Shared Flashcard Set

Details

Juvenil idiopatisk artrit
Reumatologi
14
Medical
Not Applicable
12/09/2015

Additional Medical Flashcards

 


 

Cards

Term
Nævn de 7 forskellige typer.
Definition

Systemisk

Polyartikulær RFneg

Polyartrikulær RFpos

Oligoartrikulær - persisten

Oligoartikulær - udvidet

Psoriasis artritis

Entesitis relateret artritis

Term
Hvad karakteriserer den oligoartikulære type? Angiv debutalder, kønsfordeling, lokalisation. Hvor stor en andel er ANA-positive? Hvad karakteriserer den udvidet type?
Definition

1-4 led i de første 6 mdr. 

 

Småbarnsalderen. 

 

Hyppigst piger (4:1)

 

Store led.

 

60-70 %

 

> 4 led efter 6 mdr. 

Term

Hvor stor en andel af JIA-pt har hhv. RF-neg og RF-pos polyartikulær type? Hvor stor en andel af dem med RF-neg er < 6 år hhv er ANA+? Angiv lokalisation for RF-neg. 

Angiv debutalder, forløbet og lokalisation for RF-pos.

Definition

RF-neg.: 18 %

 

50 %

Symmetrisk store og små led

30 %

 

RF-pos.: 4 %

> 8 år

forløb ligesom voksen RA

Symmetrisk håndled, MCP-led, erosiv artritis.

Term
Angiv lokalisation for entesitis.
Definition
Inflammation af plantar fascie -> smerter i hælen.
Term

Entesitis relateret artrit

Angiv diagnostiske kriterier.

Definition

Artritis og/eller entesitis og mindst 2 af flg.: 

- ømhed i sacroiliacaled el. inflammatoriske rygsmerter. 

- Vævstype B27

- Fammiliær disposition i 1. el. 2. led til B27 relateret sygdom.

Term

Entesitis relateret artrit

Angiv kønsfordeling, debutalderm lokalisation. Hvor stor en andel har symptomatisk uveitis?

Definition

Ofte drenge. 

 

> 8 år.

 

Ofte plantar fasciitis/achillesene tendinitis. 

 

15-25 %

Term

Psoriasis artritis

Angiv diagnostiske kriterier. Er den symmetrisk/asymmetrisk?

Definition

Artritis kombineret med psoriasis el. artritis kombineret med 2 af flg.:

- Dactylitis

- Neglepsoriasis

- Familiær disposition til psoriasis (mindst én pers. i 1. led). 

 

Ofte asymmetrisk ledangreb.

Term

Systemisk type

Angiv diagnostiske kriterier.

Definition

- Daglig feber > 14 dage. 

- Flygtigt makulært exanthem

- Generaliseret lymfeglandelsvulst

- Hepato-/splenomegali

- Pericarditis, pleuritis

- Artritis, artralgi, myalgi

- Anæmi, træthed, svedtendens

- Hypersedimentatio, leukocytose, trombocytose

Term
Angiv hyppigheden af de forskellige subtyper.
Definition
[image]
Term
Angiv ekstraartikulære manifestationer/vækstforstyrrelser ledsaget af JIA og hvorledes disse behandles.
Definition

1. Kæbeledsaffektion (55-60 %): underudviklet underkæbe, nedsat bidåbning, asymmetri, smertefri. Behandles med skinne.

 

2. Uveitis: kronisk anterior uveitis (øjne), beskedne/ingen symptomer initialt, risiko størst (20-25 %) ved oligoartikulær type, profylaktisk spaltelampeus.

Term
Angiv behandlingsmålene for JIA.
Definition
  • Smertefrihed.
  • Undgå leddestruktion/bevægeindskrænkning. 
  • Nedsætte sygdomsepisoder. 
  • Undgå komplikaitoner fra øjne/kæbeled. 
  • Undgå bivirkninger.
  • Så normalt liv som muligt.
Term
Angiv behandlingsmuligheder.
Definition

Basis behandling. 

NSAID.

Intraartikulær steroidinjektion.

Term
Redegær for den farmakologiske behandling.
Definition

DMARD (disease modifying anti reumatic drugs): sulpasalazin, methotrexat.

 

Prednisolon.

Term
Redegør for den biologiske behandling.
Definition

1. Anti-tumor necrosis factor (anti-TNFalfa): Eternacept (Enbrel), Infliximab (Remicade), Adalimumab (Humira).

 

2. IL-1 inhibitor: Anakinra/Rilonacept.

 

3. IL-6 inhibitor: Tocilizumab

 

4. Costimualtion modulator (T-celle funktion): Abatacept

 

5. Anti CD-20 (B-celle funktion): Rituximab (Mab-Thera). 

Supporting users have an ad free experience!