Shared Flashcard Set

Details

kemi kapitel 14-15 G
kemi frågor G kap 14 och 15
24
Chemistry
9th Grade
04/20/2010

Additional Chemistry Flashcards

 


 

Cards

Term
Vad heter atomens delar?
Definition
kärnan = protoner + och neutroner neutral
elektroner snurrar runt
Term
Vad är skillnaden mellan olika atomslag tex. bly och tenn?
Definition
De har olika antal protoner och därför olika kemiska egenskaper.
Term
Varför är en atom oladdad?
Definition
Den har lika många elektroner (-)som protoner (+).
Term
Vad finns där för likheter och skillnader mellan solsystemet och atomens uppbyggnad?
Definition
Atomen har elektroner som åker runt kärnan och solsystemet har planeter. Skillnaden är att planeterna rör sig långsammare än elektronerna
Term
Vem var Dimitrij Mendelejev?
Definition
Han upptäckte det periodiska systemet!
Term
Vad menas med atomnummer?
Definition
Atomnumret är hur många protoner ett ämne har och bestämmer var ämnet skall vara i det periodiska systemet.
Term
Vad kallas de vågräta och lodräta raderna i det periodiska systemet?
Definition
vågrät = period, dessa ämnen bredvid varandra har lika många elektronskal.
Lodrät = grupp, de har liknande egenskaper och lika många valenselektroner.
Term
Vad är valenselektroner?
Definition
Hur många elektroner som atomen har i sista skalet.
Term
Vad menas med elektronskal?
Definition
Hur många skal en atom har med elektroner. Tex. Natrium har 3 skal, väte 1 skal, guld 6 skal.
Term
Atomslagen i en grupp har lika många valenselktroner, vad har atomer i samma period gemensamt?
Definition
De har lika många elektronskal.
Term
Vad menas med ädelgasstruktur?
Definition
Ädelgasstruktur betyder att atomen har ett fullt ytterskal. Alla atomer försöker få det!
Term
Vad är en jon?
Definition
En jon är en atom som tagit upp eller gett bort elektroner och blivit laddad.
Term
Vilka grundämnen bildar positiva joner och vilka bildar negativa?
Definition
Metaller och väte bildar positiva joner och ickemetaller bildar negativa joner.
Term
Vad menas med isotoper?
Definition
isotoper har lika många protoner men olika antal neutroner i kärnan.
Term
Vilken uppgift har neutronerna i kärnan?
Definition
De ser till så att kärnan håller ihop och så att protonerna inte stöts bort från varandra.
Term
Nämn några ädla och några oädla metaller:
Definition
Ädla: guld, silver platina
oädla: bly, järn, zink
Term
vad händer om en oädel metall stöter på joner från en ädlare metall?
Definition
den ädlare metallen tar elektroner från den oädlare. Den oädlare blir då till joner.
Term
Vad händer om kan spikar kopparspik i en plåtbit av järn?
Definition
Järnet rostar där kopparn sitter för koppar tar elektroner från järn så järnoxid bildas(rost)
Term
Vad menas med en offeranod?
Definition
En offeranod är en metall som offras dvs. ger elektroner så att en annan metall inte rostar. tex magnesium skuddar bensintank under marken från att rosta.
Term
Vad händer om man doppar en järnnyckel(Fe) i en lösning med silverjoner i?
Definition
Det bildas rent silver på nyckelns yta.
Term
Vad händer om man doppar en guldring(Au) i en lösning med järnjoner i?
Definition
ingenting eftersom guld är ädlare än järn.
Term
Varför skall man inte lägga blöta silverbestick på en ståldiskbänk?
Definition
Silver är ädlare än de metaller som ingår i diskbänksplåten, så att det kan uppstå galvanisk korrosion. Då kommer diskbänken att rosta fastän den är gjord av ”rostfritt” stål.
Term
Vad är det för skillnad på ett primärbatteri(vanligt batteri) och ett laddningsbart batteri?
Definition
Ett primärbatteri(vanligt batteri) tar slut medan ett uppladdningsbart kan laddas igen.
Supporting users have an ad free experience!