Shared Flashcard Set

Details

Kap. 5 Energi 1 (Beteckning)
Förkortningar på storheter
19
Physics
10th Grade
04/19/2012

Additional Physics Flashcards

 


 

Cards

Term
Arbete
Definition
W
Term
Kraft
Definition
F
Term
Väg, sträcka
Definition
s
Term
Vinkel
Definition
v (φ)
Term
Effekt
Definition
P
Term
Tid
Definition
t
Term
Kinetisk energi
Definition
Wk
Term
Massa
Definition
m
Term
Hastighet
Definition
v
Term
Tyngdacceleration
Definition
g
Term
Höjd
Definition
h
Term
Potentiell energi
Definition
Wp
Term
Verkningsgrad
Definition
η
Term
Tillförd energi
Definition
Wtillförd
Term
Nyttig energi
Definition
Wnyttig
Term
Normalkraft
Definition
FN
Term
Friktionskraft
Definition
Ff
Term
Friktionstal
Definition
μ
Term
Acceleration
Definition
a
Supporting users have an ad free experience!