Shared Flashcard Set

Details

Läges- och riktningstermer
Terminologi för anatomiska lägen och orientering
10
Physiology
Undergraduate 1
11/30/2013

Additional Physiology Flashcards

 


 

Cards

Term

Superior

Kranial

Cefal

Definition

Mot kraniet, om organ som ligger ovanför referenspunkten

 

EX. Pannan lokaliseras superiort om näsan

Term

Inferior

Kaudal

Definition

bort från kraniet; om organ som ligger nedanför referenspunten, riktning slutar vid svanskotan

 

EX. Naveln lokaliseras inferiort om bröstbenet. Lumbalkota nr 1 ligger kaudalt om thorakalkota nr 12

Term

Vetral

Anterior

Definition

Åt buken till

 

EX. Bröstbenet lokaliseras anteriort om ryggraden

Term

Dorsal

Posterior

Definition

Åt ryggen till

 

EX. Hjärtat lokaliseras posteriort om bröstbenet

Term
Medial
Definition

Mot eller vid kroppens mittlinje

 

EX. Hjärtat lokaliseras medialt om armen

 

Term
Lateral
Definition

Bort från kroppens mittlinje

 

EX. Armarna lokaliseras lateralt om bröstkorgen

Term
Proximal
Definition

Mot bålen; om extremitetsdel nära bålen

 

EX.Armbågen lokaliseras proximalt om handleden, dvs. att armbågen ligger närmare bålen än handleden

 

Term

Disdal

 

Definition

Bort från bålen; om extremitetsdel längre bort från bålen

 

EX. Handleden lokaliseras distalt om armbågen, dvs. att handleden ligger längre bort från bålen än armbågen

Term

Superficial

Extern

Definition

Mot eller vid kroppens yta

 

EX. Huden är superficial i förhållande till skelettet

 

Term

Profund

Intern

Definition

Djupt; bort från kroppens yta

 

EX. Lungorna är profunda i förhållande till revbenen

Supporting users have an ad free experience!