Shared Flashcard Set

Details

Kinesiska - språket i Mittens rike Kapitel 1
Ord från textbok + övningsbok
19
Language - Chinese
Not Applicable
06/10/2012

Additional Language - Chinese Flashcards

 


 

Cards

Term
Definition
wǒ jag
Term
Definition
Shì är
Term
中国
Definition
Zhōngguó Kina
Term
中国人
Definition
Zhōngguó rén kines/kinesiska
Term
Definition
Zhè det här
Term
瑞典
Definition
Ruìdiǎn Sverige
Term
瑞典人
Definition
Ruìdiǎn rén svensk/svenska
Term
Definition
Huì kan
Term
Definition
Shuō pratar, talar
Term
说话
Definition
Shuōhuà pratar
Term
中国话
Definition
Zhōngguó huà kinesiska
Term
Definition
Ài 1. älskar 2. är benägen att, har lätt för att
Term
Definition
Tā den, det
Term
美国
Definition
Měiguó Amerika
Term
美国人
Definition
Měiguó rén amerikan
Term
瑞典话
Definition
Ruìdiǎn huà svenska
Term
Definition
Hǎo bra
Term
Definition
Nà det där
Term
Definition
Měi vacker
Supporting users have an ad free experience!