Shared Flashcard Set

Details

Intro mid-term 2014
מונחים למבחן אמצע במבוא למדעי כדה"א
171
Geology
Graduate
12/17/2014

Additional Geology Flashcards

 


 

Cards

Term
המבנה הפנימי של כדור הארץ
Definition
Inner core - 2432 KM
Outer core - 2270 KM
Mantle - 2885 KM
Crust - 7-40 KM
Term
asthenosphere - אסטנוספירה
Definition
נמצאת ב- upper mantle בין 100 ל- 660 ק"מ
חומר סלעי וחם מסוגל לתנועה איטית
Term
Lithosphere - ליתוספירה
Definition
השכבה העליונה של ה-mantle
סלעים קרים יחסית
Term
Divergent plate boundaries
Definition
.גבול פתיחה, התרחקות של שני לוחות
נוצר מכוח טקטוני עמוק שדוחף את הלוחות
Term
Convergent plate boundaries
Definition
גבול הפחתה – sub-daction zone
צניחה של לוח אחד מתחת ללוח השניה ומחזור של סלעים בשכבות הנמוכות של הקרום.
Term
_x0015_מה קורה במפגש בין קרום קונטיננטלי לקרום אוקיאני?
Definition
איזור הפחתה- sub-daction zone
צניחה של לוח אחד מתחת ללוח השני ומחזור של סלעים בשכבות הנמוכות של הקרום.
התנועה של הלוחות אחד מול השני יוצרים חום, חיכוך, מאמצים ושברים בקרום הקונטיננטלי.
Term
Transform fault boundary
Definition
תנועה אופקית של לוחות אחד לצד השני
Term
מה קובע את זווית הירידה של לוח אויקאיני באיזור הפחתה?
Definition
הזווית תלויה בדחיסות של הסלע
סלע "צעיר" תחת 10 מליון שנה - זווית שקיעה שטוחה יחסית
בחלקים של האוקיאנוס השקט יש חלקים של הליתוספירה בני 160 מליון שנה שיורדים בזווית קרובהל-90 מעלות
Term
חלוקת הזמן של הגיאולוגיה
Definition
עידנים - Era
תור - Periods
תקופות - Epoch
גיל- Age
Term
החלוקת העידנים
Definition
פריקמבריום - 4.5 מליארד - 570 מיליון שנה
פאליאוזואיקון - 570 מליון - 250 מיליון שנה
מזוזואיקון - 250 מיליון - 65 מיליון שנה
קנוזואיקון - 65 מיליון שנה- עד היום
Term
פריקבריום
Definition
ארבעה וחצי מיליארד שנה - 570 מיליון
בעידן זה ישראל היתה מכוסה בים והמפגש בין הים למסיב היווה מדף יבשת - כלומר אזור הנגב היה לסירוגין מוצף וחשוף.
ב-400 מיליון שנה האחרונות - יצירת סלעי משקע, שרשראות הרים, תהליכי בליה וקימוט
Term
פליאוזואיקון
Definition
570 מיליון שנה - 250 מליון שנה
מאופיין בעיקר בסלעי משקע יבשתיים (אבן חול נובית הקמברית)
עידן המכונה המדבר הגדול.
בנגב רב המסלע הקיים שהנו צעיר מהפרקמבריום, הנו מסוף הפליאוזואיקון (תור הקרבון והפרם).
Term
מזוזואיקון
Definition
250 מש"ח - 65 מש"ח
עידן הזוחלים הגדולים ובעלי חיים קדומים
מורכב משלוש תקופות ראשיות: הטריאס, היורה והקרטיקון
Term
קנוזואיקון
Definition
החל מ-65 מיליון שנה
עידן החיים החדשים - יונקים
איאקון - 22 מש"ח - נסיגת הים והאיזור נהיה יבשתי
מיקון -22-5 מש"ח - סלעי השקעה יבשתית
פלאיקון - 5-2.2 מש"ח - התפתחות הבקע, הים מתקדם ממערב
פלייסטקון - 2.2 מש"ח -היום - תקופת הקרח,שינויי אקלים, שינוי מפלס הים, השקעת אבן חול בחוף, אירוזיה, הופעת האדם
Term
תיארוך על פי מאובנים:
Definition
אינה קובעת גיל מוחלט
מבוססת על תורת האבולוציה
מאובנים מנחים – טרילוביטים = פליאוזואיקון, דינוזאורים = מזוזואיקון
תלוי נדידה של המאובנים
Term
תיארוך רדיו אקטיבי
Definition
מבוססת על העובדה שיסודות מסויימים בעלי גרעין אטומי בלתי יציב מתפרקים בצורה ספונטנית ויוצרים אטומים יציבים יותר.
יסודות בעלי גרעיו אטומי בלתי יציב – מתפרק בצורה ספונטנית
להתפרקות קצב = זמן מחצית חיים
תיארוך גיאולוגי – אורניום, תורים, רובידיום, אשלגן
מאובנים – פחמן 14
Term
שיטת יחסי השדה
Definition
השוואה בשדה בין שני חתכים גיאולוגים הסמוכים זה לזה מבחינה גיאוגרפית ולמדוד בהם גיל יחסי של סלעים
Term
כוכב
Definition
כוכב- השמש, מייצר בעצמו את האנרגיה שהוא פולט
Term
תהליך יצירת מערכת השמש
Definition
ענן אבק וגז – נבולה
דחיסת הענן לצורת דיסק
מרכז הדיסק – נוצר כוכב קדום porotosun
בחלקים החיצוניים של הדיסק – גושים גדולים – planetesimals
התנגשויות בניהם ויצירת 9 כוכבי לכת
4 פנימיים – קטנים ומוצקים
5 חיצוניים – ענקים גזיים
Term
גבול קונורגאנטי
Definition
הליטוספירה יורדת לתוך האסתנוספירה – subduction zones
תעלות אוקיאניות גדולות מתפתחות לאורך גבולות קונוורגאנטיים
Term
התנגשות של לוחות יוצרות:
Definition
1. אורגנזה – היווצרות הרים
2. הפחתה – דחיפת לוח מתחת ללוח השני עד להתכה במגמה
Term
rift valley
Definition
איזור הפרדה של הקרום
נוצר באיזורים של גבולות דיוורגנטים
סלע מותך מרים את הקרום ומותח את הליתוספירה
נוצרים שברים בקרום הנקראים - rift valley
העמקים נמתחים ומועמקים עד לחציית היבשת לשניים
נוצר ים ארוך וצר שמתרחב בהדרגה
ים סוף, האוקיאנוס האטלנטי
נוצר גם ברכסים אוקיונים
Term
subduction zone
Definition
נוצרים באיזורים של גבולות קונוורגנטים
ירידה של לוח אחד מתחת ללוח אחר לתוך האסתנוספירה
Term
deep ocean trenches
Definition
תעלות הנוצרות באיזורי הפחתה - subduction
בעת ירידת לוח אחד הוא מושך את הלוח העליון וכך התעלה "נעה" לאחור
Term
זווית הפחתה
Definition
זווית הפחתה תלויה בצפיפות הלוחות
לוח אוקיאני יהיה בצפיפות גבוהה יותר מלוח יבשתי
בחלק המערבי של הפסיפי הליתוספירה האוקיאנית היא בת יותר מ-160 מליון שנה
זווית ההפחתה שם קרובה ל-90 מעלות
Term
סוגים של גבולות קונוורגנטיים
Definition
1. לוח יבשתי רוכב על לוח אוקיאני
2. לוח אוקיאני אחד רוכב על לוח אוקיאני אחר
3. שני לוחות יבשתים נפגשים ומתנגשים
Term
תהליך וולקני בגבול קונוורגנטי ימי -יבשתי
Definition
"הלוח הימי שוקע מתחת ללוח היבשתי
הלוח נושא איתו מים לעומק שגורמים לירידת טמפ' ההתכה של הסלע. בערך ב-100 ק""מ הלוח מותכת חלקית
תערובת של סלע מותך ולא מותך עולה לכיוון פני השטח בצורת טיפה
החומר מצטבר מתחת לקרום היבשתי
כאשר הוא עולה דרך סדקים בקרום הוא מזין הרי געש"
Term
מגמה בזלתית
Definition
כמות סיליקה (צורן) הנמוכה ביותר - פחות מ-50%
צמיגות ותכולת גזים נמוכה (1-2%), וטמפרטורה גבוהה
נטיה נמוכה לייצר חומר פירוקלסטי
יוצרת הרי געש שטוחם ותלים געשיים.
זורמת במהירות (150 קמ"ש)
Term
מגמה אנדסיטית andesitic
Definition
תכולת סיליקה בערך 60%, צמיגות ותכולת גזים בינונית (3-4%)
Term
rhyolitic מגמה ריוליטית
Definition
תכולת סיליקה בערך 70%, צמיגות ותכולת גזים גבוהה 4-6%
נטייה גבוהה לייצר חומרים פירוקלסטיים
הרי געש גדולים וגבוהים
לבה תזרום למרחק קצר ותתגבש לסלע בצבע לבן
Term
תהליך וולקני בגבול קונוורגנטי ימי -ימי
Definition
לוח ימי שוקע מתחת ללוח ימי אחר
המים שנלחצים מהלוח היורד גורמים להתכת המגמה מעליו
המגמה המותכת עולה לכיוון הקרום ומצטברת מתחתיו
נוצרת פעילות געשית בקרקעית האוקיאנוס שיכולה להוביל ליצירת שרשרת איים וולקנים
Term
גבול קונוורגנטי יבשתי
Definition
סגירת המרווח הימי בין הלוחות עד התנגשות הקרומים היבשתיים
יצירת שרשראות הרים - הימלאיה, אלפים, אורל, אפלצ'ים, פיראנאים
Term
transform fault
Definition
נוצר כאשר שני לוחות נעים אופקית אחד ליד השני
תוצאות של התנועה והחיכוך = רעידות אדמה
Term
השכבה שמאפשרת את תנועות הלוחות
Definition
אסתנוספירה
Term
קרום אוקיאני חדש נוצר ב...
Definition
רכסים אוקיאניים
Term
שכבה שמורכבת מהקרום והחלק העליון של המעטפת
Definition
ליתוספירה
Term
שכבה המורכבת מסלעים מותכים בעיקר מינירלים סילקטים עשירים בברזל ומגנזיום
Definition
המעטפת - Mantle
Term
הסלע המאפיין את הקרום היבשתי
Definition
גרניט
Term
פוקוס - focus
Definition
מרכז הרעידה- מקור הגלים שמתפשטים לכל הכיוונים
Term
גלים ססמיים
Definition
אנרגיה אלסטית המתפשטת לכל הכיוונים מהמוקד/פוקוס
Term
surface waves
Definition
נעים על המעטפת של כדה"א
Term
body waves
Definition
גלים הנעים דרך חלקו הפנימי של כדה"א
Term
סוגי body waves
Definition
primary - p waves - נעים בדחיפה (דחיסה) ומשיכה (התפשטות) דרך הסלע. נעים דרך מוצק, נוזל וגז
secondary - S waves - מרעידים את החלקיקים בכיון ההתקדמות שלהם. נעים רק דרך חומר מוצק
Term
epicenter
Definition
הנקודה על פני השטח שמעל לפוקוס רעידת האדמה.
Term
shallow-focus earthquakes
Definition
רעידות עם מוקד רדוד מתרחשות כאשר הלוח היורד מתכופף ומתחכך בלוח העליון
Term
deep-focus earthquakes
Definition
מתרחשות כשאר שלוח אוקיאני קר מנמיך תחת לוח אוקיאני אחר
במהלך התנועה שלו מופעלים עליו כוחות שיוצרים רעידות
העומק המירבי שבו נרשמו רעידות - 700 ק"מ
Term
הקשר בין רעידות אדמה לתאורית הלוחות
Definition
מכיוון שרעידות עמוקות מוקד מתרחשות רק באיזורים בהם יש תעלות אוקיאנויות המלמדות על ירידת לוח אוקיאני לעומק רב.
לאורך רכסים אוקיאנים לא מתרחשות רעידות עמוקות מוקד.
Term
הרכב מגמה נקבע ע"י
Definition
טמפ', הרכב כימי וכמות גזים מומסים
טמפרטורה גבוהה- לבה נוזלית יותר
Term
pahoehoe
Definition
לבה בזלתית שיוצרת זרמים דמויי עור מקומט
Term
aa
Definition
לבה בזלתית שזורמת באיטיות, יותר קרה ועבה. יוצרת משטח גס ומשונן
Term
יצירת פירוקלסטים
Definition
מגמה עשירה בסיליקה יוצרת כמויות גדולות יותר של סיליקטים.
Term
סוגי פירוקלסטים
Definition
FINE ASH
LAPILI
BLOCKS
PUMICE
SCORIA
OBSIDIAN
TUFF
LAVA ROCK
nuee ardentes - ענן אדים ואבק
Term
Fine ash
Definition
אבק, חומר פירוקלסטי הכי דק. בעל השפעות ארוכות טווח על הסביבה
Term
Lapilli
Definition
חומר פירוקלסטי בגודל שנע בין זרעים לאגוזים (2-64 מ"מ)
Term
Blocks
Definition
חלקים פירוקלסטים גדולים מ-64 מ"מ
Term
סוגים של הרי געש
Definition
Shield volcano
cinder cones
composite cones
Term
nuee ardentes
Definition
ענן של אבק ואדים שיורד במהירות במדרונות ההר
Term
Shield volcano
Definition
קילוחים שטוחים של לבה בזלתית נוזלית המכילה כמות נמוכה של פירוקלסטים
גדולים מאוד- מתפרסים ויכולים ליצור איים.
Term
cinder cones
Definition
מדרונות חדים, כיפה קטומה, בד"כ נמוכים - סביב ה-300 מטר
Term
composite cones
Definition
סימטריים עם פסגה שפיצית - התפרצויות אלימות יחסית
יוצרים הרבה אפר וולקני
Term
סלעי פרץ
Definition
Extrusive igneous rocks
סלעים דקי גביש שנוצרים מהתפרצויות מגמתיות לפני השטח
Term
סלעי מחדר
Definition
Intrusive igneous rocks
עוברים סולדיפיקציה בתוך קרום כדה"א
Term
גופי מחדר פלטוניים
Definition
תאי מגמה שהתקררו בתוך קרום כדה"א ונחשפו בעקבות פעילות טקטונית ואירוזיה
סוגים: בתוליט, דייק, סייל, לקוליט, טאבלר, מאסיב
Term
רעידות אדמה בעלות פוקוס עמוק קשורות ב...
Definition
תעלות אוקיאניות
Term
סדר הופעת הגלים הסייסמיים במקרה של רעידת אדמה
Definition
גל P-> גל S-> גל שטח
Term
מהו מינרל?
Definition
חומר טבע, אנאורגני, הומוגני, מוצק, בעל הרכב כימי מוגדר ומערך אטומי מסודר.
Term
מהו גביש?
Definition
גוף המסודר בסריגים - מערך אטומים מסודר וקבוע
Term
המבנה הבסיסי של סילקה
Definition
סילקון - חמצן טטרהדון - silicom oxygen tetahedron
אטום סיליקון מוקף בארבעה אטומי חמצן
Term
מינרלים סילקטיים
Definition
מכילים חמצן - קוורץ, הורנבלייד, פלדספאר
Term
מבנים של סיליקון
Definition
טטרהדון, סיב, לוח, מבנה תלת מימדי
Term
יחסים של חמצן- סיליקון
Definition
טטרהדון - 1:4
סיב -1:3
לוח
מבנה תלת מימדי - 1:2
Term
מישור שבירה- cleavage
Definition
הנטיה של המינרל להישבר לאורך מישורים של חיבור אטומי חלש
מיקה (micas) יש קשרים כימים בכיוון אחד נוצרים לוחות
פלדספר (feldspar) - יש שני מישורי שבירה ב-90 מע'
לקלציט (Calcite) יש ממישורי שבירה ב- 75 מע'
לא לבלבל בין מישור שבירה לצורת הגביש
Term
מישור השבירה של קוורץ
Definition
לקוורץ אין מישור שבירה מכיוון שיש לו קשרים בחוזק שווה בכל הכיוונים
קוורץ נשבר לפרגמנטים
Term
חלוקה של סיליקטיים
Definition
פרו-מגנזיום - Ferromagnesian - כהים
נון-פרו-מגנזיום - Nonferromagnesian - בהירים
Term
פרו-מגנזיום - Ferromagnesian sillicates
Definition
מינרליים שברזל ו/או מגנזיום נמצאים במבנה הסליקטי שלהם
מינרלים כהים יותר
אוליבין - Olivine
הורנבלייד - Hornblende
ביוטיט - biotite
Term
carbonates
Definition
יש פחמן אחד במולקולה
נמצאים בסלעי משקע
Calcite - קלציט = גיר, קירטון
Dolomite - דולומיט
Term
סיווג מינירלים
Definition
ריכוז סיליקה
צבע
צורת גביש - crystal form
ברק - Luster
streak
קושי - Hardness
מישור שבירה
משקל סגולי - Specific gravity
טעם, תחושה
מגנטיזים
תגובה לחומצה
Term
צורת גביש- crystal form
Definition
הביטוי החיצוני של הסידור הפנימי של האטומים במינרל
קוביה, פרמידה
Term
Luster- ברק
Definition
איכות האור המחוזרת מפני השטח של המינרל
מתכתי, עמום, תת-מתכתי, זכוכיתי, דמוי שרף, דמוי פנינה
Term
Streak
Definition
הצבע של המנירל כאשר משפשפים אותו על משטח פורצלן מחוספס
Term
Hardness - קושי
Definition
סקלת קושי מ-1 (טלק) עד 10 (יהלום) המסמלת את הקושי לחרוץ את המנירל
Term
משקל סגולי - Specific gravity
Definition
היחס בין משקל המנירל למשקל זהה של מים
Term
מונו מנירלים בנוי סלעים
Definition
• מינרלים סולפיטיים (גופרתיים)
• מינרליים הלידיים (פלואוריד)
• חמצניים (מגנט MAGNETITE)
• האלמנטים הטבעיים (יהלום)
Term
רוב המינרלים בעלי מישורי בקיעה שונים. כאשר המינרל מתבקע:
Definition
נוצרים סריגים זהים במורפולוגיה וקטנים בגודל.
Term
היווצרות סלעי יסוד
Definition
התכה של מגמה ועלייה לכיוון פני השטח
התפרצויות וולקניות פולטות את המגמה לפני השטח ואז נוצרים סלעי פרץ - extrusive /volcanic igneous rocks
רוב המגמה לא מגיעה לפני השטח והיא מתקשה ומתגבשת לסלעי מחדר - intrusive / plutonic ingneous rocks
Term
texture
Definition
הגודל והסידור של הקריסטלים בסלע. מושפע מאוד מהקצב ההתקררות
aphanitic - סלעים עם טקסטורה דקת גרגר - סלעי פרץ או סלעי מחדר בקרום העליון
phaneritic - סלעים עבי גרגר - סלעי מחדר שהתגבשו בעומק
glassy - נוצרת כשלבה עשירה בסיליקה פורצת ומתקשה כזכוכית
porphyritic- קריסטלים גדולים משולבים במסה של קריסטלים קטנים
Term
aphanitic
Definition
סלעים עם טקסטורה דקת גרגר - סלעי פרץ או סלעי מחדר בקרום העליון
vesicular - תת-סוג - סלעים דקי גרגר בעלי חללים שנשארו מגזים שהשתחררו
Term
phaneritic
Definition
סלעים עבי גרגר - סלעי מחדר שהתגבשו בעומק
Term
glassy
Definition
טקסטורה שנוצרת כשלבה עשירה בסיליקה פורצת ומתקשה כזכוכית
בחלק מהתפרצויות געשיות עפה לבה עשירה בסיליקה ומתקררת במהירות - במהלך כזה נוצרים רסיסים דקים של זכוכית - פומיס (pumice)
Term
porphyritic
Definition
קריסטלים גדולים - phenocrysts משולבים במסה של קריסטלים קטנים groundmass
מתרחש כאשר נוצרים קריסטלים בתוך תא מגמה לפני אחרים
המגמה המכילה את הקריסטלים נודדת לסביבה אחרת שבה היא מתקררת במהירות גבוהה יותר
במקרה אחר המגמה נעה לגוף מחדר אחר שם מתרחשת התקררות איטית יותר שיוצרת גבישים בטקסטורה phaneritic
Term
הרכב של סלעי יסוד
Definition
סלעי יסוד מורכבים בעיקר ממינרלים סיליקטים
המינרלים מחולקים לשתי קבוצות עיקריות - פרומגנזיום (כהים) ונון-פרומגנזיום (בהירים)
פרומגנזיום - כהים ובעלי משקל סגולי גבוה יותר
Term
טבלת בוון - Bowen's reaction series
Definition
טבלה המדגימה איך גוף מגמתי יכול ליצור מגוון סלעי יסוד
מחלק את הטבלה לפי טמפ' = זמני התגבשות
מינרלים מאותה קטגוריית טמפ' ימצאו ביחד באותו סלע יסוד
Term
חלוקת סלעים בטבלת בוון
Definition
סלעים שמורכבים מהמינרלים שמורכבים ראשונים - ultramafic - חסיני אש
אחריהם סלעים בזלתייים - basaltic / mafic
אחריהם סלעים אנדסיטים - andesitic / intermediate
בתחתית הטבלה סלעים שמורכבים מקוורץ, ושני סוגים של feldspar נקראים סלעים גרניטיים - granitic / felsic
Term
סדר סיווג סלע יסוד
Definition
סלע יסוד-> פרץ-> וולקני-> אפניתי -> וסקולרי-> בזלת
סלע יסוד->מחדר>פלטוני->פהנריטי>נון-פרומגנזיום->גרניט
סלע יסוד->פרץ->וולקני->אפניתי->זכוכיתי->פרומגנזיום->אובסידיין
Term
sediment
Definition
תוצרי בלייה של סלעים אחרים (יסוד/משקע/מטמורפי)
Term
תהליכי בניית סלעי משקע
Definition
לק מסלעי המשקע נוצרים בארבעה שלבים: בלייה, הסעה, השקעה והתקשות
חלקם נוצרים בשלב אחד בלבד: התקשות
Term
התקשות (Lithification)
Definition
הידוק (Compaction) 
מילוט (Cementation)
Term
מילוט (Cementation)
Definition
גרם כשתמיסות החודרות בין גרגירי החומר השוקע מתגבשות ובכך מתקשה כל החומר. הדוגמאות הנפוצות הן של תמיסות קרבונטיות (גיר) שהופכות דיונות של חול לכורכר, תמיסות סיליקטיות שמלכדות אבן חול קוורצית לסלע קוורציט.
Term
הידוק (Compaction)
Definition
לחץ עמוד המים על המשקע (לחץ הידרוסטטי) או לחץ סלעים (לחץ ליתוסטטי) גורם לסחיטת המים מתוך המשקע. הלחץ יכול להיות משולב מלמעלה (הידרוסטטי) ומלמטה (ליתוסטטי) בשל כוחות טקטוניים של עלייה אנכית. לעתים נלחץ המשקע הרך כנגד גלעין קשה (למשל של שונית).
Term
דיטריטים - detritus
Definition
חלקי סלעים שמוסעים ובונים סלעים דטריטים / קלאסטים
Term
סלע דיטריטי (detrial rock)
Definition
סלע המורכב מחלקי סלעים אחרים. מינרליים נפוצים - קוורץ (quartz) וטין (clay)
Term
חלוקה של סלעים דיטריטים
Definition
גודל הגרגר, שם הגרגר, שם סנדימטלי נפוץ, שם הסלע
Term
חלוקה של סלעים דיטריטים לפי גודל
Definition
גודל מ"מ שם החלקיק השם של הסדימנט דנטריטל
גדול מ-256 מ"מ -> Boulder – בולדרים-> Gravel -> קונגלומרט
ברקציה
4-256 מ"מ -> Cobble/ Pebble – חלוקי נחל - > Gravel -> קונגלומרט/ ברקציה
2-4 מ"מ -> Granule -> כנ"ל
1/16-2 מ"מ -> Sand – חול -> Sandstone < Sand
1/256-1/16 מ"מ - silt -> Mud -> חוואר – shale/ חרסית - Mudstone
קטן מ-1/256 מ"מ Clay- חרסית -> Mud בוץ -> חוואר – shale / חרסית - Mudstone
Term
סלעים כימיים - chemical sedimentary rocks
Definition
סלעים הנוצרים מחומרים המומסים במים. שיקוע החומרים קורה בתהליכים של אידוי, שינוי טמפרטורה או פעילות כימית
סוג אחר נוצר בתהליך ביו-כימי מהתפרקות של אורגניזמים ימיים
Term
סוגי סלעיים כימיים
Definition
סלעים אוופורטיים evaporation - תהליכי אידוי - גבס, הליט (מלח)
סלע שנוצרים מבעלי חיים ימיים:
גיר - limstone - אלמוגים
קוקינה - coquina - צדפות
קירטון - chalk - פורומניפרה (קלציום קרבונט)
צור - chert - משקע ביו כימי שמורכב משאריות של יצורים סיליקטיים
טרוונטין - travertine
Term
היווצרות טרוונטין - travertine
Definition
סלע שנוצר בנטיפים וזקיפים וגם במוצא של מעיינות.
מים שזורמים דרך סלעים עשירים קלציום וביקרבונט
טיפת מים שמגיעה לקצה - משחררת CO2, קלציום וביקרבונט מתחברים ונוצרת קלציט
חלק מהטיפה נופלת לרצפה, פוגעת ברצפה, משתחרר CO2, חיבור של קלציום וביקרובונט - נוצרת קלציט
Term
שיכוב צולב - cross bedding
Definition
מתרחשת כאשר כיווני רוחות או זרימה משתניים
Term
הסעה
Definition
חומר דק גרגר יוסע למרחק גדול יותר, חומר גס גרגר יוסע למרחקים קצרים יותר
Term
יצירת סלע מטמורפי
Definition
חום, לחץ ונוזלים פעילים כימית
Term
contact metamorphism
Definition
כאשר סלעים בקרבת תא מגמה "נאפים" ע"י החום
Term
קומפקציה
Definition
לחץ שמופעל על הסלעים כתוצאה מהשכבות מעליהם
Term
לחץ דיפרנציאלי - differential stresses
Definition
לחץ שמופעל על סלע משני כיוונים בעת יצירת הרים
Term
תהליכים כימיים בסלעים מטמורפים
Definition
מים עשירים ביונים שעוברים דרך סלעים בזלתיים בגבולות דיוורגנטיים שותפים בתהליך של הפיכת הסלעים לסלעים מטמורפיים
Term
איזורים מועדים למטאמורפזה
Definition
גבולות דיוורגנטיים
גבולות קונוורגנטיים שיש בהם מפגש של שני לוחות והקרקע מתרוממת
איזור הפחתה - subduction zone
Term
רמות מטמורפוזה
Definition
רמה נמוכה - סלע דחוס יותר - גרגרים קטנים
רמה בינונית - קריסטלים גדולים יותר
Term
מבנה פוליאטי - Foliated
Definition
מבנה של שכבות המעיד על כיוון הלחץ שהופעל על הסלע
Term
מבנה נון-פוליאטי - non-foliated
Definition
סלעים מטמורפים שמורכבים ממנירל אחד יוצרים סלעים עם קריסטלים גדולים יותר
Term
לוחות עיקריים:
Definition
1. פלטת צפון אמריקה
2. פלטת דרום אמריקה
3. פלטת הפסיפיק
4. פלטת אנטרטיקה
5. פלטת אפריקה
6. פלטת אירואסיה
7. פלטת הודו-אוסטרליה
Term
תת-לוחות:
Definition
1. הפלטה הערבית
2. הפלטה הקאריבית
3. הפלטה הפיליפינית
4. פלטת קוקוס
5. פלטת ג'ואן דה-פוקה
6. פלטת נזקה
7. פלטת סקוטיה
Term
עקרון האופקיות המקורית
Definition
עקרון יסודי אשר הובא ע"י סטנו (אמצע המאה ה-17):
שכבות סלע נוצרות במקורן בטבע בצורה אופקית או כמעט אופקית
חומר הסלע שוקע בצורה אופקית בים או על פני היבשה, ורק לאחר שהתמצק והתלכד, פועלים עליו כוחות פנימיים שונים הגורמים לו להתקמט או להישבר
Term
נטייה התחלתית - Initial dip
Definition
מצב שסותר את עיקרון האופקיות המקורית - מצבים בהם השכבות שוקעות בנטייה מסויימת.
חומרי הצטברות סביב שונית, שכבות חול וחרסית השוקעות באיזור דלתא של נהר גדול
Term
לחץ משיקי
Definition
בקרום כדה"א - יכול לגרו בעקבותי קמיטה או שבירה של שכבות
Term
מתח משיקי
Definition
נוטה לגרום בעיקר לקריעה או לשבירה בשכבות
Term
דחיפה אנכית
Definition
מתוך כדה"א - תגרור קימור בשכבות / קימוטן ולעיתים אף לשבירתן
Term
כיוון שכבה - strike
Definition
הנו כיוון קו החיתוך בין מישור השכבה הנטוי לבין מישור אופק דמיוני. המראה את כיוון השכבה, כפי שנמדד ע"פ השטח ביחס לצפון (האזימוט של השכבה).
Term
נטיית השכבה- dip
Definition
זווית הנטייה הנמדדת ביחס למישור האופקי
Term
מצבי סלע תחת מאמץ ועיוות
Definition
מצב האלסטי: הסלע יחזור למצבו המקורי ברגע שיופסק הלחץ
מצב הפלסטי: יחול שינוי או עיוות בנפח ו/או בצורת הסלע כתוצאה מהלחץ. עם הפסקת הלחץ לא יחזור למצבו המקורי.
מצב שבירה: כתגובה ללחץ חזק וממושך ישבר הסלע.
Term
חוק הסופרפוזיציה (שיכוב חופה)
Definition
שכבות הסלע מונחות אחת מעל לחברתה לפי סדר גילם
Term
סוגי שיכוב
Definition
שיכוב מקביל
שיכוב מסיבי
שיכוב צולב
שיכוב ממוין
Term
שיכוב מקביל
Definition
שכבות הסלע מונחות אחת מעל לחברתה לפי סדר גילם
Term
שיכוב מסיבי
Definition
רצף סלעים שאינו מחולק לשכבות ועוביו עד כמה עשרות מטרים. לדוגמא: הצטברות לא ממוינת ולא מחולקת של חומר שמקורו בפליטת הר געש או עוצמות גדולות של קירטון בחתכים שונים.
Term
שיכוב צולב
Definition
שיכוב שתי וערב: נגרם בשל שינוי במשטר הגורמים האחראים להשקעה (רוחות וזרמים)
Term
שיכוב ממוין
Definition
הגודל הממוצע או המירבי של הגרגרים הבונים את השכבה הולך וקטן מבסיס השכבה לגגה. התופעה מעידה על השקעה חוזרת באינטנסיביות שונה ע"י זרמים או רוח או שילוב של שניהם.
Term
פרצוף הסלע
Definition
מכלול התכונות השונות: ליתולוגיות, ביולוגיות, טקטונית, מטאמורפיות
Term
תוכנה פציאלית של הסלע
Definition
משקפת את סביבת ההשקעה שלו
Term
תופעות שנחתמות בשכבות
Definition
רוח, זרם מים, סלסולי גלים
סדקי בוץ
חריצי זרימה, טיפות גשם
קוביות מלח
שקיעות עומס
Term
שינוי פציאלי
Definition
צידי = ליטרלי
אנכי = ורטיקלי
Term
אי התאמות
Definition
אי התאמה סחיפתית - disconformity
אי התאמה זויתית - angular unconformity
אי התאמה מקבילה - paraconformity
אי התאמה בין סלעי יסוד למשקע - nonconformity
Term
אי התאמה סחיפתית - disconformity
Definition
נוצרת כאשר השכבות של שני הגופים הן מקבילות אך בניהן נמצא מישור סחיפתי שהתהווה בעקבות סחיפה (ארוזיה)
Term
אי התאמה זויתית - angular unconformity
Definition
השכבות מונחות בזווית נטייה שונות זו מזו.
Term
אי התאמה מקבילה - paraconformity
Definition
מישורי השכבות של שני הגופים מקבילים בניהם אולם קיים פער גדול בגיל היחידות.
Term
אי התאמה בין סלעי יסוד למשקע - nonconformity
Definition
סלעי משקע מונחים ע"ג משטח סחיפתי/ ארוזיבי של סלעי יסוד שונים
Term
חלוקת חתך גיאולוגי מקומי
Definition
בסיס ליתולוגי - יחידות סלע / יחידות ליתוסטרטיגרפיות
בסיס של מדידת זמן - יחידות זמן
תכולת המאובנים וסוגיהם - יחידות ביוסטרטיגרפיות
Term
יחידת הסלע - ליתוסטרטיגרפיות
Definition
יחידת הסלע הבסיסית - התצורה - fornation
תצורה מתחלקת ל: פריטים member, עדשה lense, לשון tounge
אוסף של תצורות - חבורה group
Term
תצורה- formation
Definition
תצורה היא יחידה ליתולוגית מוגדרת הנבדלת משכנותיה שמעליה ומתחתיה ע"י גבלות סלע ברורים והינה בעלת תפוצה גיאוגרפית מסויימת
Term
יחידות ביוססטרטיגרפיות
Definition
2 גישות לקביעת חלוקה:
לפי מאסף המאובנים (בע"ח או צמחים) המרכיב את היחידות השונות
לפי טווח הקיום של אורגניזים מסויים- מאובן מנחה
Term
יחידות זמן בחתך גיאולוגי
Definition
מחלוקת לעידן (Tertiary), תקופה (neogene) גיל (miocene)
Term
סוגי מאמצים על גוש סלע
Definition
מאמץ לחיצה - compressive stress - מופעל בניצב למשטח גוש הסלע
מאמץ גזירה - shearing stress - מופעל בצורה משיקית
מאמץ מתיחה - tensile stress - מופעל למתיחה ולקריעה של הגוש
Term
גורמים המשפיעים על התנהגות המכנית של הסלע
Definition
גודל הכוח
סוג הסלע
לחץ מקיף גבוה
משך זמן פעולת הכוח
טמפרטורה
Term
חוזק הסלע - strength
Definition
מידת הכוח ליחידת השטח שהפעלתה בזמן קצר תגרום לשבירתו, וזאת בטמפרטורת החדר ובלחץ אטמוספירי
Term
מבני קימוט
Definition
מישור צירי - axial plane
ציר הקמט - axis
צלעות או אגפים - limbs or flanks
Term
מישור צירי - axial plane
Definition
מישור המחלק את הקמט לשניים בצורה סימטרית
Term
ציר הקמט - axis
Definition
קו החותך בין המישור הצירי ולבין איזושהי שכבה
Term
צלעות או אגפים - limbs or flanks
Definition
צדי הקמט
Term
סוגי קמטים - צונח/לא צונח
Definition
קמט לא צונח - non plunging fold - ציר הקמר אופקי
קמר צונח - plunging fold- כרשר ציר הקמט נטוי
Term
סוגי קמטים - עוצמה, נטייה או כיוון
Definition
קמר (אנטיקלינה)
קער (סינקלינה)
כיפה dome
אגן basin
מונוקלינה
קמרון (אנטיקלנוריום)
קערון (סינקלינוריום)
גיאוסינקלינה
Term
צורות עפ"י מצב תנוחתו של הקמט
Definition
קמט סימטרי: כאשר המישור הצירי מאונך וזוויות האגפים שווה
קמט א-סימטרי: המישור הצירי נטוי, והאגפים נטויים בזוויות שונות
קמט הפוך: מישור צירי נטוי, שתי הצלעות נוטות לאותו כיוון הזוויות שונות. הצלע ההפוכה הוטתה ביותר מ-90 מע'
קמט רובץ - מישור צירי אופקי
Term
סדקים joints
Definition
מישורי פתציחה בתוך הסלע ללא כל תזוזה לאורכם
Term
שברים Faults
Definition
סדק שלאורכו חלה תזוזה. ממדי התזוזה (זריקה ורטיקלית) יכולים להיות שונים מסנטמטרים עד ק"מ
Term
תזוזה לאורך מישור השברים
Definition
תנועה קווית (אנכית, אופקית או אלכסונית) - אין היחס המרחבי (הזווית) בין השני הגושים הנעים משתנה.
תנועה סיבובית - בה משתנים שני הגושים את יחסם המרחבי (הזווית) ההדדי
Term
מיון שברים
Definition
שבר נורמלי normal/gravity fault: הגוש התלוי ירד כלפי גוש הבסיס. מציין תופעת מתיחה בקרום כדה"א
שבר הפוך thrust/ reverse fault: הגוש התלוי עלה ביחס לגוש הבסיס. מציין תופעת לחיצה בקרום כדה"א
שבר תזוזה אופקית strike slip fault: תזוזה אופקית ניכרת בין שני גושים
Term
מבני שברים
Definition
גראבן graben - גוש שקוע ביחס לשני גושים מורמים. בקעת בית נטופה
הורסט horst - גוש מורם ביחס לשני גושים שקועים. הר תבור
גושים נטויים titled blocks - מערכת שברים היוצרת גושים שבורים בצורת מדרגות. צד אחד בעל מדרון מתון, צד שני בעל מדרון חריף. (מערכת הגושים הנטויים במזרח הגליל מהגלבוע עד הארבל)
Term
4 שלבים בהתפתחות הנוף
Definition
שלב א'- הנוף הצעיר - תבליט חריף הנוצר לא מכבר ע"י כוחות טקטוניים פנימיים
שלב ב' - הנוף בוגר - מתון יותר, פסגות הרים הוסרו והבקעות העמוקות נתמלאו סחף
שלב ג'- נוף זקן - השטח כמעט מישורי או מישור גידוע- ללא תבליט
שלב ד' - חידוש נעורים - פעילות חדשה של כוחות פנימיים, שבירה או קימוט בונים תבליט חריף חדש
Term
סביבות השקעה
Definition
יבשתית - קרקעית, בצתית, אגמית
ימית
מעורבת - חופית, דלתאית, אסטוארית-שפך נהר
Term
היפוך תבליט
Definition
בנוף צעיר מיד עם סיום פעולותם של כוחות פנימיים תהיה התאמה בין המבנה המרפולוגי לבין המבנה ההיאולוגי.
תהליכים של בלייה יכולים ליצור צורה הפוכה בנוף – מכתש בתוך אנטיקלינה
Term
גיאוסינקלינה
Definition
הפירוש המילולי של מונח זה הוא קער בקנה מידה עולמי
גיאוסינקלינה היא שקע עמוק בקרום כדה"א המתמלא בסלעי משקע
הכוונה לאיזור ימי אוקיאני שהתמלא במשקעים עבים מאוד ועם הלחיצה של גושים יבשתיים הפך לשרשרת הרים נישאה.
Term
קמרון - אנטיקלינריום
Definition
קמר גדול המורכב מכמה קמטים קטנים על גביו
קיים בדר"כ ברכסים הררים גדולים. לדוגמא: הרי יהודה
Term
קערון - סניקלינריום
Definition
"קער גדול ובו קמטים קטנים.
לדוגמה: אזור -שכם - ג'נין- גלבוע"
Term
פאנגיאה (כל-יבשת)
Definition
יבשת זו בשינויים קלים התקיימה במשך עידן הפאליאוזואיקון
החלה להתפרק למרכיבי השונים בעידן המזוזואי
Term
מאפייני קשתות איים
Definition
1. בגבול בין קרום יבשתי (אסיה) לגבו אוקיאני (פסיפי)
2. צורה קשתית שבה הצד הקמור פונה תמיד כלפי האוקיאנוס
3. תעלות אוקיאניות עמוקות בצידן הקמור
4. איזור של וולקניזם מצוי בצד הפנימי של קשתות האיים (זה שפונה ליבשת) או עליהם ממש.
5. פעילות סייסמית חזקה מורגשת באיזורי קשתות האיים.
מרכזים רדודים של רעידות אדמה סמוך לתעלות
מרכזים הולכים ומעמיקים כלפי קשתות האיים והיבשות
6. איזורים של אנומליות גרבימטריות.
Term
זרמי העירבול (קונבקציה)
Definition
"נוצרים במעטפת כדה""א. החומר בחלקה החיצוני של המעטפת מתקרר, נעשה כבד ונוטה לצנוח כלפי מטה.
חומר חם ממעמקים זורם מעלה ותופס את מקומו של החומר הקר.
מקורות החום ליצירת זרמי עירבול במעטפת כדה""א הם פליטת חום מהגלעין, התפרקויות של חומרים רדיואקטיבים,
או אף שחררו אנרגיה בין אטומית כתוצאה משינוי טמפ' ולחץ במעמקי כדה""א."
Supporting users have an ad free experience!