Shared Flashcard Set

Details

karışık
karışık
78
Language - English
12th Grade
03/03/2011

Additional Language - English Flashcards

 


 

Cards

Term
threefold
Definition
üç katı,üç kat
Term
investigation
Definition
araştırma,inceleme,soruşturma,gözlem
Term
value
Definition
değer,kıymet,önem
Term
native
Definition
yerli,doğal,doğuştan
Term
tempt
Definition
baştan çıkarmak,ayartmak,özendirmek,kışkırtmak
Term
cultivation
Definition
tarım,ziraat,yetiştirme,işletme
Term
acres
Definition
arazi ölçü birimi,emlak
Term
aspect
Definition
görünüş,görünüm,görüş,bakım
Term
rar
Definition
seyrek,nadir
Term
glacier
Definition
buzul
Term
permanent
Definition
daimi,sürekli,devamlı
Term
polar
Definition
kutup,kutupsal
Term
vapour
Definition
buhar,kuruntu
Term
content
Definition
hoşnut,memnun
Term
estivate
Definition
tahmin,takdir,değerlendirme,hesap
Term
sheet
Definition
yaprak,tabaka,katman
Term
exceed
Definition
aşmak,geçmek,sınırı aşmak,aşırıya kaçmak
Term
submerging
Definition
batış
Term
contrast
Definition
karşılaştırma
Term
enormous
Definition
büyük,azman,kocaman
Term
decreasing
Definition
azalan
Term
decreasing
Definition
azalan
Term
missile
Definition
mermi,füze,atılan şey
Term
collision
Definition
çarpışma,toslama
Term
junkyard
Definition
hurdalık
Term
innumerable
Definition
sayısız,çok,hesaplanmaz
Term
bounce
Definition
sıçrama,zıplama,canlılık,övünme
Term
obtain
Definition
sağlamak,elde etmek
Term
subsequently
Definition
sonradan,daha sonra
Term
satellite
Definition
uydu
Term
borne
Definition
taşınmış,doğmuş
Term
remnants
Definition
bakiye,artık,fazla miktar
Term
vastly
Definition
çok
Term
demolish
Definition
yıkmak
Term
contribution
Definition
yardım,bağış,destek,makale
Term
unreliable
Definition
güvevilmez,inanılmaz
Term
adversely
Definition
zıt,muhalif,ters
Term
competitive
Definition
rekabete dayanan
Term
underneath
Definition
altında,altına
Term
label
Definition
etiket
Term
average
Definition
ortalama,sıradan
Term
average
Definition
ortalama,sıradan
Term
purchase
Definition
satın almak
Term
adopt
Definition
evlat edinmek,kabul etmek benimsemek
Term
convince
Definition
ikna etmek
Term
represent
Definition
oynamak,vekili olmak,sunmak,göstermek
Term
acquisition
Definition
edinme,kazanım,kazanç
Term
household
Definition
eve ait
Term
encourage
Definition
korumak,desteklemek,özendirmek,cesaret vermek
Term
saturation
Definition
doyma,canlılık
Term
compare
Definition
kıyaslamak,karşılaştırmak
Term
strictly
Definition
sert bir biçimde
Term
namely
Definition
yani şöyleki
Term
freight
Definition
taşıma,nakliye
Term
lorry
Definition
kamyon
Term
roughly
Definition
kaba,kabaca
Term
requirements
Definition
gerekenler,gereksinim
Term
account of
Definition
hesap vermek,sorunlu olmak
Term
dam
Definition
baraj
Term
publish
Definition
yayınlamak
Term
stark
Definition
kesin,katı
Term
flood
Definition
sel,su taşkını
Term
backer
Definition
arka,destekçi
Term
claim
Definition
alacak,istek,talep etmek,takip
Term
overrun
Definition
istila etmek,haddini aşmak
Term
delay
Definition
erteleme
Term
displace
Definition
yerini değiştirmek
Term
rural
Definition
köy,kırsal
Term
fierce
Definition
azılı azgın şiddetli
Term
controversy
Definition
tartışma,çekişme
Term
opponents
Definition
karşıki,zıt
Term
derive
Definition
sağlamak
Term
promote
Definition
terfi ettirmek,sağlamak
Term
aware
Definition
farkında,haberdar
Term
strain
Definition
zorlama,zorluk
Term
cope
Definition
başa çıkmak,çağre bulmak
Term
above
Definition
üzerinde
Term
tension
Definition
gerilim
Supporting users have an ad free experience!