Shared Flashcard Set

Details

Implementering
Implementering av arbetssätt, socialt arbete, kriminologi
13
Criminology
Post-Graduate
11/20/2012

Additional Criminology Flashcards

 


 

Cards

Term
Beskriv med 8 punkter implementering
Definition
1.Programtrohet 2.Dosering 3.Kvalitet 4.Deltagarresponsivitet 5.Programmets unikhet 6.Övervakning av kontrollförhållanden 7.Programmets omfattning 8.Förändring/anpassning av programmet
Term
Fem faktorer som påverkar implementering
Definition
1. Faktorer på samhällsnivå
2. Karaktäristiska hos leverantören
3. Karaktäristiska i insatsen
4. Organisationens kapacitet
5. Stöd och ledning
Term
Vilka är de 7 faserna för implementering?
Definition
1.Utreda behov (vi har ett problem) 2.Förankra behov 3.Val av insats/projekt 4.Uppstart/genomförande 5.Insats/projekt pågår 6.Insats/projekt avslutas 7.Uppföljning/utvärdering
Term
Hur vet man att en insats är det som genererat de resultat som uppstår?
Definition
Det är svårt att veta pga att det kan vara många olika faktorer i en individs liv som påverkar utvecklingen, men man tar utvärderingar till hjälp för detta.
Term
Tre utvärderingsvarianter
Definition
1. Inventering av målgrupp, behov
Term
Diffusion
Definition
Spridning av nya ideer/teknologier osv. Övergång från gammal teknik till ny.
Term
Vilken är den största nackdelen med att INTE dokumentera implementeringen?
Definition
Det går inte att göra en bedömning av programmet/metodens validitet och effekter
Term
Varför är det positivt med att tidigt hålla koll på implementeringen?
Definition
Eventuella problem med administreringen av programmet upptäcks tidigare och kan åtgärdas
Term
Det är vanligt att en kontrollgrupp som ska vara fri från insats egentligen får en annan insats...
Definition
...därför är det viktigt att övervaka kontrollgruppen också
Term
Ekologiska faktorer som medverkar till en ökad kapacitet...
Definition
...är det som avgör graden av en lyckad implementering
Term
Effektiv implementering ger:
Definition
BÄTTRE RESULTAT AV METODEN/insatsen
Term
En viss grad av adaption (förändring/anpassning)
Definition
är oundvikligt!
Term
Vilken roll spelar aspekten "förändring/anpassning" (adaption) för implementeringen?
Definition
Det visar sig ge bättre resultat i slutänden om de som utför metoden får rum att anpassa den lite till lokala omständigheter
Supporting users have an ad free experience!