Shared Flashcard Set

Details

Maatschappijleer pluriforme samenleving
nvtp
19
Social Studies
10th Grade
05/03/2013

Additional Social Studies Flashcards

 


 

Cards

Term
cultuur
Definition
alle waarden, normen en andere aangeleerde kenmerken die de leden van een groep of samenleving als normaal beschouwen
Term
Natuur
Definition
dat gene wat aangeboren is
Term
voorbeelden van cultuur kenmerken
Definition
normen en waarden,kennis, gewoonten, kunst, sport etc.
Term
multicultureel
Definition
veel verschillende culturen wonen samen
Term
pluriforme samenleving
Definition
veel verschillende soorten groepen die naast en met elkaar leven
Term
dominante cultuur
Definition
als de kenmerken van deze cultuur geaccepteerd worden door de meeste mensen binnen een samenleving
Term
subculturen
Definition
wanneer binnen een groep bepaalde waarden, normen en andere cultuurkenmerken afwijken van de dominante cultuur
Term
tegencultuur
Definition
groepen die zich duidelijk verzetten tegen de dominante cultuur of daar zelfs een bedreiging voor vormen
Term
voorbeelden tegencultuur
Definition
feminisme en antiglobalisten
Term
socialisatie
Definition
het proces waarbij iemand de waarden, normen en andere cultuurkenmerken van zijn samenleving of groep aanleert
Term
doel van socialisatie
Definition
aanpassing van het individu aan zijn omgeving en zorgt ervoor dat een cultuur langer kan blijven bestaan
Term
sociale instituties
Definition
instellingen, organisatie en overige collectieve gedragspatronen waarmee de cultuuroverdracht in een samenleving plaatsvind
Term
sociale controle
Definition
de wijze waarop mensen andere mensen stimuleren of dwingen zich aan de geldende normen te houden
Term
informele sociale controle
Definition
gebaseerd op beleefdheidsvormen en andere ongeschreven regels
Term
vier vormen van maatregelen
Definition
formele positieve sancties, formele negatieve sancties, informele positieve sancties, informele negatieve sancties
Term
internalisatie
Definition
mensen maken zich bepaalde aspecten van hun cultuurgroep zo eigen dat zij zich automatisch gaan gedragen zoals de groep van hen verwacht
Term
identiteit
Definition
persoonlijkheid; aangeboren eigenschappen
Term
individualistisch
Definition
gericht op individuele ontplooiing en persoonlijke ontwikkeling
Term
collectivistisch
Definition
collectief boven individu, gastvrij voor anderen en zorgen voor je ouders en grootouders
Supporting users have an ad free experience!