Shared Flashcard Set

Details

Marketing
Ekonomie
20
Economics
11th Grade
11/06/2012

Additional Economics Flashcards

 


 

Cards

Term
marketing
Definition
metoda řízení, při níž se zaměřujeme na potřeby zákazníků
Term
4P marketingu (marketingový mix)
Definition
produkt
cena
distribuce
propagace
Term
konkurence (2)
Definition
cenová (konkurování výší ceny)
necenová (různá provedení, distribuce nebo progagace)
Term
průzkum trhu
Definition
informace o konkurenci a potřebách spotřebitelů
Term
barterový obchod
Definition
výměna bez použití peněz
Term
Maslowova pyramida potřeb (5)
Definition
seberealizace
uznání a ocenění
společenské potřeby
jistota a bezpečí
fyziologické potřeby
Term
vrstvy produktu (5)
Definition
užitná hodnota (volání)
vlastnosti, kvalita (dotykový displej)
obal (vzhled)
rozšíření (paměťová karta)
doplňkové služby (doprava)
Term
cena musí:
Definition
respektovat poptávku, ale přinést podnikateli dostatečný zisk
Term
stanovení ceny (2)
Definition
podle zákazníka - dle očekávané nebo stávající poptávky (průzkum)
podle konkurence - průměr konkurenčních cen
častá kombinace
Term
cena téhož zboží se může lišit dle (6)
Definition
místa prodeje (centrum)
zákazníků (věrnostní slevy, slevy pro děti)
období (sezóna, denní doba)
způsobu placení (předem, kartou)
doby, po kterou je výrobe na trhu
výprodejních akcí
Term
cenové praktiky (3)
Definition
stanovení ceny takovým způsobem, aby vypadala výhodnější
balíčky
vyrovnávací ceny
Term
distribuce (2)
Definition
přímá (u výrobce)
nepřímá (maloobchod, velkoobchod)
Term
propagace (4)
Definition
reklama
podpora prodeje (ochutnávka)
publicita
osobní prodej
Term
reklamní strategie
Definition
logo
slogany
racionální působení
emocionální působení
Term
prostředky reklamy
Definition
prostředek, který osloví potenciální zákazníky (tisk, TV)
Term
etika reklamy (5)
Definition
narušení soukromí
střet zájmů, úplatky
plagiátorství
klamání
osobní účast ve zprávě
Term
srovnávací reklama
Definition
porovnávání dvou produktů
Term
skrytá reklama
Definition
prezentace výrobků v publicistických pořadech
Term
product placement
Definition
užívání výrobků dané značky ve filmech
Term
moderní marketingové metody (6)
Definition
guerilla
buzz marketing
viral marketing
mobil marketing
e-mail marketing
event marketing
Supporting users have an ad free experience!