Shared Flashcard Set

Details

Jausminiai žodžiai Anglų - Lietuvių kalbomis by introshow
žodžiai išreiškiantys jausmus Anglų - Lietuvių kalbomis
432
Psychology
Professional
09/08/2012

Additional Psychology Flashcards

 


 

Cards

Term
destroyed
Definition
sužlugdytas
Term
ruined
Definition
pražudytas, sugriuvęs
Term
degraded
Definition
pažemintas
Term
pained
Definition
įskaudintas
Term
wounded
Definition
įžeistas
Term
devastated
Definition
nualintas
Term
tortured
Definition
kankinamas
Term
cast off
Definition
apleistas
Term
betrayed
Definition
išduotas
Term
discarded
Definition
atmestas
Term
knifed in the back
Definition
išduotas, smūgiuotas į nugarą
Term
discounted
Definition
nuvertintas
Term
hurt
Definition
įžeistas, užgautas
Term
belittled
Definition
sumenkintas
Term
shot down
Definition
apgautas
Term
abused
Definition
įžeistas
Term
depreciated
Definition
nepakankamai vertinamas
Term
criticized
Definition
kritikuotas
Term
censured
Definition
pasmerktas
Term
ridiculed
Definition
išjuoktas
Term
devalued
Definition
nuvertintas
Term
scorned
Definition
paniekintas
Term
socked
Definition
išjuoktas
Term
scoffed at
Definition
išjuoktas
Term
used
Definition
panaudotas
Term
exploited
Definition
išnaudotas
Term
debased
Definition
pažemintas, sumenkintas
Term
slammed
Definition
griežtai sukritikuotas
Term
slandered
Definition
apšmeižtas
Term
impugned
Definition
paneigtas
Term
cheapened
Definition
blogas, prastas
Term
mistreated
Definition
blogai pasielgta su žmogumi
Term
put down
Definition
palaužtas
Term
slighted
Definition
paniekintas
Term
neglected
Definition
apleistas
Term
overlooked
Definition
nepastebėtas
Term
minimized
Definition
sumenkintas
Term
let down
Definition
apviltas
Term
disappointed
Definition
apviltas, nuliūdintas
Term
discredited
Definition
diskredituotas
Term
disparaged
Definition
pažemintas
Term
laughed at
Definition
pajuoktas
Term
maligned
Definition
apšmeižtas
Term
mistreated
Definition
neteisingai pasielgta
Term
unappreciated
Definition
neįvertintas
Term
taken for granted
Definition
savaime suprantamas dalykas
Term
taken lightly
Definition
lengvabūdiškai įvertintas
Term
underestimated
Definition
nepakankamai įvertintas
Term
anguished
Definition
skausmingas
Term
in despair
Definition
neviltyje
Term
dreadful
Definition
baisus
Term
miserable
Definition
skurdus, nelaimingas
Term
dejected
Definition
nusiminęs
Term
disheartened
Definition
prislėgtas
Term
rotten
Definition
nemalonus
Term
sorrowful
Definition
liūdnas
Term
demoralized
Definition
demoralizuotas
Term
pessimistic
Definition
pesimistiškas
Term
tearful
Definition
graudus
Term
weepy
Definition
verksmingas
Term
down in the dumps
Definition
nusiminęs, blogos nuotaikos
Term
deflated
Definition
nusodintas
Term
awful
Definition
baisingas
Term
horrible
Definition
baisus, bjaurus
Term
terrible
Definition
baisus, siaubingas
Term
hopeless
Definition
beviltiškas
Term
gloomy
Definition
nusiminęs
Term
dismal
Definition
niūrus, prislėgtas
Term
bleak
Definition
atšiaurus, niūrus
Term
depressed
Definition
nusiminęs, prislėgtas
Term
despondent
Definition
liūdnas, prislėgtas
Term
grieved
Definition
nusiminęs
Term
grim
Definition
nuožmus, paniuręs
Term
brokenhearted
Definition
susisielojęs, skausmo palaužtas
Term
forlorn
Definition
vienišas, nelaimingas, apleistas
Term
distressed
Definition
išsekintas, išvargintas
Term
downcast
Definition
prislėgtas, nusiminęs
Term
blue
Definition
išsigandęs, nusiminęs
Term
lost
Definition
pasimetęs
Term
melancholy
Definition
melancholija
Term
in the doldrums
Definition
prislėgtas, be nuotaikos
Term
lousy
Definition
bjaurus, šlykštus
Term
kaput
Definition
baigta, galas, mirtis
Term
unhappy
Definition
nelaimingas
Term
down
Definition
be nuotaikos
Term
low
Definition
prislėgtas
Term
bad
Definition
blogas
Term
blah
Definition
nesąmonė
Term
disappointed
Definition
nusivylęs
Term
sad
Definition
liūdnas
Term
below par
Definition
blogai jaustis
Term
convinced you can
Definition
įsitikinęs, kad jūs galite
Term
confident
Definition
pasitikintis
Term
sense of mastery
Definition
žinojimo jausmas
Term
powerful
Definition
galingas (veiksmingas)
Term
potent
Definition
galingas, pajėgus, stiprus
Term
courageous
Definition
drąsus
Term
resolute
Definition
ryžtingas
Term
determined
Definition
apsisprendęs, ryžtingas
Term
strong
Definition
stiprus
Term
influential
Definition
įtakingas
Term
brave
Definition
drąsus
Term
impressive
Definition
įspūdingas
Term
forceful
Definition
stiprus, įtaigus
Term
inspired
Definition
įteigtas, įkvėptas
Term
skilful
Definition
įgudęs
Term
successful
Definition
sėkmingas
Term
secure
Definition
ramus, saugus
Term
in charge
Definition
atsakingas
Term
in control
Definition
kontroliuojantis
Term
well-equipped
Definition
gerai aprūpintas, apginkluotas (žiniomis)
Term
committed
Definition
įsipareigojęs
Term
sense of accomplishment
Definition
įvykdymo jausmas
Term
daring
Definition
drąsus
Term
feeling oats
Definition
būti linksmam, gyvam, jausti savo jėgą
Term
effective
Definition
efektyvus
Term
sure
Definition
tikras
Term
sense of conviction
Definition
įsitikinimo jausmas
Term
trust in your self
Definition
pasitikintis savimi
Term
self-reliant
Definition
pasitikintis, pasikliaunantis savimi
Term
sharp
Definition
sąmojingas, pastabus, įžvalgus
Term
able
Definition
gabus
Term
adequate
Definition
kompetentingas
Term
firm
Definition
tvirtas, ryžtingas
Term
capable
Definition
sumanus
Term
on top of it
Definition
šalia viso to
Term
can cope
Definition
gali susitvarkyti
Term
important
Definition
svarbus
Term
up to it
Definition
tinkamas tam
Term
ready
Definition
pasiruošęs
Term
equal to it
Definition
sugebantis tai
Term
elated
Definition
geros nuotaikos
Term
superb
Definition
nuostabus
Term
ecstatic
Definition
pagautas ekstazės
Term
on cloud nine
Definition
devintame danguje
Term
on top of the world
Definition
labai laimingas
Term
organized
Definition
organizuotas
Term
fantastic
Definition
fantastiškas
Term
splendid
Definition
puikus, nuostabus
Term
exhilarated
Definition
linksmas
Term
terrific
Definition
įstabus, nepaprastas
Term
euphoric
Definition
džiugus
Term
elevated
Definition
geros nuotaikos
Term
happy
Definition
laimingas
Term
lighthearted
Definition
linksmas, nerūpestingas
Term
wonderful
Definition
nuostabus
Term
glowing
Definition
švytintis
Term
gay
Definition
linksmas
Term
neat
Definition
sumanus
Term
glad
Definition
patenkintas
Term
fine
Definition
puikus, gražus
Term
pleased
Definition
patenkintas
Term
good
Definition
geras
Term
contented
Definition
patenkintas
Term
delighted
Definition
džiugus
Term
marvelous
Definition
nuostabus
Term
excited
Definition
jaudinantis
Term
enthusiastic
Definition
entuziastiškas
Term
thrilled
Definition
sujaudinantis, pagaunantis
Term
great
Definition
puikus, žavus
Term
super
Definition
aukščiausios rūšies
Term
in high spirit
Definition
geros nuotaikos
Term
joyful
Definition
džiaugsmingas
Term
cheerful
Definition
linksmas
Term
hopeful
Definition
viltingas
Term
mellow
Definition
geraširdis
Term
satisfied
Definition
patenkintas
Term
gratified
Definition
atlygintas
Term
fulfilled
Definition
įvykdytas
Term
tranquil
Definition
ramus, tykus
Term
serene
Definition
giedras, ramus
Term
calm
Definition
tylus, ramus
Term
at ease
Definition
atsipalaidavęs
Term
adore
Definition
garbinti
Term
loving
Definition
mylintis
Term
infatuated
Definition
sužavėtas
Term
enamored
Definition
pakerėtas
Term
cherish
Definition
puoselėtas
Term
idolize
Definition
idealizuoti
Term
worship
Definition
dievinti
Term
attached to
Definition
prisirišęs prie
Term
devoted to
Definition
ištikimas
Term
tenderness toward
Definition
švelnumas kam
Term
affection for
Definition
meilė kam
Term
hold dear
Definition
vertinti
Term
prize
Definition
laimėjimas
Term
caring
Definition
rūpinimasis
Term
fond of
Definition
mylėti
Term
regard
Definition
dėmesys
Term
respect
Definition
pagarba
Term
admire
Definition
žavėtis
Term
concern for
Definition
rūpinimasis kuo
Term
taken with
Definition
susidomėjęs, sudomintas
Term
turned on
Definition
sujaudintas
Term
trust
Definition
pasitikėjimas
Term
close
Definition
artimas
Term
esteem
Definition
pagarba
Term
hit it off
Definition
gerai sugyventi
Term
value
Definition
vertė
Term
warm toward
Definition
nuoširdus kam
Term
friendly
Definition
draugiškas
Term
like
Definition
panašus, mėgti
Term
positive toward
Definition
teigiamai vertinti ką nors
Term
accept
Definition
sutikti, pripažinti
Term
utterly worthless
Definition
absoliučiai bevertis (niekam tikęs
Term
good for nothing
Definition
niekam tikęs, netikėlis
Term
washed up
Definition
nereikalingas, netinkamas
Term
powerless
Definition
bejėgis
Term
helpless
Definition
bejėgis, neapsaugotas
Term
impotent
Definition
silpnas
Term
crippled
Definition
suluošintas
Term
inferior
Definition
blogesnis, žemesnis
Term
emasculated
Definition
nuskurdęs, išlepintas
Term
useless
Definition
nenaudingas, blogai nusiteikęs
Term
finished
Definition
nukamuotas
Term
like a failure
Definition
kaip nevykėlis, nusilpęs
Term
impaired
Definition
nusilpęs
Term
inadequate
Definition
netinkamas, nepakankamas
Term
whipped
Definition
pralaimėjęs
Term
defeated
Definition
pralaimėjęs, sužlugdytas
Term
stupid
Definition
kvailas, neįdomus
Term
incompetent
Definition
nekompetentingas
Term
puny
Definition
silpnas
Term
inept
Definition
neprotingas
Term
like a klutz
Definition
kaip kvailys
Term
lacking
Definition
stokojantis
Term
awkward
Definition
nerangus, sunkus
Term
deficient
Definition
nepakankamas, netobulas
Term
unable
Definition
nesugebantis
Term
incapable
Definition
negalintis, nesugebantis
Term
small
Definition
mažas, menkas
Term
insignificant
Definition
nereikšmingas, nežymus
Term
like a wimp
Definition
silpnas, nesugebantis apsiginti
Term
unfit
Definition
netinkamas
Term
unimportant
Definition
nesvarbus
Term
over the hill
Definition
nebetinkamas
Term
incomplete
Definition
nepilnas
Term
immobilized
Definition
suvaržytas, sukaustytas
Term
like a puppet
Definition
kaip marionetė
Term
at the misery of
Definition
valioje, malonėje
Term
inhibited
Definition
nuslopintas, uždraustas
Term
insecure
Definition
nesaugus, nepatikimas
Term
lacking confidence
Definition
neturintis pasitikėjimo
Term
unsure of self
Definition
nepasitikintis savimi
Term
clumsy
Definition
nevikrus, grubus
Term
overwhelmed
Definition
sukrėstas, priblokštas
Term
ineffective
Definition
neveiksmingas, nesugebantis
Term
uncertain
Definition
abejotinas, abejojantis
Term
weak
Definition
silpnas
Term
inefficient
Definition
neveiksmingas, nenusimanantis
Term
terrified
Definition
įsibauginęs
Term
frightened
Definition
išgąsdintas, įsibaiminęs
Term
intimidated
Definition
įbaugintas
Term
horrified
Definition
pašiurpintas, pritrenktas
Term
desperate
Definition
beviltiškas
Term
panicky
Definition
paniškas
Term
terror-stricken
Definition
apimtas siaubo
Term
paralyzed
Definition
susilpnintas, paralyžiuotas
Term
frantic
Definition
paklaikęs, siaubingas
Term
stunned
Definition
apstulbintas, priblokštas
Term
shocked
Definition
pritrenktas, sukrėstas
Term
threatened
Definition
grėsmingas
Term
afraid
Definition
bijantis, išsigandęs
Term
scared
Definition
išgąsdintas
Term
stage fright
Definition
scenos baimė
Term
dread
Definition
siaubas
Term
vulnerable
Definition
silpnas, pažeidžiamas
Term
fearful
Definition
bijantis, baukštus
Term
apprehensive
Definition
nuovokus, sumanus, susirūpinęs
Term
jumpy
Definition
nervingas, susierzinęs
Term
shaky
Definition
svyruojantis
Term
alarmed
Definition
sunerimęs, išsigandęs
Term
distrustful
Definition
įtarus, įtartinas
Term
butterflies
Definition
nervinis drebulys iš baimės
Term
awkward
Definition
sunkus, nerangus
Term
defensive
Definition
besiginantis
Term
uptight
Definition
susierzinęs, įsitempęs
Term
tied in knots
Definition
patekęs į sunkią padėtį
Term
rattled
Definition
išgąsdintas, sujaudintas
Term
tense
Definition
įsitempęs
Term
restless
Definition
sunerimęs, nenustygstantis
Term
fidgety
Definition
nenuorama, nervingas
Term
jittery
Definition
nervingas, išgąsdintas
Term
on edge
Definition
nepakantus, suerzintas
Term
nervous
Definition
nervingas
Term
anxious
Definition
susirūpinęs
Term
unsure
Definition
abejojantis, nepatikimas
Term
hesitant
Definition
neryžtingas
Term
timid
Definition
baikštus, nedrąsus
Term
shy
Definition
drovus, neryžtingas
Term
worried
Definition
sunerimęs
Term
uneasy
Definition
neramus, susirūpinęs
Term
bashful
Definition
nedrąsus, drovus
Term
embarrassed
Definition
sumišęs
Term
ill at ease
Definition
negera, nesmagu
Term
doubtful
Definition
abejotinas
Term
uncomfortable
Definition
nejaukus, suvaržytas
Term
self-conscious
Definition
susidrovėjęs, sumišęs
Term
insecure
Definition
nesaugus, nepatikimas
Term
bewildered
Definition
suglumęs
Term
puzzled
Definition
sumišęs, suglumintas
Term
tormented by
Definition
kankinamas
Term
baffled
Definition
pastatytas į beviltišką padėtį
Term
perplexed
Definition
apstulbintas, supainiotas
Term
disconcerted
Definition
sutrikdytas
Term
frustrated
Definition
sužlugdytas
Term
floored
Definition
pritrenktas
Term
flustered
Definition
sujaudintas
Term
in a bind
Definition
sukaustytas
Term
overwhelmed
Definition
sukrėstas, priblokštas
Term
trapped
Definition
įviliotas
Term
confounded
Definition
pritrenktas, apstulbintas
Term
in a dilemma
Definition
sunkioje, problematiškoje situacijoje
Term
befuddled
Definition
apkvailintas
Term
in a quandary
Definition
būti keblioje padėtyje
Term
at loose ends
Definition
neturėti, ką veikti
Term
going around in circles
Definition
eiti aplink ratu
Term
mixed-up
Definition
įpainiotas
Term
disorganized
Definition
sutrikdytas
Term
in a fog
Definition
sutrikęs, sumišęs
Term
troubled
Definition
neramus, susirūpinęs
Term
adrift
Definition
pasroviui
Term
lost
Definition
pasimetęs
Term
torn
Definition
žlugdomas
Term
ambivalent
Definition
prieštaringas
Term
disturbed
Definition
sujaudintas
Term
conflicted
Definition
prieštaraujantis
Term
stumped
Definition
pasimetęs
Term
feeling pulled apart
Definition
jaustis draskomam
Term
mixed feelings about
Definition
prieštaringi jausmai
Term
uncertain
Definition
netikras, abejotinas
Term
unsure
Definition
neįsitikinęs, nepatikimas
Term
bothered
Definition
susirūpinęs
Term
uncomfortable
Definition
suvaržytas, nepatogus
Term
undecided
Definition
neryžtingas
Term
uneasy
Definition
neramus, susirūpinęs
Term
furious
Definition
įsiutęs
Term
enraged
Definition
įniršęs, įtūžęs
Term
livid
Definition
labai piktas
Term
seething
Definition
kunkuliuojantis, degantis pykčiu
Term
could chew nails
Definition
galėtų nagus nusigraužti
Term
infuriated
Definition
įsiutęs, įniršęs
Term
fighting mad burned up
Definition
besipriešinantis su įsiūčiu
Term
violent
Definition
supykintas
Term
hateful
Definition
įsiutęs, įtūžęs
Term
bitter
Definition
neapkenčiamas
Term
galled
Definition
piktas, suirzęs
Term
vengeful
Definition
tulžingas
Term
resentful
Definition
kerštingas
Term
indignant
Definition
pasipiktinęs, įsižeidęs
Term
irritated
Definition
pasipiktinęs, sudirgęs
Term
hostile
Definition
priešiškas
Term
pissed off
Definition
išgąsdintas, sutrikęs
Term
have hackles up
Definition
įnirtęs, pasiruošęs pradėti peštynes
Term
had it with
Definition
susierzinęs
Term
annoyed
Definition
susierzinęs, pasipiktinęs
Term
upset with
Definition
nuliūdintas
Term
bent out of shape
Definition
išvestas iš pusiausvyros
Term
agitated
Definition
sujaudintas, sunerimęs
Term
annoyed
Definition
įgrisęs, erzinantis
Term
got dander up
Definition
supykęs, išėjęs iš kantrybės
Term
bristle
Definition
stoti piestu, įsiusti
Term
dismayed
Definition
nuliūdęs, išsigandęs
Term
uptight
Definition
labai įsitempęs, priešiškas
Term
disgusted
Definition
jaučiantis pasibjaurėjimą
Term
bugged
Definition
įpykęs
Term
turned off
Definition
praradęs susidomėjimą
Term
put out
Definition
suerzintas
Term
miffed
Definition
supykęs
Term
ruffled
Definition
sutrikdytas, suerzintas
Term
irked
Definition
suerzintas, išvargintas
Term
perturbed
Definition
sujaudintas
Term
ticked off
Definition
išbartas
Term
teed off
Definition
piktas
Term
chagrined
Definition
nusivylęs, susirūpinęs
Term
griped
Definition
sunervintas, suerzintas
Term
cross
Definition
suerzintas, piktas
Term
impatient
Definition
nekantrus
Term
isolated
Definition
atskirta
Term
isolated
Definition
atskirtas
Term
all alone in the universe
Definition
visiškai vienas pasaulyje
Term
abandoned
Definition
paliktas, apleistas
Term
totally alone
Definition
visiškai vienas
Term
forsaken
Definition
apleistas
Term
rejected
Definition
atmestas
Term
remote
Definition
atokus
Term
alone
Definition
vienas, vienišas
Term
apart from others
Definition
nuošaliai nuo kitų
Term
shut out
Definition
jaustis atskirtam
Term
cut off
Definition
atskirtas
Term
forlorn
Definition
apleistas, vienišas
Term
lonely
Definition
vienišas
Term
alienated
Definition
atstumtas
Term
estranged
Definition
atskirtas
Term
I left out
Definition
užmirštas
Term
excluded
Definition
išskirtas
Term
lonesome
Definition
vienišas, keliantis liūdesį
Term
distant
Definition
nedraugiškas
Term
aloof
Definition
nuošaliai
Term
sick at heart
Definition
liūdnas, besiilgintis
Term
unforgivable
Definition
nedovanotinas
Term
humiliated
Definition
pažemintas
Term
disgraced
Definition
būti nemalonėje
Term
degraded
Definition
pažemintas
Term
horrible
Definition
baisus
Term
mortified
Definition
įžeistas, pažemintas, demaskuotas
Term
exposed
Definition
sugėdintas
Term
branded
Definition
susigėdęs
Term
could crawl in a hole
Definition
norisi į skylę lįsti
Term
like two cents
Definition
kaip niekam tikęs
Term
ashamed
Definition
susigėdęs
Term
guilty
Definition
kaltas
Term
remorseful
Definition
kenčiantis sąžinės graužatį
Term
crummy
Definition
nemalonus, blogas, bevertis
Term
really rotten
Definition
tikrai nemalonus
Term
lost face
Definition
netekęs reputacijos
Term
demeaned
Definition
pažemintas
Term
foolish
Definition
kvailas
Term
ridiculous
Definition
juokingas
Term
silly
Definition
kvailas
Term
stupid
Definition
kvailas
Term
egg on face
Definition
apsikvailinęs
Term
regretful
Definition
apgailestaujantis
Term
wrong
Definition
neteisybė, klydimas
Term
embarrassed
Definition
sutrikdytas
Term
at fault
Definition
keblioje padėtyje, suklaidintas
Term
in error
Definition
klaidingai, per klaidą
Term
responsible for
Definition
atsakingas
Term
blew it
Definition
po velnių!
Term
goofed
Definition
sutrikdytas
Term
lament
Definition
dejonė
Term
crushed
Definition
nusiminęs
Supporting users have an ad free experience!