Shared Flashcard Set

Details

Myopatier
Reumatologi
12
Medical
Not Applicable
12/08/2015

Additional Medical Flashcards

 


 

Cards

Term

Idiopatiske inflammatoriske myopatier (IIM)

Angiv incidens, prævalens, undertryper af myosit samt ætiologi. 

Definition

Incidens: 5-10/mio./år

 

Prævalens: incidens x 10 (DK ca. 500 pers.)

 

Undertyper: 

- Polymyosit (PM)

- Dermatomyosit (DM)

- Antisyntetase syndrom

- Inklusionslegememyosit (IBM)

 

Ætiologi: ukendt. Er immunologisk udløst (autoantistoffer, inflamamtion i muskulaturen) af eksterne faktorer (evt. infektion med virus) hos genetisk disponerede individer (race forskelle, familiær ophobning). 

Term

Idiopatiske inflammatoriske myopatier (IIM)

Hvilke undertyper inkluderes i antisyntetase syndromet?

Definition
PM og DM
Term

Idiopatiske inflammatoriske myopatier (IIM)

Angiv klassifikationskriterier for PM/DM.

Definition

- Symmetrik proksimal muskel svaghed i over- og underekstremiteter. 

 

- Forhøjede muskelenzymer. 

 

- EMG forandringer foreneligt med myositis.

 

- Muskelbiopsi forandringer foreneligt med myositis.

 

- Udslæt foreneligt med heliotrope cyanose eller Gottrons tegn/papler (DM). 

 

- Fravær af andre former for myopatier, inkl. inklusionslegememyosit, metabolisk, arvelige eller infektiøse former.

Term

Idiopatiske inflammatoriske myopatier (IIM)

Hvorledes undersøges for invovering af pharynx og oesophagus? Hvilken del af oesophagus kan være inolveret?

Definition

Gastroskopi 

Manometri af oesophagus

Rtg. kontrastundersøgelse af oesophagus

 

Orale 1/3 af oesophagus.

Term

Idiopatiske inflammatoriske myopatier (IIM)

Hvorledes undersøges for lungepåvirkning?

Definition
LFU, rtg. thorax.
Term

Idiopatiske inflammatoriske myopatier (IIM)

Hvorledes undersøges for hjerteinvolvering?

Definition
Hjerteenzymer (TnT, TnI), hjertekardiogram (EKG), Holltermonitorering (24 t), ekkokardiografi (ultralydsscanning).
Term

Idiopatiske inflammatoriske myopatier (IIM)

Hvorledes behandles lidelsen?

Definition

I.v. methylprednisolon 500 mg x 1 dgl. (1-3 dage). 

 

Tabl. prednisolon 50 mg x 1 dgl. i 2 uger (reduceres gradvist til 37,5 mg x 1 dgl. i 2 uger, 25 mg x 1 dgl. i 2 uger, unikalk med D-vit. 1 x 2 dgl. 

 

Tabl. methotrexat 2,5 mg, 4 stk x 1 ugentligt i 2 uger, stigende til 6 stk. x 1 ugentligt i 2 uger, herefter 8 stk. x 1 ugentligt. Folinsyre 5 mg x 1 ugentligt. 

 

Fysioterapi. 

Term

Inklusionslegememyosit, IBM

Angiv diagnosekriterier herunder kliniske og parakliniske karakteristika.

Definition

Kliniske karakteristika:

- Sygdomsvarighed > 6 mdr. 

- Sygdomsdebut > 30 år (oftest < 50 år). 

- Proksimal og distal muskelsvækkelse (+ svaghed af finger fleksion, eller håndfleksion eller quadriceps).

 

Parakliniske karakteristika: 

- Forhøjede muskelenzymer (< 12 x normal). 

- Elektromyografisk tegn på inflammatorisk myopati.

- Muskelbiopsi med inflammation ed mononukleære celler og inklusioner.

Term

Inklusionslegememyosit, IBM

Redegør for behandlingen.

Definition
Prednisolon og unikalk med D-vitamin + træning!
Term

Antisyntetase syndrom

Hvilke sygdomme kan være involveret?

Definition

PM el. DM

Diffus interstitiel lungesygdom (ILD)

Polyartritis

Raynauds fænomen

Mechanics hands

Anti-Jo1 produktion (el. anden antisyntetase)

Term

Antisyntetase syndrom

Hvorledes behandles lidelsen?

Definition

Relativ behandlingsresistent. 

 

Cyclofosfomid (i.v.)

Imurel -> immunoglobuliner -> CellCept -> Mabthera (biologisk)

Term
Hvad består polymyositpakken SSI af?
Definition

Myositis-specifikke autoantistoffer (MSA): anti-Mi1, anti-Mi2, anti-SRP, anti-syntetase (anti-Jo1, EJ, OJ, PL-7, PL-12).

 

Myositis-associeret autoantistoffer (MAA): anti-RoRNP, anti-U1RNP, anti-PM/ScI, anti-Ku.

Supporting users have an ad free experience!