Shared Flashcard Set

Details

Lektioun 3 - D'Wieder
Weather in Luxembourgish
14
Language - Other
Undergraduate 4
01/19/2013

Additional Language - Other Flashcards

 


 

Cards

Term
Sun/sunny
Definition

d'Sonn (fem.)

et ass sonneg

Term
Cloud(s)/cloudy
Definition
d'Wollek(en) (fem.)
et ass wollekeg 
Term
Overcast
Definition
Et as bedeckt
Term
Shower/raining a lot
Definition

d'Schauer (fem.) 

et reent vill

Term
Rain/it's raining
Definition

de (masc.) Reen

et reent

Term
Storm/it's storming
Definition

d'Donnerwieder(neut.)

et donnert a blëtzt

Term
Sleet/it's sleeting
Definition

de Schéireen

et schneit a reent

Term
Snow shower/it's snowing a lot
Definition

d'Schnéischauer (fem.)

et schneit vill

Term
Snow/it's snowing
Definition

de Schnéi

et schneit

Term
Fog/it's foggy
Definition

den Niwwel (masc.)

et ass niwweleg

Term
Cold
Definition
Et ass kal
Term
Hot/warm
Definition
Et ass waarm
Term
Cool/mild
Definition
Et ass kill
Term
Damp/moist/humid
Definition
Et ass fiicht
Supporting users have an ad free experience!