Shared Flashcard Set

Details

intro to psychology - psychologists
פסיכולוגים מפורסמים
12
Psychology
Undergraduate 1
02/12/2015

Additional Psychology Flashcards

 


 

Cards

Term
שם
Definition
זרם בפסיכולוגיה
שנים בגדול
מושגים קשורים
ניסויים יודעים
Term
פבלוב
Definition
פיזיולוג רוסי (סוף המאה ה-19- תחילת המאה ה-20)
חקר את מערכת העיכול והתגובות של כלבים.
גילה את מה שהיום מכונה classical conditioning
Term
ג'ון ווטסון
Definition
בהיוויוריסט אמריקאי, תחילת המאה ה-20
טען שאין דבר מולד- הכל נלמד
התנייה הקלאסית - הבסיס לכל הלמידה
ביצע את הניסוי על התינוק אלברט
Term
סקינר
B.F Skinner
Definition
ביהביוריסט קיצוני, 1904-1990
טען שבאמצעות חוקי הלמידה ניתן יהיה להבין את כל ההתנהגות האנושית
הגדיר את המושגים של חיזוק חיובי/שלילי, עונש חיובי/שלילי
שפה- תהליך נלמד באמצעות למידה אופרנטית
Term
טולמן- Tolman
Definition
פסיכולוג אמריקאי, 1886-1959
ניסוי בחולדות - מפה קוגניטיבית
latent learning - למידה סמויה
Term
ג'ון גרסיה
John Garcia
Definition
1917-2012
הניסוי של גרסיה -Taste aversion
הוכיח שישנם מקרים שחוקי ההתניה הקלאסית לא עובדים עבורם
Term
חומסקי
Definition
בלשן
טען שבשפה יש מרכיב מולד
Term
Albert Bandura
Definition
ביצע ניסוי על למידה מצפייה - observational learning
Bobo doll study
Term
George Miller
Definition
פסיכולוג קוגניטיבי
טבע את המונח - Working memory
Term
Paul Ekman
Definition
טוען שהבעות פנים הן אוניברסליות
עשה ניסוי בתגובות ע"י הבעות פנים מלאכותיות
Term
Joseph Ledoux
Definition
חקר את התהליכים לא מודעים שיכולים לגרום לרגש
חקר התניית פחד ואת האיזור האחראי לכך - האמיגדלה
Term
דניאל כהנמן
Daniel Kahneman
Definition
פסיכולוג ישראלי-אמריקאי
כתב את מבחן הקב"א של צה"ל
חקר זיכרונות אמוציונליים לאורך זמן
Supporting users have an ad free experience!