Shared Flashcard Set

Details

Judo - Orange belte 4.Kyu/Mon
Pensum til orange belte i judo
21
Sports
Not Applicable
02/27/2012

Additional Sports Flashcards

 


 

Cards

Term
[image]
Definition
Ko soto gari
(liten ytre meiing)
Term
[image]
Definition
Kouchi gari
(liten indre meiing)
Term
[image]
Definition
Koshi Guruma
(hoftehjul)
Term
[image]
Definition
Okuri ashi harai
(feiing av etterslepende fot)
Term
[image]
Definition
Tai otoshi
(kroppsfelling)
Term
[image]
Definition
Tsurikomi goshi
(hoftekast med løftende trekk)
Term
[image]
Definition
Harai goshi
(feiende hoftekast)
Term
[image]
Definition
Uchi mata
(indre lårkast)
Term
[image]
Definition
Ude-garami (Flettearmbend)
Term
[image]
Definition
Udehishigi-juji-gatame
(Korsarmbend)
Term
[image]
Definition
Juji-jime
(krysskveling)
Term
[image]
Definition
Hadaka-jime
(naken kveling)
Term
[image]
Definition
Okuri-eri-jime
(glidende kravekveling)
Term
yuko
Definition
5 poeng
(legges ikke sammen)
Term
waza-ari
Definition
7 poeng
(legges sammen -> To waza-ari = Ippon)
Term
shido
Definition
advarsel
(i kamp - trekker ikke poeng)
Term
toketa
Definition
holdegrep brutt
(i kamp)
Term
Renraku-waza
Definition
kombinasjon av teknikker
Term
Kaeshi-waza
Definition
kontring
Term
shiai
Definition
kamp
Term
Bevegelsesoppgave
Definition
Tori skal gjennomføre kasteteknikker i eget fremover-, bakover- og sidelengsbevegelse.

- 1 kombinasjon (Renraku-waza)
- 1 kontring (Kaeshi-waza)
- 1 angrep hvis uke ligger på magen
- 1 angrep hvis uke ligger på ryggen (tori mellom bena)
Supporting users have an ad free experience!