Shared Flashcard Set

Details

Ligevægte
a
6
Chemistry
12th Grade
04/30/2012

Additional Chemistry Flashcards

 


 

Cards

Term
Hvornår er en reaktion i ligevægt?
Definition
Når en reaktion forløber lige hurtigt begge veje
Term
For en ligevægtsreaktion (pA+qB⇌rC+sD) gælder at
Y =[C]^r*[D]^s/([A]^p*[B]^q)

hvad hedder denne lov
Definition
Massevirkningloven (ligevægtsloven)
Term
Hvad sker der med ligevægstsbkrøken når ligevægten indsætter sig ?
Definition
ligevægtsbrøkken bliver lig ligevægtskonstanten
Term
Opskriv ligevægtsbrøkken for
2 NO(g)+O_2(g)⇌2 NO_2(g)
Definition
Y = [NO_2]^2/[NO]^2*[O_2]
Term
Hvad hedder det når reaktioner forgår i flere trin?
Definition
koblede ligevægte
Term
Hvad er en hetrogen ligevægt?
Definition
en ligevægt hvor der indgår stoffer på forskellig tilstandsform
Supporting users have an ad free experience!