Shared Flashcard Set

Details

Islam
Begreber og definitioner
6
Religious Studies
12th Grade
11/29/2012

Additional Religious Studies Flashcards

 


 

Cards

Term
Den store jihad
Definition
En indadvendt kamp mod sine egne dyriske instinkter. Man skal komme under kontrol og følge Guds og Muhammeds ord. Ikke nogle egoistiske handlinger.
Term
Den mindre Jihad
Definition
  • Kampen på samfundets vegne.
  • Selvforsvar: Kun angribe, hvis men selv bliver angrebe
  • Man skal have udkæmpet den store for at kontrollere den mindre.
Term
De seks trosartikler
Definition
  • Gud/Allah er almægtig
  • Gud har skabt englene (budbringer)
  • Koranen er Guds ord
  • Dommens dag --> man stilles til regnskab for livet
  • Profeter formidler af Guds ord
  • Forudbestmmelse 
Term
De fem søjler
Definition

Shahada (Trosbekendelsen)

Salah (De fem daglige bønner)

Zakat (Almissen)

Sawm (Fasten)

Hadj (Valfart - pilgrimsrejse)

Term
Hellige skrifter
Definition

Koranen - muhammeds åbenbarringer

Sunnaen - Hadith-tekster om muhammeds handlinger

Term
Trosbekendelsen
Definition
Jeg bevidner, at der ikke findes nogen gud foruden Gud, og Muhammed hans profet
Supporting users have an ad free experience!