjere igjen/meir, halde fram med; impf. 3mpl.: יֹסִֿיפוּ

215

Term

נצל

(יַצִּֿילוּ)

Definition

Hiph: å redde; impf. 3mpl.: יַצִּֿילוּ

213

Term

שׁפט

Definition

Qal: å skipe rett, felle rett dom, styre;

Niph.: å søkja dom/rettferd

204

Term

אסף

Definition

Qal: å samle, føre inn;

Niph.: å bli samla, å samla seg

200

Term

כָּבוֹד

Definition

(mask.) herlegdom, ære, rikdom

200

Term

כַּף

(כַּפַּֿיִם ,כַּפּ׳)

Definition

(fem.) handflate, hand, fotblad;

du.: כַּפַּֿיִם; med pr. sf.: כַּפּ׳

195

Term

רום

(רוֹמְמוּ ,הָרִֿימִי)

Definition

Qal: å vere/bli høg, å reise seg;

Hiph: å heve; imv. fsg.: הָרִֿימִי;

Polel: å gjere høg, opphøgje, å oppdra; imv. mpl.: רוֹמְמוּ

195

Term

יָכֹל

(אוּכַל)

Definition

Qal & Hoph: å kunne, klare, makte, overvinne; Hoph. impf. 1sg.: אוּכַל

194

Term

שֶֿׁמֶן

(שְׁמָנִים)

Definition

(mask.) (oliven)olje;

pl. abs.: שְׁמָנִים

193

Term

רֵעַ

Definition

(mask.) ven, neste

192

Term

שֵֿׁבֶט

(שִׁבְטֵי)

Definition

(mask.) stokk, stav, stamme;

pl. cstr.: שִׁבְטֵי

190

Term

אֹֿזֶן

(אָזְנ׳)

Definition

(fem.) øyre;

med pr. sf. og pl. cstr.: אָזְנ׳

188

Term

גלה

(הִגָּלוֹת ,הֶגְלָה)

Definition

Qal: å avdekke, å gå vekk el. i eksil;

Niph: å bli openberra; inf. cstr.: הִגָּלוֹת;

Hiph: å føre i eksil; perf. 3msg.: הֶגְלָה

187

Term

סֵֿפֶר

Definition

(mask.) noko skrive, brev, bokrull

187

Term

אבד

(תֹּאבֵד)

Definition

Qal: å bli borte, gå seg vill, gå fortapt; impf. 3fsg.: תֹּאבֵד;

Hiph: å øydeleggje, utrydde;

Piel: å gjere øydelagt el. utrydda

185

Term

מִצְוָה

Definition

(fem.) bod, befaling

184

Term

אֶפְרַֿיִם

Definition

(mask.) Efraim

180

Term

חוה

(הִשְׁתַּחֲווּ)

Definition

Hishtaphel: å bøye seg ned for, tilbe; perf. 3pl. og imv. mpl.: הִשְׁתַּחֲווּ

179

Term

שׁאל

Definition

å be om, spørje, krevje

174

Term

בחר

Definition

å velje (ut)

172

Term

קדשׁ

Definition

Qal: å vere heilag, å høyre til heilagdommen, ikkje til allmenn bruk;

Hiph: å helge;

Piel: å gjere el. behandle som heilag;

Hithp: å gjere seg heilag

171

Term

מַֿעַל

Definition

det høge, det som er oppe over

169

Term

דרשׁ

Definition

å søkje (opp), leite etter, oppsøkje

165

Term

בַּֿעַל

Definition

(mask.) eigar, ektemann, baal-gud, Baal

164

Term

צְדָקָה

(צִדְק׳)

Definition

(fem.) rettferd, rett;

cstr. og med pr. sf.: צִדְק׳

159

Term

שָׂמֵחַ

Definition

Qal: å vere glad, gle seg;

Pi.: å gjere glad

156

Term

צִיּוֹן

Definition

(mask. og fem.) Sion (fjellet el. byen)

154

Term

נֶֿגֶד

Definition

framfor

152

Term

נגע

(וַיַּֿגַּע)

Definition

Qal: å røre ved, å nå;

Hiph.: å få til å røre ved, å røre ved (med noko), å nå; impf. cons. 3msg.: וַיַּֿגַּע

150

Term

שָׂנֵא

Definition

å hate

148

Term

שְׁמוּאֵל

Definition

(mask.) Samuel

140

Term

חלל

(הָחֵל)

Definition

Pi.: å vanhelge;

Hiph.: å begynne; inf. cstr.: הָחֵל

135

Term

כִּסֵּא

(כִּסְא׳)

Definition

(mask.) stol, trone;

med pr. sf.: כִּסְא׳

135

Term

שֶֿׁמֶשׁ

Definition

(mask. og fem.) sol

135

Term

זבח

Definition

å slakte

134

Term

חֹק

(חֻקִּים)

Definition

(mask.) forskrift;

pl. abs. ubnd.: חֻקִּים

131

Term

שׁכן

Definition

Qal: å bu;

Pi.: å la bu, få til å bu

130

Term

קבץ

Definition

Qal: å samle;

Pi.: å samle saman (trass omstendene)

127

Term

אֲרָם

Definition

(mask.) Aram

125

Term

יטב

(הֵיטִֿיבוּ)

Definition

Qal: å vere bra, å gå bra;

Hiph: å oppføre seg bra, gjere noko på ein bra måte, å gjere godt; perf. 3pl.: הֵיטִֿיבוּ

117

Term

מַמְלָכָה

Definition

(fem.) kongedømme, kongemakt

117

Term

קָדוֹשׁ

Definition

heilag

117

Term

שׂרף

Definition

å brenne noko

117

Term

חֲמוֹר

Definition

(mask.) esel(hingst)

111

Term

שַׁבָּת

Definition

(mask. og fem.) sabbat, sabbatsdagen

111

Term

עָפָר

Definition

(mask.) støv, oske

110

Term

אמן

(נֶאְמַן)

Definition

Niph: å vere trufast, påliteleg, permanent; perf. 3msg.: נֶאְמַן;

Hiph: å tru på, ha tillit til

105

Term

חֻקָּה

Definition

(fem.) forskrift

104

Term

רעע

(מְרֵעִים ,הָרֵעַ)

Definition

Qal: å vere dårleg, vond;

Hiph: å oppføre seg dårleg, handle ille, gjere skade; inf. cstr./abs.: הָרֵעַ; part. m. pl. abs. ubnd.: מְרֵעִים

104

Term

שׁכח

Definition

å gløyme

102

Term

יַחְדָּו

Definition

saman, i lag

96

Term

עֹז

(עֻזּ׳)

Definition

(mask.) makt, styrke, skanseverk;

sg. med pr. sf.: עֻזּ׳

93

Term

כֶּֿרֶם

(כַּרְמ׳)

Definition

(mask.) vingard;

sg. med pr. sf.: כַּרְמ׳

92

Term

זְרוֹעַ

Definition

(fem.) (under)arm

91

Term

שׁית

Definition

å setje, leggje, plassere; å gjere (noko) om (til noko anna)

88

Term

פלל

Definition

Hithp.: å gå i forbøn for, å be

84

Term

אוֹת

Definition

(mask. og fem.) teikn

79

Term

שׁוֹר

Definition

(mask.) okse

79

Term

יְשׁוּעָה

Definition

(fem.) hjelp, redning, frelse

78

Term

תְּפִלָּה

Definition

(fem.) bøn

77

Term

מאס

Definition

å vrake, forkaste

76

Term

בֶּֿטֶן

(בִּטְנ׳)

Definition

(fem.) mage;

sg. med pr. sf.: בִּטְנ׳

73

Term

בַּל

Definition

ikkje (poetisk)

73

Term

עֵד

Definition

(mask.) eit vitne

69

Term

גֶּֿבֶר

Definition

(mask.) mann

68

Term

יָרֵא

Definition

redd (for), som fryktar

63

Term

חַג

Definition

(valfarts)fest

62

Term

רחק

Definition

Qal: å vere fjern, langt unna;

Hiph.: å fjerne, å fjerne seg;

Pi.: å sende langt bort

58

Term

אָמָה

Definition

(fem.) slavekvinne

56

Term

שָׁוְא

Definition

verdiløyse, svik

54

Term

פֶּֿסַח

Definition

(mask.) påskehøgtid, -offer

49

Term

קוה

(וַיְקַו ,קִוִּֿינוּ)

Definition

Pi.: å håpe, vente på; impf. cons. 3msg.: וַיְקַו; perf. 1pl.: קִוִּֿינוּ

49

Term

יצר

(אֶצָּרְךָ)

Definition

å forme; impf. 1sg. med pr. sf. i 2msg.: אֶצָּרְךָ

45

Term

אַשְׁרֵי

Definition

lykke, sæle; blir brukt som kjerne i ein nomenfrase som fungerer som utrop om kor godt det er for den/dei som blir nemnt i attributtet etterpå

44

Term

אזן

Definition

Hiph.: å høyre, lytte til

42

Term

נתץ

(תִּתֹּצוּ)

Definition

Qal: å rive ned; impf. 2mpl.: תִּתֹּצוּ;

Pi: å rive fullstendig ned

42

Term

אָחָז

Definition

(mask.) Ahas

41

Term

רגז

Definition

å skjelve

41

Term

אֲשֵׁרָה

Definition

(fem.) Asjera, asjera-stolpe

40

Term

עלם

Definition

Hiph.: å skjule, gøyme;

Hithp.: å gøyme seg

28

Term

חָצִיר

Definition

gras

22

Term

שָׁבוּעַ

Definition

veke (sju dagar)

20

Term

תֹּֿהוּ

Definition

(mask.) innhaldslaus landskap, tom øydemark, tomleik

20

Term

צִיץ

Definition

(mask.) blome

16

Term

פֶּֿלֶא

Definition

(mask.) noko forunderleg, under

13

Term

רְמַלְיָֿהוּ

Definition

(mask.) Remalja (Jes 7)

13

Supporting users have an ad free experience!