Shared Flashcard Set

Details

Kap. 5 Energi 3 (Formler)
Vilken formel använder jag för att räkna ut...
7
Physics
10th Grade
04/19/2012

Additional Physics Flashcards

 


 

Cards

Term
Arbete, när kraft och väg är lika riktade
Definition
W=F×s
Term

Arbete generellt

[image]
 

Definition
W=F×s×cosφ
Term
Effekt
Definition
P=W÷t
Term
Rörelseenergi
Definition
Wk=(m×v2)÷2
Term
Lägesenergi
Definition
Wp=mgh
Term
Verkningsgrad
Definition
η=Wnyttig÷Wtillförd
Term
Friktionstal
Definition
μ=Fμ÷FN
Supporting users have an ad free experience!