Shared Flashcard Set

Details

Kabbala Eesti -- TES -- OSA 1
mõisted
9
Religious Studies
Not Applicable
07/26/2015

Additional Religious Studies Flashcards

 


 

Cards

Term
Kõrgem Lihtne Valgus?
Definition
See viitab Ohrile(Valgusele), mis tuleneb Looja Atzmutist. Teadmiseks tuleb võtta, et kõik ilmnevad nimed ja nimetused, Kabbala tarkuses pole mitte mingil viisil Looja Atzmutis vaid ainult Ohris, mis tuleneb Tema Atzmutist. Kuid ikkagi ei saa me lausuda ainsatki sõna, mis puudutab Tema Atzmuti, kuna kehtib reegel, et kõik mida me ei omanda ei saa me ka teada nimepidi. Pea see meeles ja sa ei kuku läbi.
Term

Kas reaalsus eksisteerib enne Olamoti (maailmade) loomist, mida Ohr Elyon(Lihtne kõrgem valgus) peaks täitma?

Definition

Kõik Olamotid (maailmad) ja Neshamotid (hinged), mis eksisteerivad ja mida hakatakse looma kõikide nende intsidentidega kuni lõpliku paranduseni välja on juba enda täies mõõtmetmetes ja hiilguses osakesena olemas Ein Softist.

Seega selles reaalsuse tuleb meil arutleda kahe alge üle:

  1. Maailmad ja hinged on fikseertiud ja eksiteerivad Ein Softis enda täies mõõtmes ja hiilguses.

  2. Kuidas nad on korraldatud ja ripuvad alla ja uuendavad meie ees peale Tzimtzum Alephit viies Olamotis (maailmas): Adam Kadmon, Atzilut, Beria, Yetzira, Assiya.

Rabbi kirjutab, et Atzmutist tulenev Ohr Elyon(Lihtne Kõrgem Valgus) “oli täitnud kogu reaalsuse”, mis tähendab, et oli hõlmanud kogu esimese alge reaalsust, mis neil on seotud eksitentsiga Ein Sofis enne Tzimtzumi. Ta ütleb, et Ohr Elyon täitis nad täielikult kuni neil polnud vaba ruumi, kus saaks teha parandusi ja kuhu saaks lisada täiust.

Term
Mida tähendab, et puudus tühi ruum?
Definition

See tähendab, et enne Olamote(maailmade) loomist oli ainult Ein Sof. Polnud “tühja ruumi” ehk kohta, mis oli ebapiisav, mida oleks pidanud parandama, kuna Ohr Elyon täits selle koha. See ei jätnud mingit ruumi Tachtonimile, et ta saaks end eristada ning lisada midagi Tema täiusele.

 

Tühjus on olemas kõigest seetõttu, et seal olev tzimtzum soovis tühja kohta paranduseks. Kuid ei tasu arvata, et raamat räägib maisest kohast.

Term
Mida tähendab tühi Avir?
Definition

See ei viita maisele õhule üldse, vaid lihtsalt vaimsele Ohrile(valgusele), mida kutsutakse selle nimega. Seal on igal täielikul Partzufi Ohril kaks Behinoti (omadust): Ohr Hochma ja Ohr deHassadim.

Ohr Hochma on Partzufi Atzmut tähendades tema vitaalsust. Ohr Hassadim töötab kui riietav Ohr üle Ohr Hochma Partzufis, kuna Ohr Hochma ei saa tungida läbi Partzufi ei kanna ta alguses Ohr Hassadimi.

Siiski mõnikord kui Partzufim on Katnutis pole neil muud kui Ohr Hassadim. Sa pead teadma, et Ohr Hassadimi kutsutakse Ruachi Aviriks. Kui see on üksinda ilma Ohr deHochmata siis kutsutakse seda “tühjaks Aviriks” ehk Ohr Hochmast tühjana. Siis ta ootab, et Ohr Hochma riietaks ta ja täidaks teda.

 

Rabbi ütleb meile, et enne Olamotide loomist ehk Ein Softis ei eksisteerinud reaalsuses sellist tühja Aviri, sest seal puudus puudujääk.

Term
Mis on Halal?
Definition

Et mõista seda sõna sa pead esmalt teadma vaimse Kli olemust. Kuna Ne´etzal võtab enda elujõu Maatzililt, see viitab kindlalt sellele, et tal on Ratzon (soov) ja igatsus saada Shefat Temalt.

Tea, et Ratzoni suurus ja igatsus on kogu aines, mis eksisteerib Ne´etzalis. Siiski kõik, mis eksisteerib Ne´etzalis, mis ei ole aines ei seostus enam tema ainesega vaid Shefaga, mille ta saab Maatzililt.

 

Enamgi veel määrab see aines ära Gadluti ja taseme Ne´etzalis, iga Partzufi ja iga Sefira. Ohr Elyoni Hitpashtut Maatzilist on kindlasti mõõtmatu, aga selleks piirajaks on Ne´etzal, mis piirab Shefat, kuna ta võtab vastu ei rohkem ega vähem kui temas on soovi saada. See on vaimsuse kriteerium, kuna selles endas puudub sundimine vaid kõik sõltub Ratzonist.

Sel põhjusel kutsume meNe´etzali saamis soovi “Võtmise Anumaks”. Seda kutsutakse selle aineseks ja põhjus, miks teda ei peeta enam Maatziliks vaid Ne´etzaliks. Ne´etzali defineeritakse ainena, mis ei eksisteeri üldse Maatzilis, kuna seal, Maatzilis pole mingit saamis soovi, sest kellelt Ta võtaks?

 

Nüüd me selgitme kuidas seal on neli astet selles aines, Katnutist kuni (saamis)Gadlutini. Neljas aste, saamis Gadlutis, on täiuslik üksnes Ein Softis enne kui Olamotid loodi. See on ainuke, mis oli Tzimtzumi aineseks ning selgitab edaspidi, et ta tühjendati igast Shefast, mis tal oli Ein Sofis ja jäi tühjaks Halaliks. See on mida Rabbi mõtleb, kui ta ütleb, et enne kui Olamid loodi Ein Sofis ei eksisteerinud seda Halali.

Term
Mida tähendab üks?
Definition
Tähendab ilma eristamata suurt väikesest, et kõik on võrdne.
Term
Mida tähendab täiesti võrdne?
Definition
Seal on Zakut ja Aviut, mille järgi on astmed määratud. Need vahetegemised tehti üksnes Tzimtzumi uuendamisega.
Term
Mida tähendab Ohr Ein Sof?
Definition

 

Me peaksime küsima: kuna meile pole omandanud Ein Softist midagi, kuidas me siis teame teda nimepidi? Kuna iga omandatud tähendab, et me omandame Teda vastavalt nime definitsioonile. Me ei saa vabandada end sellelga, et ütleme see nimi üksnes viitab omandatu puudumisele, sest siis oleksime pidanud Teda nimetama “Omandamatu.”

Asi on selles, et see nimi viitab kogu erinevusele, mis eksisteerib Ein Softi ja kõikide Olamotide vahel selle all. Tzimtzum tekkis peale Ein Sofi. Seega igas kohas ärkab jõud, see piirab Ohri ja see lõpetab He´arah selles kohas.

Seega iga Sof ja Sium igas He´arahis kõikides Partzufides tulevad üksnes Tzimtzumist. Enamgi veel kõik olendid ja nende erinevad tädised Olamotis tulenevad ja saavad alguse Sofist ja Siumist.

 

Seda kutsutakse Ein Sofiks, sest Tzimtzum ei kehti seal, mis viitab sellele, et seal puudub lõpp. Sellest me saame tuletada, et see Ohr on Pashut ning täiesti võrdne, kuna üks sõltub teistst.

Supporting users have an ad free experience!