Shared Flashcard Set

Details

Mokuna 23 Nā Kai ʻEwalu
ʻŌlelo Hawaiʻi
57
Grammar
Pre-School
02/11/2011

Additional Grammar Flashcards

 


 

Cards

Term
no ka manawa
Definition
temporarily
Term
hele i ka maika
Definition
go bowling
Term
He ho'i mai koe.
Definition
(She’ll) be right back.
Term
I mea inu?
Definition
(Do you want) something to drink?
Term
Mai i koloaka na'u .
Definition
(Bring me) a soda.
Term
'Akahi nō 'o ia a 'ike.
Definition
He just saw it. He never saw it before now. He finally saw it.
Term
'Akahi nō a 'ike 'o Nani.
Definition
Nani just saw it. Nani never saw it before now. Nani finally saw it.
Term
No wai kēia? No wai lā!
Definition
Whose is this? Who knows!
Term
Aia 'o Leo mā ma ka hale holoi lole e holoi lole nei.
Definition
Leo them are at the laundry mat washing clothes.
Term
Ua hele kā lākou mau kāne i ka maika.
Definition
Their husbands went bowling.
Term
A eia nā wāhine ke pa'u nei ma luna o ka lole.
Definition
And here are the women working hard over the clothes.
Term
Ua hele aku nei 'o Haunani i waho no ka manawa.
Definition
Haunani just went outside for a little bit.
Term
No wai kēia pale ma'i?
Definition
Whose underwear is this?
Term
E ho'iho'i kāua i loko o ka mīkini.
Definition
Lets (2) put it back in the machine.
Term
Ua hele aku nei i ke kū'ai koloaka.
Definition
He just went to buy sodas.
Term
Ua 'ōlelo aku au i pepsi na'u a i hua waina nāu.
Definition
I said (to bring) a pepsi for me and a grape juice for you.
Term
'Akahi nō a ha'alele kēlā wahine Pā'ele.
Definition
That black lady just left.
Term
Ua ka'awale ka papa 'aiana i kēia manawa.
Definition
The ironing board is free now.
Term
Ua hele 'o ia i ka maika.
Definition
He went bowling.
Term
E hele kākou i ka holo lio.
Definition
Let's go horseback riding.
Term
Ua hele 'o Nani i ka inu pia.
Definition
Nani went beer drinking.
Term
'Akahi nō lāua a noi i puna hou.
Definition
They just now asked for a new spoon.
Term
'Akahi nō mākou a ho'omaika'i i ka mea'ai.
Definition
We just blessed the food.
Term
'Akahi nō 'o ia a kī i ke kao.
Definition
He finally shot the goat.
Term
'Akahi nō māua a ho'olauna 'ia.
Definition
We (2 excl.) have never been introduced before.
Term
'Akahi nō a pae ka mokulele.
Definition
The plane just landed.
Term
'Akahi nō a mōhala ka pua.
Definition
The flower finally opened.
Term
'Akahi nō a ho'owali 'ia ka poi.
Definition
The poi has just been mixed.
Term
'Akahi nō au a 'ike iā Keola.
Definition
I just saw Keola. (He was here a minute ago.)
Term
'O Keola wale nō ka mea a'u i 'ike ai.
Definition
I just saw Keola. (and nobody else, emph. Keola)
Term
Ua 'ike wale nō au iā Keola.
Definition
I just saw Keola. (I didn't get to talk to him or anything.)
Term
'Akahi ho'i a 'ike ku'u maka i ka nani o Waiākea.
Definition
My eyes have finally seen the beauty of Waiākea.
Term
Mai i pola kī na Tūtū. = E lawe mai ('oe) i pola kī na Tūtū.
Definition
Bring a cup of tea for Tūtū.
Term
I pola kī na Tūtū. = E lawe mai ('oe) i pola kī na Tūtū.
Definition
Bring a cup of tea for Tūtū.
Term
I iākeke hou no kēia keiki.
Definition
Bring another jacket for this child.
Term
<body><p>Mai i mea inu hou na kēia keiki.
Definition
<body><p>Bring another drink for this child.
Term
E Kalei, mai i penikala hou na kou kaikaina.
Definition
Kalei, bring another pencil for your younger bro.
Term
E Nālani, i pola poi nāu?
Definition
Nālani, do you want a bowl of poi?
Term
I pola laiki paha?
Definition
A bowl of rice maybe?
Term
E ka papa, i 'aikalima na 'oukou?
Definition
Class, would you folks like icecream?
Term
E 'Anakala, i pia nāu?
Definition
Uncle, you want me to bring you a beer?
Term
He mo'a mai koe
Definition
"it" will be cooked soon
Term
He wela mai koe
Definition
"it" will be hot soon
Term
He ka'awale mai koe
Definition
"it" will be free soon
Term
He hemo mai koe
Definition
"it" will come loose soon
Term
He laki mai koe
Definition
he/she will get lucky soon
Term
He kahe mai koe
Definition
"it" will flow soon
Term
He ala mai koe
Definition
he/she will awake soon
Term
He kulu mai koe
Definition
"it" will trickle soon
Term
He mo'a mai koe o ka pua'a kālua.
Definition
The kālua pig be be done soon.
Term
He wela mai koe o ka ipuhao pipi kū.
Definition
The pot of beef stew will be hot soon.
Term
He ka'awale mai koe o kēlā kuene.
Definition
That waiter will be free shortly.
Term
He hemo mai koe o kona pāpale.
Definition
His hat will come off soon.
Term
He laki mai koe ona.
Definition
He's going to get lucky soon.
Term
He kahe mai koe o ka wai.
Definition
The water will flow soon.
Term
He ala mai koe o lāua.
Definition
They (2) will wake up any minute now.
Term
He kulu mai koe o kona waimaka.
Definition
She will cry soon.
Supporting users have an ad free experience!