Shared Flashcard Set

Details

Kinesiska - språket i Mittens rike Kapitel 7
Ord från textbok + övningsbok
21
Language - Chinese
Not Applicable
06/13/2012

Additional Language - Chinese Flashcards

 


 

Cards

Term
Definition
Xué studerar, lär sig
Term
学校
Definition
Xuéxiào skola
Term
Definition
Zuò gör
Term
Definition
Zuò gör
Term
工作
Definition
Gōngzuò arbetar, arbete
Term
小学
Definition
Xiǎoxué Småskolan (första till sjätte årskurs)
Term
老师
Definition
Lǎoshī lärare
Term
爸爸
Definition
Bàba pappa
Term
工人
Definition
Gōngrén arbetare
Term
工厂
Definition
Gōngchǎng fabrik
Term
妈妈
Definition
Māma mamma
Term
学生
Definition
Xuéshēng elev
Term
大学
Definition
Dàxué universitet
Term
大学生
Definition
Dàxuéshēng universitetsstuderande, student
Term
中学
Definition
Zhōngxué mellanskolan
Term
中学生
Definition
Zhōngxuéshēng student i mellanskolan
Term
高中
Definition
Gāozhōng gymnasiet
Term
高中学生
Definition
Gāozhōng xuéshēng gymnasist
Term
Definition
Wèn frågar
Term
再见
Definition
Zàijiàn adjö; på återseende
Term
Definition
Sòng följer på vägen; eskorterar
Supporting users have an ad free experience!