Shared Flashcard Set

Details

Interjuva och Skriva
blah blah
28
Journalism
Graduate
01/23/2013

Additional Journalism Flashcards

 


 

Cards

Term
Tre parter i en intervju?
Definition
Respondenten, Mottagaren, Intervjuaren
Term
A och O för en bra intervju?
Definition
Lyssna
Term
Ge exempel på en öppenfråga?
Definition
Hur var din barndom?
Term
Vad leder en sluten fråga till?
Definition
Ja/nej svar, sätter svaret i mun på intervjuobjektet, inga bra citat.
Term
Världens bästa fråga enligt Häger? Hur kan den användas?
Definition
Hurdå? När man kört fast, lyssnat dåligt. Går alltid att bygga vidare på, breddar svarsalternativen.
Term
Sawatskys dödssynder?
Definition
Dubbelpipiga frågor. Inte ställa en fråga. Överlastade fråga. Ge egna kommentarer till frågan. Använda laddade ord. Att överdriva. Att ställa slutna frågor
Term
Indirekt fråga
Definition
Jag undar var biblioteket ligger
Term
Hypotetiskt fråga
Definition
Vad ska ni göra om ni vinner valet?
Term
Spegling
Definition
Konfrontera nån med något de tidigare sagt
Term
Rekvesita.
Definition
Objekt som anknyter till intervjupersonen
Term
Tre sorters intervjuer
Definition
Faktaintervju, Polisförhör, Underhållningsintervju, Anställningsintervju,
Term
Tre framställningsformer
Definition
Direkt anförning, indirekt, reportertext.
Term
Journalistikens tempus, undantag.
Definition
Presens, imperfekt i referat
Term
Första meningen i ingressen?
Definition
Det viktigaste.
Term
Fyra exp på rubrik?
Definition
Täckning i texten, lockar till vidare läsning, sanningsenlig.
Term
Ett bra anförningsverb?
Definition
Säger.
Term
Hur ska man hantera en medietränad person?
Definition
Hålla sig till huvudfrågan
Term
Galoscheffekten
Definition
Fortsätter ställa frågor efter intervjun, off the record
Term
Resultatet av öppen fråga?
Definition
Längre utförligare svar. Breddar svaren. lättare att ställa följdfrågor.
Term
Hypotetisk fråga?
Definition
"Vad ska ni göra om ni vinner valet?"
Term
Vem sätter gränser i intervjun?
Definition
Intervjupersonen
Term
Rak ordföljd
Definition
"Hon köper tidningen varje söndag"
Term
Dubbelpipig fråga
Definition
"Hur känns det att komma tvåa? Är du besviken?"
Term
Ledande fråga
Definition
"Var det Micke Rapp som rånade dig?"
Term
Källkritisk fråga
Definition
"Hur vet du det?"
Term
Vilka villkor är okej att gå med på under en intervju?
Definition
Var och när det sker. I vilket syfte. Citaten upplästa. Att de själva får dokumentera.
Term
Vilka villkor är INTE okej att gå med på under en intervju?
Definition
Att göra ändringar. Att bestämma vem som ska intervjua. Att berätta frågorna i förväg. Att bestämma framtida intervjuobjekt.
Term
Vilken funktion har tystnad?
Definition
Öppen fråga, tvingar objektet att svara för att undvika tryckt stämning.
Supporting users have an ad free experience!