Shared Flashcard Set

Details

Mezopotamia | okres kasycki
ok. 1595 - 1157
4
Art History
Undergraduate 1
01/25/2018

Additional Art History Flashcards

 


 

Cards

Term
[image]
Definition
Ziggurat w Dur-Kurigalzu
Kurigalzu I (?), 1400 pne, Kurigalzu//Akarkuf
Term
[image]
Definition
pałac królewski w Dur-Kurigalzu
Kurigalzu I, ok. 1400
Term
[image]
Definition
Kudurru Meliszipaka
(kamień graniczny)
Mieliszipak II, ok. 1180 p.n.e, Suza (odnalezienie)
Term
[image]
Definition
kudurru córki Mieliszipaka ze sceną prezentacji
Mieliszipak II, ok. 1180, Suza (odnalezienie)
Supporting users have an ad free experience!