Shared Flashcard Set

Details

Mezopotamia | okres amorycki
ok. 2000 – 1595
5
Art History
Undergraduate 1
01/25/2018

Additional Art History Flashcards

 


 

Cards

Term
[image]
Definition
Pałac w Mari
Zimri-Lim, XVIII w. p.n.e., Mari
Term
[image]
Definition
Inwestytura Zimri-Lima
Malowidło naścienne w pałacu w Mari
Zimri-Lim, 1770pne
Term
[image]
Definition
Malowidła z pałacu w Mari
Term
[image]
Definition
Stela Hammurabiego
Hammurabi (I dynastia babilońska), 1. połowa XVIII w. pne, Babilon
Term
[image]
Definition
diorytowa głowa Hammurabiego(?)
Hammurabi (I dynastia babilońska), 1. połowa XVIII w. pne
Supporting users have an ad free experience!