Shared Flashcard Set

Details

LAN- 8. Kafli
okok
23
Bible Studies
Undergraduate 1
05/31/2012

Additional Bible Studies Flashcards

 


 

Cards

Term
Hverjar eru fjórar greinar atvinnulífsins?
Definition- Frumvinnslu greinar: byggist á vinnslu hráefna s.s. landbúnaður, skógarhögg, fiskveiðar og námugröftur
- Úrvinnslugreinar: breyta hráefnum í hálf/full unnar vörur = orkuvinnsla og byggingariðnaður
 - Þjónustugreinar: allt framboð á þjónustu , bæði á vegum opinbera aðila, einkafyrirtækja vöruviðskipti og flutningastarfsemi.

- Upplýsingagreinar: Þróunarstörf, vinnsla og miðlun hverskyns upplýsinga á vegum opinberra stjórnvalda, einkafyrirtækja eða einstaklinga.

Term

Hvaða breytingar verða á hlut einstakra greina þegar land færist frá því að vera þróunarland yfir í að verða iðnríki?

Definition

 

  • Ólíkar iðngreinar þróast og verða ríkjandi á mismunandi tímum
  • Þróun í iðnríkjum hefur leitt þau frá iðnaði sem byggist á hráefnum og orku, til iðnaðar sem byggist á þekkingu og tækni.
  • ólíkar iðngreinar gera mismunandi kröfur til staðarins þar sem þær byggjast upp. Þessar kröfur hafa áhrif á staðarval iðnfyrirtækja.
Term

Hvaða þættir hafa áhrif á staðarval iðnaðar?

Definition

 

Hráefnin (háð því hve mikilvægar náttúruauðlindir finnast),
Orkan (hvar nýtanlega orku er að finna),
Vinnuaflið (Hátækniiðnaður þarf hámenntað vinnuafl) og
Markaðurinn (hefur hag á því að vera nærri viðskiptavinunum).

Term

Nefndu dæmi um iðnað þar sem hráefni ráða mestu um staðarval.

Definition

 

Til dæmis fiskiðnaður, jarðefni eins og málmur, olía er jú mjög gott dæmi.

Term

 

Hvers vegna hefur álverum verið valinn staður á Íslandi?

Definition

Því þar er nægilega orku að vinna á hagstæðu verði.
Term

 

Hvers konar iðngreinum er helst valinn staður á láglaunasvæðum?

Definition

Vefiðnaður, handverksiðnaður   
Term

 

Hvers konar iðngreinum þarf að vera nærri markaði?

Definition

Matvælaiðnaður = ölverksmiðja, mjólkurbú og bakarí, einnig prentsmiðjur og viðgerðarverkstæði.  
Term

 

Lýstu staðarvalskenningu Webers.

Definition

Iðnfyrirtæki leita ávallt til þess staðar þar sem heildar flutningskostnaður er lægstur
 (fyrirtæki leita ávallt að stað sem heildar framleiðslukostnaður væri lægstur).
Term

 

Hvaða kostir fylgja svonefndum kjarnasvæðum iðnaðar?

Definition

Fyrirtæki græða á að vera nærri öðrum fyrirtækjum. Iðnfyrirtæki sem vinnur fullunnum vörum hefur hag á fyrirtækjum sem útvegar hálfunna vöru til framleiðslu.
Term
Hvaða meginkosti sjá Austfirðingar við bygginguna álvers við Reyðarfjörð? Eru einhverjir gallar?
Definition

Þeir sjá fyrir sér meira umsvif í athafnarlífi og viðskiptum. Þá kemur meira fólk og meiri peningur. Styrkja atvinnulíf og búsetu afskekktari staða landsins. GALLAR :  mengunarslys, sjónmengun og einnig umhverfisslys.
Term

 

Hvers vegna hefur staðarval járn-og stálvera breyst á liðnum áratugum?

Definition

Því að járn- og stálver sem byggð voru á síðari hluta 19. aldar og fyrri hluta 20. aldar eru háð staðsetningartregðu og verða ekki auðveldlega flutt til.
Term

 

Hvers vegna eru viðskipti með vörur nauðsynleg?

Definition

Við þurfum að geta selt hluti til að kaupa hluti.
Term

Hvað er GATT?

Definition

 

Alþjóðar fríverslunarsáttmáli sem var gerður árið 1947. Sáttmálinn skuldbindur t.d. ríki sem veitir öðru ríki sérstök viðskiptakjör til að veita öllum aðildarríkjum sömu kjör. Flest ríki hafa skuldbundið sig að þessum sáttmála.

Term

 

Hvað er ESB og hvaða ríki tilheyra því?

Definition

Evrópusambandið. Viðskiptabandalag af þeirri gerð sem nefna má tollabandalag. Þá hafa þáttökuríkin með sér fríverslun innbyrðis og hafa sameiginlega tolla gagnvart öðrum ríkjum.
Öll lönd innan Evrópu fyrir utan
Ísland, Noreg, Sviss, Bosniu&Hersegovniu, Tyrkland og Hvíta Rússland, tilheyra því.
Term

 

Hvað er EFTA og hvaða ríki tilheyra því?

Definition

Aðeins Ísland, Noregur, Sviss og Liechtenstein tilheyra því.
Term

 

Hver er helsti munur á ESB og EFTA?

Definition

Í ESB setja öll ríkin sama toll gagnvart ríkjum utan bandalagsins en í EFTA ræður hvert ríki fyrir sig hvaða toll það setur.
Term
Hvað er EES?
Definition


Samningur um Evrópsk efnahagssvæði..

Term
Hvað er NAFTA?
Definition


Fríverslunarbandalag Bandaríkjanna, Kanada og Mexíkó.

Term

 

Berðu saman kosti og galla bíla, lesta, skipa og flugvéla til vöruflutninga.

Definition

Flutningar taka tíma, kosta peninga, krefjast orku og spilla umhverfinu. Aðgangur að flutningatækjum er takmarkaður við ákveðna staði. Aðgengi að sjó- og flugflutningum er oft léleg svo meira eru um að flytja með járnbrauta og vegakerfi ( hægt að flytja beint á staði ). Hagkvæmast = vörubílar á stuttum leiðum, Lestar á lengri og skip lengstu.
Term

 

Samgöngukerfi Afríku

Definition

Það má nota til að skýra uppbyggingu samgangna til nýtingar auðlinda í iðnríkjunum.
1. Stofnað verlsunarstaði við ströndina til að nýta auðlindir nágrenis
2. Byggt upp samgönguleiðir(járnbrautir) inn í landið(flytja hráefni hratt og öruggt)
3. Meðfram samgönguleiðunum vaxa tengipunktar(verlsunarstaðir) = staðbundið samgöngukerfi
4. Þéttbýlisstaðir stækka = uppbygging samgöngustaða.
Term

 

Sjófluttningar

Definition

Hafa tekið breytingar á síðustu 50 árum. Áður var kannski flutt vélar eitt og banana til baka. Núna eru 90% skipa sem flytja ákveðna vöruflökka, s.s. olíu, málmgrýti, bíla eða frosin matvæli.
Term

 

Internet á atvinnuvegi

Definition

Með upplýsingatækninni hafa skapast möguleikar á sérhæfingu í atvinnulífinu. Dæmi : verkfræðingar, viðskiptafræðingar og auglýsingastofa. En á móti hefur það minnkað þörfina á að vera viðstaddur því sem er að gerast. En ef menn eru tengdir neti, síma og faxtæki þá eru þeir taldir sem íbúi í „alheimsbænum“.
Term

 

Hvaða jákvæð og neikvæð áhrif fylgja miklum ferðamannastraumi?

Definition

Ferðamenn aðlaðast að þar sem loftslag er temprað og árstíðarmunur mikill. Dæmi : baðstrendur, sérstæð menning, sérstök afþreying eða íþróttir.
ÓKOSTIR : Ferðamennska dregur fram mun á lífskjöri fólks. Þeir ríku vekja biturð og reiði. Lúxushótel skapa andstæður við fátækrahverfi.
Supporting users have an ad free experience!