Shared Flashcard Set

Details

La Unió Europea
La politica de la UE
18
Political Studies
9th Grade
01/20/2013

Additional Political Studies Flashcards

 


 

Cards

Term

 

 

 

 

Tractat de Roma

Definition

 

 

 

 

Signat en 1957 per Alemanya, França, Italia i Benelux.

Term

 

 

 

Que previa el tractat de roma?

Definition

 

 

 

Preveia la prosperitat de la Comunitat Economica Europea "CCE", i,per tant la seua unitat política i econòmicalliure circulació de bénsllibertat de competéncia i lleis comunes.

Term

 

 

 

La Unió Europea.

Definition

 

 

 

1992: Tractat de la Unió Europea espai de circulació liure de fronteres internes.

1999:L'euro es converteix en la moneda comuna per a onze dels quinze estats membres.

Term

 

 

 

La Construcció Europea.

(1951-1992)

Definition

 

 

1951:L'antiga RAF, Benelux i Italia signen el tractat de la CECA.

1957:Creació de la CCE.

1973:Dinamarca, Irlanda i UK s'integren al la CCE.

1981:Grecia s'incorpora a la CCE.

1986:La Peninsula Iberica s'incorpora a la CCE.

1992:La CCE s'anomena UE.

 

Term

 

 

La Construcció Europea

(1995-2007)

Definition

 

 

1995:Àustria ,Finlàndia i Suècia s'incorporen a la UE.

2002:L'euro comença a circular l'1 de gener.

2004:Xipre, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Hongria, Letònia, Lituània, Malta, Polònia i la pep. Txeca s'incrporen a la UE.

2007:Romania i Bulgaria s'incorporen en la UE.

Term

 

 

La Construcció Europea

(2008-2011)

Definition

 

 

2008:Xipre i Malta utilitzen l'euro.

2009:Eslovàquia incorpora l'euro. Entra en vigor el Tractat de Lisboa.

2011: Estònia entra en la zona euro.

Term

 

 

 

Exits i Febleses de la UE.

Definition

 

 

 

EXITS:gran potència econòmica, líder mundial en ajuda al  desenvolupament, consolidació del mercat comercial unificat, la politica exterior i els aspectes socials.

FEBLESES:funcioament òptim i comú, desprestigi de la clase politica...

Term

 

 

 

Institucions de la UE

(3.1-3.4)

Definition

 

Consell Europeu:maxim organisme politic de la UE i s'encarrega de definir les orientacions generals.

Consell de la UE:format pels ministres de cada un dels estats membres de la UE.

Parlament Europeu:elgit per sufragi universal, exerceix la funció legislativa.

Comisió Europea:formada pel President i els Comissaris elegits, exergeix funció executiva.

 

Term

 

 

 

Institucions de la UE

(3.5-3.6)

Definition

 

 

 

Tribunal de Justicia:format per un jutge de cada país membre q es renova cada 5 anys, exerceix funció judicial.

Defensor del Poble Europeu:pot ser consultat pels ciutadans dels estats membres.

Term

 

 

 

Politica Agraria Comuna

Definition

 

 

 

Objectiu:millorar la producció modernitzant les instalacions i a mecanitzar el camp.

Va otorgar crèdits i va assegurar als agricultors un preu interesant per als seus productes.

Term

 

 

 

Sector Pesquer Comunitari

Definition

 

 

 

S'encarrega d'establir les zones exclusives de pesca, el volum i mida de les captures i els acords i la signatura de tractats amb estats q es troben fora de la UE amb la finalitat d'evitar la sobrepesca.

Term

 

 

 

Principals Zones Industrials de la UE

Definition

 

 

 

La zona principal de desenvolupament industrial de la UE és un eix q va des del sud-est del Regne Unit fins al nord d'Italia.

Term

 

 

 

La Producció Industrial

Definition

 

 

Les tecnologies de la informació i de la comunicació, aixi com la recerca contant per a aconseguir uns costos de producció, més baixos, han afavorit q la indústria europea haja patit grans processos de desestructuració i de deslocatzió.

Term

 

 

 

Economia de Serveis

Definition

 

 

 

 

 

Els paisos de la UE ocupen quasi un 70% de la població activa en el sector serveis.

Gracies al avanços tecnologics aixo ha sigut posible.

Term

 

 

 

 

El Comerç

Definition

 

 

 

 

 

Els intercanvis comercials entre paisos de la UE agafen un gran volum.

Term

 

 

 

 

Els Transports

Definition

 

 

La majoria del transport de la UE es fa per carretera.

La UE tambe preveu millorar la xàrcia feroviària.

El transport marítim de mercaderies entr els països de la UE representa un 90%.

El transport aeri és un element al cabdal per al mercat únic i la cohesió econòmica i social de la UE.

Term

 

 

 

L'entrada d'Espanya en la UE

Definition

 

 

 

Espanya va tindre problemes per a entrar en la UE a causa del regim dictatorial franquista. El 1986 Espanya entrà en la UE.

Term

 

 

 

 

La Utilització dels Fons Europeus

Definition

La construcció de trams de carretera i líniesde l'alta velocitat.

Millores en les infraestructures dels tranports.

Prodrames educatius.

La targeta sanitària europea.

La restauració d'edificis de gran valor.

Supporting users have an ad free experience!