Shared Flashcard Set

Details

Interstitielle lungesygdomme
K2
34
Medical
Not Applicable
10/30/2015

Additional Medical Flashcards

 


 

Cards

Term

Interstitielle lungesygdomme - generelt

Beskriv sygdommen og ætiologien

Definition

Kronisk tilstand, heterogen sygdomsgruppe, der afficerer lungernes interstitielle væv.

 

70 % har ukendt ætiologi

30 % skyldes fx. lægemidler, strålebeh., erhverseksposition.

 

Term

Interstitielle lungesygdomme - generelt

Nævn interstitielle lungesygdomme.

Definition
 1. Sarcoidose
 2. Idiopatiske interstitielle lungesygdomme: IPF (UIP), NSIP, m.fl.
 3. Allergisk alveolit
 4. (tærskerlunger), dueholderlunger.
 5. Pneumokonioser
 6. Lægemiddeludløste
 7. Vaskulære
 8. Rheumatiske sygdomme
 9. Eosinofil pneumoni
 10. Gastrointestinale sygdomme
Term

Interstitielle lungesygdomme - generelt

Hvornår skal man mistænke interstitiel lungesygdom?

Definition

Hos pt. med lungesymp. fx åndenød eller hoste, hvor LFU ikke har påvist en obstruktiv LF-nedsættelse og der ses diffuse interstitielle forandringer på rtg. af thorax.

 

Foretag supplerende udredning!

Term

Interstitielle lungesygdomme - generelt

Hvilke kliniske fund vil der ses ved interstitiel lungesygdom

Definition

Hvis der er funktionsdyspnø: normal sat. i hvile, betydende nedsat. ved fysisk aktivitet.

 

Obs. urglasnegle og trommestikfingre pga. hypoxi

 

Ved st. p: typisk krepitataion - velcrolyd

Term

Interstitielle lungesygdomme - generelt

Nævn vigtige undersøgelser ved mistanke om interstitiel lungesygdom. 

Definition
 • Sat. under fysisk aktivitet (6 min. gangtest) > 3% fald i sat -> patologisk !
 • Udvidet LFU med diffusionskapacitet
 • HRCT-scanning (high resolution CT)
 • Bronkoscopi med BAL og evt. transbronkiale biopsier
 • Thoracoscopisk lungebiopsi
 • Ekko mhp. pulmonal hypertension
 • Supplerende blodprøver (autoimmunologiske, IgG, esosinofiltal, mv.)
Term

Interstitielle lungesygdomme - generelt

Hvad kan man se på de forskellige undersøgelser med interstitiel lungesygdom?

Definition
 1. HRCT: ses bikagetegning af lungerne, bronkiectaser, matglastegning, mosaik (landkort). 
 2. BODY-boks: udvidet LFU, som viser diffusionskapacitet, vil være nedsat.
Term

Bronkiectase

Forklar hvad bronkiectase er, symptomerne og behandlingen.

Definition

Det er en medfødt el. erhvervet kronisk tilstand, hvor man ser udposninger og arvævsforandringer i bronkierne. Ses ofte ved en svær lungeinfektion.


Symptomer: hoste med ekspektoration, får hyppige lungeinfektioner.

 

Behandling: uhelbredeligt, kan begrænse gener ved medicin og vejrtrækningsøvelser.

Term
Hvornår ses matglastegning?
Definition
Ved en alveolit
Term

Sarkoidose

Karakteriser sarcoidosis pulmonum. Redegør for ætiologi. Hvor rammer den?

Definition

- Granulomatøs sygdom med epiteloidcellegranulomer, kæmpeceller og ikke-kasseøs nekrose

 

Ætiologi: ukendt, men måske infektiøs årsag, arvelig, exogen årsag

 

Kan ramme stort set alle organer, men hyppigst i lungerne i 80 % af tilfældene.

 

 

 

 

Term

Sarkoidose

Benævn de 4 stadier af sarcoidose og deres karakteristika.

Definition
 1. Stadium: bilat. hilusadenit (remitterer over 80% spontant)
 2. Stadium: bilat. hilusadenit og lungeinfiltrater
 3. Stadium: lungeinfiltrater men ingen hilusadenit
 4. Stadium: lungeinfiltrater med fibrose og cystedannelse.

Ses på røngten af thorax

Term

Sarkoidose

Hvilke symptomer kan "ses" ved sarcoidose?

Definition
 • Diffuse mavesmerter
 • Funktionsdyspnø
 • Hoste
 • Ekspektoration
 • Feber
 • Træthed
 • Diffuse led og muskelsmerter
 • Erytema nodosum (udslæt bilat. UE)

Symptomer kan være der i lang tid, forværres ved fysisk anstrengelse, høj luftfugtighed

Term

Sarkoidose

Kliniske fund ved sarcoidose (st.p. og rtg.).

Definition

St. p: bilat. krepitation

Rtg: afgørelse af stadie: se efter hilusadenit, lungeinfiltrater, fibrose og cyster.

Term

Sarkoidose

Hvad vil spiometri, BODY-boks, HRCT, blodprøver, bronkoskopi med BAL vise ved sarcoidose?

Definition
 • Spiometri/LFU: TF < 0,7 (obstruktivt)
 • BODY-boks: TLC=normal, RV = let forhøjet, nedsat diffusionskapacitet.
 • HRCT:
 • LAB prøver: infektionstal=normal, IgE=normal, LDH (leverenzym)=let forhøjet, ANA og ANCA =negative, IgG=normal, S-ACE=forhøjet, fordi ACE dannes i granulomer ved sarcoidose, S-Ca=let forhøjet
 • Bronkoskopi m. BAL: lymfocytose (forhøjet lymfocytter), forhøjet CD4/CD8 ratio, ref[3,5]

 

ANCA(anti-neutrofil cytoplasmatisk antistof)

ANA (anti nukleær antistof)

ACE(peptidyldepeptidase)

Term

Allergisk alveolitis

Karakteriser allergisk alveolitis og ætiologi. 

Definition

Synonym: Hypersensitiv pneumonitis, fx extrinsic allergisk alveolitis.

 

Spørg om eksponeringsrisici, fx høns, fugle, skimmelsvamp, arbejdsplads (fx landmænd m. arbejde i staldmiljø), dyrepasser

Term

Allergisk alveolitis

Beskriv symptomer på allergisk alveolitis

Definition
 • Længervarende hoste og åndenød (forværring ved fysisk anstrengelse)
 • Vægttab
Term

Allergisk alveolitis

Angiv kliniske fund.

Definition
 • God almentilstand
 • Nedsat hvile sat
 • St. c.: i.a
 • St. p: let krepitation bilat.
 • OBS trommestiksfingre + urglasnegle
Term

Allergisk alveolitis

Angiv undersøgelser.

Definition
 • Rtg. thorax
 • LFU
 • BODY-boks
 • Blodprøver; infektionstal, Hgb,
 • HRCT thorax
 • præcipiterende antistoffer for mulige allergen (dyr, svamp m.fl.)
 • 6 min gangtest
 • bronkoskopi m. BAL
Term

Allergisk alveolitis

Hvad forventes at ses på en HRCT af thorax? 

Definition

Matglastegning bilat.

Dilateret bronkier, som kan følges langt ud.

(Ingen bronkievægfortykkelse, ingen subpleuralfortykkelse, ingen interlobær spalte fortykkelse, ingen bikagetegning).

 

Term

Allergisk alveolitis

Hvad ses i bronkoskopien. 

Definition
Normal makroskopi, forhøjet totalt celletal, lymfocytose, forhøjet eosinofile granulocytter, nedsat CD4/CD8 ratio, taler for ALLERGISK ALVEOLITIS
Term

Allergisk alveolitis

Hvad viser spirometrien?

Definition

Normal TF

Let nedsat FVC og FEV1

Term

Allergisk alveolitis

Behandling? 

Definition
 • Fjerne eksponeringskilden (fugl, svamp osv.) alene ved dette bør der ses bedring.
 • Opstart på Prednisolon 0,5 mg/kg, med udtrapning efterfølgende.
Term

Allergisk alveolitis

Hvad viser spirometrien efter behandling?

Definition

Forbedring af tidligere målt FVC og FEV1

TF normal

Term

Medicinudløst pneumonitis/fibrose

Hvilke symptomer ses?

Definition
Patient med pneumoni, som behandles med antibiotika over lang tid, nedsat saturation, funktionsdyspnø.
Term

Medicinudløst pneumonitis/fibrose

Hvilke undersøgelser skal foretages?

Definition
 1. Rtg. thorax
 2. HRCT
 3. Gangtest
 4. LFU
 5. Blodprøver
Term

Medicinudløst pneumonitis/fibrose

Hvad viser HRCT?

Definition
Diffusie interstitielle forandringer, bronkiektasier, matglastegning, flere velafgrænsede cystedannelser.
Term

Medicinudløst pneumonitis/fibrose

Hvad viser LFU?

Definition
Stærkt nedsat FEV1 og FVC
Term

Medicinudløst pneumonitis/fibrose

Hvilket medicin virker udløsende og hvorfor?

Definition
Cordarone pga. lang T½ --> lungetoksisk (også methotrexat=
Term

Medicinudløst pneumonitis/fibrose

Behandling?

Definition
 • Seponer lungetoksisk medicin
 • Evt. prednisolon
 • Ilt ved hypoksi
 • Kontrol med udvidet LFU, rtg thorax og HRCT.
Term

IPF

Hvilke symptomer kan ses ved idiopatisk pulmonal fibrose (IPF)?

Definition
 • Tør irritativ hoste
 • Funktionsdyspnø
 • Ingen effekt af inhalationsbehandling
 • Ingen eksponering
 • Tidligere ryger
Term

IPF

Hvilke undersøgelser?

Definition
 • Spiometri
 • 6 min gangtest
 • HRCT (diagnostisk, men hvis ikke, så overvej at lave en thorascopisk lungebiopsi - VATS-biopsi)
 • (Bronkoskopi, men ikke diagnostisk for lungefibrose)
Term

IPF

Hvad viser gangtest?

Definition
Betydelig nedsat saturation
Term

IPF

Hvad viser HRCT?

Definition

Subpleuralt cystedannelse basalt bilat.

Bikagetegning basalt og bilat.

Term

IPF

Behandling?

Definition
 • Hjemme ilt p.n.
 • Ingen kur
 • Fibrosehæmmer (Pirfendon)
 • Anden beh. med tyrosinkinase-hæmmer
Term
Redegør for forskelle/ligheder mellem ILD, KOL og pneumoni.
Definition
[image]
Supporting users have an ad free experience!