Shared Flashcard Set

Details

n12mm
n/a
26
Education
Professional
11/25/2014

Additional Education Flashcards

 


 

Cards

Term
count on
Definition
güvenmek,itimat etmek
Term
considerate
consideration
Definition
anlayışlı,düşünceli
düşünce,saygı
Term
expand
wide
Definition
genişlemek,buyumek
Term
amuse
amusement
Definition
eğlendirmek,neşelenmek
eğlence
Term
delicate
delicacy
Definition
hassas,narin,duyarlı
duyarlılık
Term
preliminary
Definition
bşlangıç olarak,ilk,once
Term
state
Definition
devlet,bildirmek,ifade etmek
Term
basic
Definition
en temel,esas
Term
implement
implementation
Definition
araç gereç,uygulamak=alet
uygulama,yerine getirme
Term
guess
Definition
tahmin etmek ,tahminde bulunmak
Term
suffer
Definition
zarar gormek,acı cemek
Term
allow
allowance
Definition
izin vermek
ödenek,harçlık,izin
Term
wander
Definition
dolaşmak,gezinmek
Term
torture
Definition
eziyet,işknce
Term
put off
Definition
ertelemek
Term
deter
Definition
caydırmak,vazgecırmek,engellemek
Term
disposal
Definition
çıkarılmak,bertaraf etmek
Term
exploit
Definition
sömürmek,istismar etmek
Term
deprive
Definition
mahsun etmek,yoksun bırakmak
Term
teluctant
Definition
isteksiz ,gönülsüz
Term
obligatory
obligate
Definition
zorunluluk,mecburi
mecbur etmek,bağlamak
Term
manage
Definition
yönetmek,idare etmek
Term
settlement
settler
Definition
yerleşim yeri
göçmen
Term
affair
Definition
ilişki,mesele
Term
surrender=capture=give in
Definition
teslim olmak
Term
clumsy
Definition
beceriksiz,sakar
Supporting users have an ad free experience!