Shared Flashcard Set

Details

Kriminella Karriärer
Frågor om kriminella karriärer
13
Criminology
Not Applicable
09/27/2016

Additional Criminology Flashcards

 


 

Cards

Term
Beskriv begreppet kriminell karriär
Definition
"En beskrivning av en longitudinell sekvens av brott som begås av en enskild gärningsperson"
Term
Vad kan vara problematiskt med begreppet?
Definition
- Brett begrepp
- När ifrån räknas en kriminell karriär, första lagföringen eller första brottet?
- Vilka brott räknas in?
- Måste brotten ske tätt inpå?
- Positiv klang på ordet
Term
Vilken typ av data använder man sig av vid studier av kriminella karriärer? Vad kan vara problematiskt?
Definition
Registerdata, man missar lägre åldrar
Term
Vad innebär kriminella karriär paradigmet? Vad studerar man?
Definition
Ett område inom developmental life cours criminology, ett sätt att förstå individens kriminalitet - INGEN TEORI. Fokus på individen, inte brottet.
Term
Nämn några forskare inom paradigmet
Definition
Terrie Moffitt, David Farrington, Robert Sampson & John Laub
Term
Nämn vad man vet inom forskningen om kriminella karriärer
Definition
- Alla karriärer har olika mönster/trajectories
- Brott varierar med ålder, och att den är som mest frekvent vid tonårsåldern.
-Avtar vid 25 års ålder.
-Debut, 8-14 år
-Specialisering ovanligt, mer versatilt
Olika typer av brott vid olika åldrar
-Strategiska brott
- Spänning/praktiska skäl
Term
Beskriv vad en kroniker är
Definition
Det är en väldigt liten grupp av alla brottslingar som står för en väldigt stor del av all brottslighet. 52%
Tidig debut och en lång omfattande karriär
Finna Low level chronics och High level. Förut sa man att alla som begått mer än 5 brott var kroniker.
Term
Förklara begreppet participation, varför varierar det?
Definition
De som begår brott jämfört med de som inte begår brott. Varierar om du kollar på registerdata eller självrapporterad.
Term
Vilka problem finns det inom paradigmet?
Definition
Mycket forskning på bara män!
- Baseras på registerdata
- Alla har olika mönster, viktigt att kunna hitta orsaker och mekanismer som påverkar dessa mönster för att kunna förebygga, en fortsatt kriminell karriär.
Term
Varför är det viktigt att studera kriminella karriärer?
Definition
Det är viktigt i förebyggande syfte, alltså preventivt. Vet vi vad som orsaker de olika mönsterna så kan vi enklare förebygga, i rätt tid (timing).
- Det är även viktigt för att kunna utveckla kriminalpolitiken till det bättre, vilka konsekvenser som är lönsamma och effektiva.
Term
Hur ser de flestas desistance ut?
Definition
Dödligt våld eller överdos
Term
Vad vet vi om ungdomar och brottslighet?
Definition
- Det är den största gruppen
- Begår brott i grupp
- "Mildare brott" inbrott, rån...
Term
Vilka är de fyra faserna i en kriminell karriär?
Definition
Barn & Ungdom - spänning, mognadsglapp, nya impulser
Slutet av Tonåren - Flesta kommer aldrig hit. De som är kvar begår allt mer grövre och fler brott. Flesta slutar här eller dör
30 års åldern - Man är fast, det är ens vardag och identitet. Begår brott av praktiska skäl, vanligt med dödsfall
Efter 40 år - Trötthet, utbrändhet, ser ingen lösning på sitt liv. Orkar inte mer. Små brott
Supporting users have an ad free experience!