Shared Flashcard Set

Details

Methodologie
hoofdstuk 6
10
Psychology
Intermediate
01/22/2016

Additional Psychology Flashcards

 


 

Cards

Term
waarvoor dient beschrijvend onderzoek?
Definition
niet om hypothesen te onderzoeken maar om een bepaalde toestand in kaart te brengen
Term
3 types van beschrijvend onderzoek
Definition
1. survays
2. demografisch onderzoek
3. epidemologisch onderzoek
Term
wat zijn survays
Definition
rondvraag dmv interviews of vragenlijsten
Term
welke types survays bestaan er?
Definition
- cross sectional survay design
- succesive independant sample survay
- longitudinaal of panel survay design
Term
cross sectional survay design
Definition
1 groep op 1 moment
Term
successive independant sample survay
Definition
2 groepen op verschillende momenten
Term
longitudinaal of panel survay design
Definition
zelfde groep 2 of meerdere keren na elkaar
Term
demografisch onderzoek
Definition
NIS - nationaal instituut voor de statistiek
beschrijven van een toestand van een bevolking
Term
epidemologisch onderzoek
Definition
prevalentie
hoeveel % (of per 1000 of 100 000) heeft een bepaalde ziekte of aandoening op een bepaald moment
Term
correlationeel onderzoek
Definition
verbanden onerzoeken & natuurlijk samen voorkomen (correleren) van observaties
vb
- temperatuur & misdaad?
- relatie tussen IQ ouders & IQ kind
- angst & depressie?
Supporting users have an ad free experience!