Shared Flashcard Set

Details

n8mm
n/a
25
Education
Professional
11/12/2014

Additional Education Flashcards

 


 

Cards

Term
progress
Definition
ilerleme,gelişme
Term
eligible
qualified
proper
Definition
uygun,nitelikl
nitelikli
uygun
Term
fever
Definition
ateş,heyecan,hararet
Term
devote=dedicate
assign
Definition
adamak,tahsis etmek
tahsis etmek
Term
cease
ceaseless
Definition
kesmek,durdurmak
aralıksız,sürekli
Term
reckon
Definition
hesaplamak,tahmin etmek
Term
poultry
Definition
kümes hayvanları
Term
judgement
justice
Definition
yargı,hüküm
adalet,yargı
Term
vulgar
Definition
kaba,görgüsüz
Term
omit
neglect
omisson
Definition
unutmak,atlamak
ihmal etmek
atlama,eksiklik
Term
define
Definition
tanımlama,tarif etmek
Term
nomadic
nomad
Definition
göçebe.gezgin
göçebe,yörük
Term
reside
Definition
ikamet etmek
Term
ample
Definition
bol bol,yeterli,birçok
Term
obscure
Definition
anlaşılması güç,belirsiz
Term
eternal
eternally
Definition
ölümsüz,sonsuz
ebediyen
Term
arrangement
Definition
düzenlemek
Term
successive
Definition
peşpeşe, arka arkaya
Term
attend
attendant(N)
Definition
katılmak,iştirak etmek
görevli,refekatçı
Term
ache
Definition
ac,ağr
Term
aim
objectve=target
Definition
amaç
hedef
Term
sustain
Definition
devam ettirek,işi sürdürmek
Term
jeopardy
Definition
risk ve tehlike
Term
bankrupt
Definition
batmak,iflas etmek
Term
dull
Definition
duygusuz,donuk,sıkıcı
Supporting users have an ad free experience!