Shared Flashcard Set

Details

Školská legislativa
Několik základních otázek ke školské legislativě.
11
Law
Professional
10/20/2014

Additional Law Flashcards

 


 

Cards

Term
Zákon č. 563/2004 Sb.
Definition
Zákon o pedagogických pracovnících. Upravuje potřebnou kvalifikaci, další vzdělávání a kariérní řád ( :-D ) pedagogických pracovníků.
Term
Zákon č. 561/2004 Sb.
Definition
Školský zákon, představuje nejobsáhlejší normu vymezující oblast předškolního až vysokého vzdělávání. Upravuje cíle a technické záležitosti.
Term
Nařízení vlády č. 75/2005
Definition
O rozsahu přímé pedagogické činnosti pedagogických pracovníků.
"So I have to teach 40 classes a week? COOL! (75) "
Term
Vyhláška č. 48/2005 Sb.
Definition
O základním vzdělávání. Upravuje organizaci vyučování (např. přestávky), hodnocení žáků a komisionální přezkoušení.
Term
Pracovní právo pro učitele: Zákoník práce?
Definition
262/2006 Sb. - Zákoník práce. Zákon č. 435/2004 - zákon o zaměstnanosti.
Term
Kvalifikační dohoda?
Definition
Upravuje právní vztahy mezi zam. a zam. vznikající v souvislosti se zvyšování kvalifikace.
Term
Jak se zakládá pracovní poměr?
Definition
Pracovní smlouvou.
Term
Co musí prac. smlouva obsahovat?
Definition
Den nástupu do práce, druh práce a místo. Je povinnost uzavřít ji písemně. I zkušební doba musí být sjednána písemně.
Term
Výpověď jen z těchto důvodů:
Definition
Zrušení zaměstnavatele, jeho přesunutí, snižování stavu zaměstnanců z důvodu větší efektivity.
Term
Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem:
Definition
Pravomocně odsouzeným na dobu delší než 1 rok, nebo úmyslný čin při plnění prac. povinností s trestem nad 6 měsíců, nebo při hrubém porušení pracovních povinností.
Term
Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem:
Definition
Od lékaře potvrzená neschopnost. Zaměstnavatel neposkytl při překážce k práci do 15 dnů náhradní práci. Nevyplacená mzda 15 dnů po splatnosti. ---> stále má právo na odstupné
Supporting users have an ad free experience!