Shared Flashcard Set

Details

Islam
Begreber oa.
4
Religious Studies
12th Grade
11/29/2012

Additional Religious Studies Flashcards

 


 

Cards

Term
Hvem var Mohammed?
Definition
Han var muslimernes profet.
Term
Hvad er et dogme?
Definition

Et dogme er en religiøs grundantagelse der ikke står til diskussion.

Term
Hvad er de seks trosartikler, og hvad kendetegner hver af dem?
Definition

1: Gud - Alvidende og almægtig

2: Englene - Tilbeder gud

3: Bøgerne - Mosebøgerne, Salmerne, Koranen

4: Profeterne - Guds "talsmænd"

5: Dommedag - Dagen hvor alle mennesker kommer i himmelen eller helvede

6: Forudbestemmelsen- Menneskets skæbne er bestemt, men vha. den frie vilje, kan man finde den rette vej

Term
Hvad står der i Sura 1, vers 1?
Definition
I den nådige og barmhjertige Guds navn.
Supporting users have an ad free experience!