Shared Flashcard Set

Details

n15mm
n/a
30
Education
Professional
12/13/2014

Additional Education Flashcards

 


 

Cards

Term
determine
determination
Definition
belirlemek,kararlaştırmak
kararlılık
Term
fatal
Definition
ölümcül,öldürücü
Term
hostage=pledge
hijack
Definition
rehine,tutsak
uçak gemi çıkarmak
Term
kidnapper
comit crime
Definition
çocuk kaçıranlar,adam laçıran
suç işlemek
Term
constant
Definition
sürekli.sabit
Term
charming=fascinating
Definition
göz alıcı,buyuleyicili
Term
nourish
Definition
besleyip büyütlemek
Term
assess
evaluation
Definition
değerlendirmek,incelemek
değerlendrmek,değer biçmek
Term
rehearsal
Definition
prova,tekrar
Term
shrink
diminish
wane=crouch
Definition
küçülmek,büzülmek
azalmak,azaltmak
büzülmek
Term
engage
Definition
meşgul etmek
Term
average
Definition
sıradan
Term
cunning
canny
Definition
kurnazlık,açıkgözlük
açıkgöz
Term
recipe
prescription
Definition
yemek tarifi,formül
reçte,formül
Term
advance
Definition
ilerletmek,geliştirmek
Term
deformity
Definition
saakatlık,biçimsizlik,bozukluk
Term
corrupt
Definition
yozlaşmış,bozulmuş,rüşvtçi
Term
wither
fade
Definition
sararıp solmak
solmak
Term
blossom
Definition
filizlenmek
Term
masterpiece
Definition
başyapıt,şaheser
Term
astonish
Definition
hayrete düşürmek,şaşırmak
Term
hümanist
Definition
şefkatli,merhametli
Term
dismay
Definition
dehşete düşmek
Term
endanger=jeopardize
Definition
tehlikeye düşmek,tehlikeye sokmak
Term
intrude
Definition
zorla,izinsiz girmek
Term
captive
Definition
tutsak,esir
Term
accidental
Definition
tesadufen,kazara
Term
preserve
Definition
korumak,muhaaza etmek
Term
solitary
Definition
yalnız,tek bşına
Term
rare
Definition
ender ,az
Supporting users have an ad free experience!