Shared Flashcard Set

Details

kapitel 2 kemi G
G nivå frågor och svar
31
Chemistry
9th Grade
09/22/2009

Additional Chemistry Flashcards

 


 

Cards

Term
vad menas med ett ämnes egenskaper?
Definition
alla ämnen har olika egenskaper och det kan vara tex. lukt, färg, smak, leder ström, flytande m.m.
Term
Hur kan man skilja mellan socker och salt?
Definition
socker är sött och salt smakar salt
Term
Ge exempel på egenskaper som du kan upptäcka med dina sinnen och en egenskap du behöver hjälpmedel till
Definition
egenskaper som du kan upptäcka med sinnena är tex. smak, lukt, färg, lätt eller tung.
Saker man behöver hjälpmedel till är tex. om det leder ström, kokpunkt, smältpunkt, om det är giftigt
Term
ge exempel på hur du till vardags använder egenskaper hos ämnen för att skilja dem åt.
Definition
Med hjälp av lukten eller smaken kan du avgöra om det är fruktsoda eller mineralvatten. Med hjälp av synen kan du se om en medalj är av guld eller silver. Genom att känna tyngden kan du märka om en mugg är gjord av plast eller porslin.
Term
vad är en atom?
Definition
En atom är en liten partikel, en byggsten. Alla ämnen runtomkring oss är byggda av atomer. du är uppbyggd av flera miljarder atomer!
Term
vad är en molekyl?
Definition
en molekyl är 2 eller fler atomer. Tex vattenmolekyl består av 2 väte och en syre atom som sitter ihop och bildar vatten.
Term
ungefär hur många olika atomer finns det?
Definition
ca 100st
Term
varför kan atomer jämföras med legobitar?
Definition
En legobil är uppbyggd av legobitar och molekyler är uppbyggda av atomer. Vi är uppbyggda av atomer, det är våra byggstenar.
Term
vad är en molekylmodell?
Definition
en molekylmodell visar hur molekylerna är uppbyggda.(se bilden sidan 21 i boken)
Term
hur små är atomer?
Definition
atomerna är så små att det ryms 10 miljoner atomer på en millimeter!
Term
vad är ett grundämne? Exempel?
Definition
ett grundämne är uppbyggt av endast en sorts atomer. tex. en bit järn består av bara järnatomer, en bit kol är bara kolatomer. Rent guld består av bara guldatomer.
Term
vad är en kemisk förening?
Definition
en kemisk förening är en blandning. Det är en molekyl som är uppbyggd av 2 eller fler olika atomer. Tex. vatten, koldioxid, kolmonoxid, socker, är kemiska föreningar.
Term
vilka två grupper kan grundämnena delas in i?
Definition
metaller och ickemetaller
Term
nämn ett ämne som är en kemisk förening=
Definition
vatten - två väteatomer som sitter ihop med en syre atom. H2O
Term
nämn tre egenskaper hos metaller
Definition
metallglas (de glänser), leder ström och formbara (man kan tex. göra smycken)
Term
Berätta vad du vet om 4 grundämnen
Definition
Till exempel: Syre är en osynlig gas som vi behöver andas. Helium är en lätt gas som används i ballonger. Järn är en metall som vi bygger många saker av. Den leder värme och elektricitet och kan smidas. Guld är en gulglänsande metall som vi gör smycken av. Det leder också värme och elektricitet och kan smidas.
Term
förklara vad det periodiska systemet är för något
Definition
en tabell över alla grundämnen som vi känner till. ca 100st.
Term
vad kallas en blandning av syrgas och vätgas
Definition
knallgas
Term
vad händer när man eldar vätgas H2 med syrgas O2?
Definition
Man får en explosion och vatten!
H2 + O2 --> H2O
Term
Vad menas med en kemisk reaktion?
Definition
En kemisk reaktion är en ”förvandling” där det bildas nya molekyler, och därmed nya ämnen. Tex. när man eldar ved omvandlas träet till koldioxid och vatten.
Term
om du tänder eld på ett papper som brinner det upp och bara lite aska är kvar. Var tog resten vägen?
Definition
en del av pappret har blivit till koldioxid och vatten
Term
vad är en molekylformel?
Definition
En molekylformel är en beskrivning av en molekyl med hjälp av kemiska tecken. Molekylformeln visar vilka atomer som sitter ihop i molekylen. tex. formeln H2O visar att en vattenmolekyl är två väteatomer som sitter ihop med en syreatom.
Term
vad betyder siffran 2 i H2
Definition
den betyder att det är två väte som sitter ihop
Term
vad betyder siffran 2 före 2H2O
Definition
att det är 2 vattenmolekyler och de sitter inte ihop.
Term
hur ser molekylformlerna för vätgas, syrgas och kvävgas ut?
Definition
H2, O2, N2
(Hydrogen, Oxygen och Nitrogen i engelskan)
Term
vad är en reaktionsformel?
Definition
Den visar vilka ämnen som är med i reaktionen och vilka ämnen som bildas.
Tex. H2 + O2 --> H2O
Term
vilka tre former kan nästan alla ämnen ha? (tex. vatten)
Definition
fast (is), flytande och gas (vattenånga)
Term
vad är kondensering?
Definition
När man duschar bildas vatten på spegeln, vattenångan har blivit till flytande vatten = kondensering
Term
vad menas med att ett ämne förångas?
Definition
Förångning är när ett ämne går från vätska till gas. tex. om du slänger vatten i en eld så blir det vattenånga direkt!
Term
Vad är en fysikalisk omvandling?
Definition
när ett ämne ändras från fast till flytande eller till gas. Det är ingen reaktion. Vatten är fortfarande vatten när det ändrar form.
Term
vad är värme för något?
Definition
När det blir varmare rör sig atomerna och molekylerna fortare. Det kallas för värme!
Supporting users have an ad free experience!