Shared Flashcard Set

Details

Irish - Food
A set of Irish food names with pronunciation and meaning
113
Language - Other
Not Applicable
06/29/2010

Additional Language - Other Flashcards

 


 

Cards

Term

Bia

 

 

 

(bya)

Definition
Food
Term

Uisce

 

 

 

(ish-ka)

Definition
Water
Term

Iasc

 

 

 

(isk)

Definition
Fish
Term

Tae

 

 

 

(tay)

Definition
Tea
Term

Rís

 

 

 

(reesh)

Definition
Rice
Term

Glásraí

 

 

 

(glas-ri)

Definition
Vegetables
Term

Ceapaire

 

 

 

(kapare-ay)

Definition
Sandwich
Term

Arán

 

 

 

(araan)

Definition
Bread
Term

Torthaigh

 

 

 

(torhee)

Definition
Fruit
Term

Prátaí

 

 

 

(praat-ai)

Definition
Potatoes
Term

Caifé

 

 

 

(caf-ay)

Definition
Coffee
Term

Uisce Beatha

 

 

 

(ishka ba-hah)

Definition
Whiskey
Term

Feoil

 

 

 

(fee-ol)

Definition
Meat
Term

Im

 

 

 

(im)

Definition
Butter
Term

Sceallóga prátaí

 

 

 

(skelloga pratee)

Definition
Chips (french fries)
Term

Beoir

 

 

 

(bor)

Definition
Beer
Term

Anraith

 

 

 

(an-rah)

Definition
Soup
Term

Uachtar Reoite

 

 

 

(uachtar rotay)

Definition
Ice Cream
Term

Cáca Milis

 

 

 

(caca milish)

 

Definition
Cake
Term

Sailéad

 

 

 

(salad)

Definition
Salad
Term

Seacláid

 

 

 

(shaclad)

Definition
Chocolate
Term

Slisín

 

 

 

(shlish-een)

Definition
Rasher
Term

Deochanna

 

 

 

(do-channa)

Definition
Drink
Term

An cúrsa tosaigh

 

 

 

(an curs-ah tosi)

Definition
Beginning Course
Term

An Príomh Chúrsa

 

 

 

(an preev hursa)

Definition
Main Course
Term

An mhilseog

 

 

 

(an ilshog)

Definition
Dessert
Term

Úll

 

 

 

(ul)

Definition
Apple
Term

Oráiste

 

 

 

(or-aash-ta)

Definition
Orange
Term

Líomóid

 

 

 

(limod)

Definition
Lemon
Term

Líoma

 

 

 

(lima)

Definition
Lime
Term

Cáis

 

 

 

(kash)

Definition
Cheese
Term

Anlann

 

 

 

(anlan)

Definition
Sauce
Term

Tráta

 

 

 

(traata)

Definition
Tomato
Term

Déirí

 

 

 

(dare-i)

Definition
Dairy
Term

Sóláiste

 

 

 

(solash-tuh)

Definition
Snacks
Term

Tósta

 

 

 

(tosta)

Definition
Toast
Term

Macarón

 

 

 

(maca-rone)

Definition
Macaroni
Term

Spaigiti

 

 

 

(spaghee-tee)

Definition
Spaghetti
Term

Ubh

 

 

 

(oov)

Definition
Egg
Term

Mil

 

 

 

(meel)

Definition
Honey
Term

Arbhar

 

 

 

(arvar)

Definition
Corn
Term

Pónaire

 

 

 

(pon-airuh)

Definition
Bean
Term

Bricfeasta

 

 

 

(brick-fashtuh)

Definition
Breakfast
Term

Lón

 

 

 

(lone)

Definition
Lunch
Term

Dinnéar

 

 

 

(dinner)

Definition
Dinner
Term

Cupán

 

 

 

(coop-an)

Definition
Cup
Term

Biachlár

 

 

 

(beeya-chlar)

Definition
Menu
Term

Blasta

 

 

 

(blasta)

Definition
Tasty
Term

Te

 

 

 

(te)

Definition
Hot
Term

Gach Rud

 

 

 

(gach ruud)

Definition
Everything
Term

Feoilséantór

 

 

 

(fee-ol-shen-tor)

Definition
Vegetarian
Term

Gan

 

 

 

(gan)

Definition
Without
Term

Fuar

 

 

 

(fuar)

Definition
Cold
Term

Lán go béal

 

 

 

(laan go bel)

Definition
Full to the mouth
Term

Aiste Bia

 

 

 

(aashta bya)

Definition
Diet
Term

Breis

 

 

 

(breesh)

Definition
Extra
Term

Pióg an aoire

 

 

 

(pee-og an eera)

Definition
Shepherd's Pie
Term

Bain taitneamh as

 

 

 

(ban tatneav as)

Definition
Enjoy it
Term

Oinnión

 

 

 

(on-yun)

Definition
Onion
Term

Mealbhacán uisce

 

 

 

(mal-vacaan ishka)

Definition
Watermelon
Term

Leitís

 

 

 

(lay-tees)

Definition
Lettuce
Term

Siúcre

 

 

 

(shoo-cra)

Definition
Sugar
Term

Cabaiste

 

 

 

(cab-ashta)

Definition
Cabbage
Term

Cairéad

 

 

 

(car-ahd)

Definition
Carrot
Term

Píseanna

 

 

 

(pee-shanna)

Definition
Peas
Term

Píog

 

 

 

(pyohg)

Definition
Pie
Term

Císte 

 

 

 

(kiste)

Definition
Cake
Term

Cnónna

 

 

 

(k-no-na)

Definition
Nut
Term

Sú Craobh

 

 

 

(soo crov)

Definition
Raspberry
Term

Sú Talún

 

 

 

(soo taluun)

Definition
Strawberry
Term

 

 

 

(soo)

Definition
Juice
Term

Salann

 

 

 

(salan)

Definition
Salt
Term

Piobar

 

 

 

(pobar)

Definition
Pepper
Term

Subh

 

 

 

(soov)

Definition
Jam
Term

Stobhac

 

 

 

(sto-vak)

Definition
Stew
Term

Leite

 

 

 

(let-ay)

Definition
Porridge
Term

Briosca

 

 

 

(brish-ka)

Definition
Biscuit
Term

Brioscán

 

 

 

(bri-skan)

Definition
Crisp (potato chip)
Term

Brioscóid

 

 

 

(briskod)

Definition
Shortcake
Term

Mairteoil

 

 

 

(mart-ol)

Definition
Beef
Term

Muiceoil

 

 

 

(mik-ol)

Definition
Pork
Term

Ispín

 

 

 

(ispin)

Definition
Sausage
Term

Béile

 

 

 

(bele)

Definition
Meal
Term

Fíon

 

 

 

(fyon)

Definition
Wine
Term

Bainne

 

 

 

(ban-ya)

Definition
Milk
Term

Licéar

 

 

 

(lik-er)

Definition
Liquer
Term

Sicín

 

 

 

(shik-in)

Definition
Chicken
Term

Bruite

 

 

 

(bri-te)

Definition
Boiled
Term

Gliomach

 

 

 

(glo-mach)

Definition
Lobster
Term

Portán

 

 

 

(por-taan)

Definition
Crab
Term

Stéig

 

 

 

(steg)

Definition
Slice
Term

Gloine

 

 

 

(Glon-ya)

 

Definition
Glass
Term

Crúsca

 

 

 

(crooska)

Definition
Jug
Term

Crúiscín

 

 

 

(cru-sheen)

Definition
Little jug
Term

Sásar

 

 

 

(saa-sar)

Definition
Saucer
Term

Buidéal

 

 

 

(Bidj-ail)

Definition
Bottle
Term

Babhla

 

 

 

(Bow-la)

Definition
Bowl
Term

Pláta

 

 

 

(plaa-ta)

Definition
Plate
Term

Sáspan

 

 

 

(saas-pan)

Definition
Saucepan
Term

Scian

 

 

 

(shk-ian)

Definition
Knife
Term

Forc

 

 

 

(forc)

Definition
Fork
Term

Spúnóg

 

 

 

(spoo-nohg)

Definition
Spoon
Term

Bord

 

 

 

(bord)

Definition
Table
Term

Cathaoir

 

 

 

(cah-hear)

Definition
Chair
Term

Éadach boird

 

 

 

(ay-dach bord)

Definition
Tablecloth
Term

Uisce mianraí

 

 

 

(ish-ka man-ree)

Definition
Soda
Term

Tornapa

 

 

 

(tor-napa)

Definition
Turnip
Term

Raidis

 

 

 

(radj-ish)

Definition
Radish
Term

Spionáiste

 

 

 

(shpin-ash-ta)

Definition
Spinach
Term

Fiafheoil

 

 

 

(fya-ole)

Definition
Venison
Term

Ladar

 

 

 

(ladar)

Definition
Ladle
Term

Ola

 

 

 

(ola)

Definition
Oil
Term

Luibh

 

 

 

(liv)

Definition
Herb
Supporting users have an ad free experience!