Shared Flashcard Set

Details

Inleiding economie
inleiding in economie
22
Economics
Intermediate
10/19/2019

Additional Economics Flashcards

 


 

Cards

Term
Wat is een behoefte?
Definition
Een behoefte is het aanvoelen van een tekort en het streven dit tekort te bevredigen. 
Term
Wat zijn primaire of levensnoodzakelijke behoeften? 
Definition
Voeding, kleding en huisvesting 
Term
Wat zijn immateriële behoeften? 
Definition
Onderwijs, ontspanning en gezondheidszorg. Deze komen op de voorgrond naarmate een maatschappij zich verder ontwikkelt. 
Term
Wat zijn collectieve of gemeenschappelijke behoeften? 
Definition
Onderwijs, wegen, bejaardenzorg, recreatiezones. Dit zijn behoeften die gelijkaardig zijn voor een groot aantal personen. 
Term
Wat zijn schaarse middelen? 
Definition
Een schaars middel is een middels waarvan de hoeveelheid snel zou opraken moest dit gratis aangeboden worden. 
Term
Wat is economie?
Definition
De studie van het menselijk streven naar bevrediging van behoeften met behulp van schaarse middelen. 
Term
Wat is welvaart? 
Definition
De mate waarin mensen met de beschikbare schaarse middelen in hun behoeften kunnen voorzien. Als de schaarse vermindert kunnen we zeggen dat de welvaart is gestegen. 
Term
Wat is welzijn?
Definition
Welzijn is het gevoel van ‘welbevinden’ en betekent ook bevrediging van verlangens zoals vriendschap en liefde degene geen beslag leggen op schaarse middelen.
Term
Wat zijn vrije goederen?
Definition
Lucht en water, dus van natuurlijke oorsprong en vrijwel niet uit te putten, behalve in extreme uitzonderingen.
Term
Wat zijn de 3 soorten economische goederen?
Definition
Zuiver individuele goederen

Zuiver collectieve goederen

Quasicollectieve goederen
Term
Wat zijn zuiver individuele goederen?
Definition
Vb pint, fiets, … Goederen die individueel worden gebruikt of geconsumeerd en daarna niet meer door iemand anders kunnen gebruikt worden. Individuele goederen worden geproduceerd door bedrijven.
Term
Wat zijn zuiver collectieve goederen?
Definition
Deze zijn niet rivaliserend en ook niet uitsluitbaar. Zoals brandweer en politie
Term
Wat zijn quasicollectieve goederen?
Definition
Deze zijn eerder voor interpretatie vatbaar, in Frankrijk bijvoorbeeld zijn wegen hier een voorbeeld van omdat deze collectief gevraagd zijn maar er moet ook tol op betaald worden.
Term
Wat zijn de 2 soorten economische goederen?
Definition
Consumptiegoederen

Investeringsgoederen
Term
Wat zijn consumptiegoederen?
Definition
Deze bevredigen onmiddellijk de behoeften van gezinshuishoudingen. Sommige kan men slechts eenmaal gebruiken zoals een brood.
Term
Wat zijn investeringsgoederen?
Definition
Hieronder verdelen we 2 soorten: duurzaam of niet duurzaam. Duurzame investeringsgoederen noemen we kapitaalgoederen of productiegoederen zoals gebouwen of machines. Deze hebben een levensduur van ten minste 1 jaar. Niet duurzame noemen we vlottende investeringsgoederen zoals grondstoffen of hulpmaterialen, deze worden tijdens het verwerkingsproces vernietigd of verwerkt.
Term
Wat zijn de 3 productiefactoren?
Definition
Natuur: belangrijke leverancier grondstoffen en energie

Arbeid: alle soorten arbeidsprestaties

Kapitaal: reële kapitaalgoederen geheel door mensen geproduceerd: machines, fabrieken,..
Term
Welke zijn de 2 soorten methodes die de economische wetenschap gebruikt?
Definition
Inductieve methode: vertrekt uit een groot aantal feitelijke gegevens en er bestaat een negatief verband tussen prijs en gevraagde hoeveelheid. Prijs stijgt – Vraag mindert en omgekeerd.

Deductieve methode: gaat uit van een algemeens beginsel waaruit men nieuwe besluiten afleidt.
Term
Wat is de ceteris paribusclausule?
Definition
Wanneer we een situatie analyseren kunnen we deze clausule gebruiken. Dit houd in: Als het overige gelijk is, onder overigens gelijke omstandigheden.
Term
Wat is micro-economie?
Definition
Het bestuderen van het gedrag van een individuele huishouding.
Term
Wat is meso-economie?
Definition
Hier bestuderen we bepaalde bedrijfstakken, sectors, regio’s,… Groepen van personen.
Term
Wat is macro-economie?
Definition
Hier worden de economische grootheden voor heel het land bij elkaar opgeteld: alle bedrijven, gezinnen en overheidshuishoudingen. Zoals nationaal inkomen, totale consumptie van de gezinnen,…
Supporting users have an ad free experience!