Shared Flashcard Set

Details

Icelandic
Learn Icelandic Flashcards
52
Language - Other
Not Applicable
04/19/2011

Additional Language - Other Flashcards

 


 

Cards

Term

gleym/a


v (dat) ( -di, -t)

Definition

forget

ég ~di töskunni heima     I left my bag at home

Term

glæsilegur


adj

Definition

splendid, magnificent, elegant

˜t afrek     splendid accomplishment


Term

tækni

 

f indecl

Definition

1. technology

2. technique

Term

nóg


adv

Definition

enough, sufficent

Term

sjá


v (acc)

(sér; sá, sáu, séð)

Definition
1. see
~ vel    have good eyesight
2. spot, perceive
3. understand, see
þú hlýtur að ~ þetta     you must understand this
4. refl
~umst!     see you soon!
láta ~st á/í e-ð     let sth be seen
~st yfir e-ð     overlook sth
5. pp
e-ð er illa séð     sth is frowned upon
hann er ekki allur þar sem hann er séður
'appearances can be deceiving'
6. phrases
ég sé þetta á honum     I can tell by his looks
á að ~     to look at
~ aumur á e-m     take pity on sby
láta á ~     look the worse for wear
~ að sér     better oneself, mend one's way
~ af e-u     lose sth
~ eftir e-u     regret/miss sth
~ eftir e-m     miss sby
~ fram á e-ð     foresee sth
~ e-ð fyrir     foresee sth
fyrir endann á e-u     see that sth is coming to an end
~ fyrir e-m     provide for sby, support sby
 ekki mátti á milli ~     it was impossible to see the difference
~ til (hafa næga birtu)     have enough light to see
~ til e-s     see to sth
~ um e-ð     take care of sth
~ sig um hönd     change one's mind, have a change of heart
~ e-n út     see through sby
~ út úr e-u     see a light at the end of the tunnel
~ e-ð út undan sér     see sth out of the corner of one's eye
~ við e-u     take precautions against sth
~ við e-m     get the better of sby
~ ofsjónum yfir e-u     be envious about sth
~st yfir e-ð     overlook sth
 
Term

umhverfi

 

n (-s)

Definition
environment, surroundings
Term

tækifæri

 

n (-s, -)

Definition

opportunity

grípa/nota ˜ð     take the opportunity, use the occasion

Term

sýna

 

v (dat+acc) (-di, -t)

Definition
1. show
~ e-m e-ð     show sby sth
2. exhibit
3. give a performance
4. refl
5. phrases
~ e-ð ljóslega     manifest sth
~ fram á e-ð     prove sth
~ af sér kæti     act cheerful
~ e-m í tvo heimana    hold a knife to sby's throat
Term

aldrei


adv

Definition

never, at no time

~framar     never again

Term

erfiður

 

adj

Definition
1. difficult, hard
2. wearying, fatiguing
3. troublesome
4. stiff-necked, unwielding
Term


v (dat) ( nær; náði, náð )

Definition
1. get, obtain
~ í e-ð    get sth, go and get sth
~ e-u af e-m    get sth away from sby
2. catch, catch up with
~ strætó    catch a bus
ég náði honum ekki     I couldn't catch up with him
3. manage, get done
ég næ þessu ekki núna
I can't manage it now, I can't make it now
4. reach
~ landi     reach shore
~ tvítugsaldri    reach one's twenties
svo langt sem það nær     as far as it goes
5.
~ sér     recover
6. refl
hann ~ðist     he got caught
það ~ðist ekki     it did not get done
7. phrases
~ prófi     pass an exam
~ í e-n     get hold of sby
~ yfir     cover
~ ekki upp í nefið á sér     be wild with rage
~ endum saman     make ends meet
~ sér niðri á e-m     get one's own back on sby
þetta nær engri átt     this won't do at all
Term

enn


adv

Definition
1. again
2. still
~ betri     better still

3. ~ einn     one more

 
Term

varlega

 

adv

Definition

carefully, cautiously

fara ~    be careful, take care of

Term

þol/a


v (acc) ( -di, -að)

Definition

1. stand, withstand, bear

þetta ~ir þungann     this can stand/bear the weight
2. tolerate, stand, put up with, bear
ég ~i hann ekki     I can't stand him
3. suffer, endure
hann hefur orðið að ~~ margt     he has had to suffer a lot
Term

hlýr


adj

Definition
warm
Term

klókur

 

 

adj

Definition

1. clever

2. wily, crafty, cunning

Term

leið

 

f (-ar, -ir)

Definition

1. way, route

á ~ inni     on the way

eiga ~ hjá     be passing by

2. way

á sömu     in the same way

það er engin ~     it is impossible, no way

koma e-u til ~ar    get sth done

það gefur auga ~    it is obvious

ég er á ~inni     I am on my way

þetta er í ~inni    it is on the way

Term

ef

 

conj

Definition

if

~ til vill     maybe

~ svo er    in that case

Term

annaðhvort     eða


conj

Definition
either or
Term

algengur


adj

Definition
ordinary, common, commonplace
Term

óskaplega


adv

Definition
extremely, tremendously
Term

yndislegur


adj

Definition
wonderful, marvellous
Term

örugglega


adv

Definition
1. certainly, definitely
2. with assurance, securely
hann sigraði ~     he won easily, he won convincingly
 
Term

eftirréttur


m (-ar, -ir)

Definition
dessert
Term

frægur


adj

Definition

famous

~ að endemum      notorious
 
~ fyrir e-ð/af e-u     famous for sth
 
Term

uppáhaldsmatur


m (-ar, -ir)

Definition
favourite food/dish
Term

sofa


v ( sefur; svaf, sváfu, sofið )


ég sef           við sofum

þú sefur         þið sofið

hann sefur      þau sofa

Definition

1. sleep

fara að ~     go to bed
~ laust   sleep lightly
~ yfir sig   oversleep
~ hjá e-m     sleep with sby, have sex with sby
2. prp
hann er ~ndi     he's sleeping
Term

spyrja

 

v (acc/gen) ( spurði, spurt)

Definition
A. (accask, question
~ e-n um e-ð    ask sby about sth
 
~ e-n spjörunum úr     question sby thoroughly
 
~ e-n út úr     examine sby
 
~ til vegar     ask the way
 
ég spyr ekki að!     you don't need to tell me!
 
B. (gen) inquire
~ e-s     inquire about sth
 
~ frétta     ask what's new
 
C. refl
~st fyrir um e-ð     inquire about sth
 
þetta spurðist     news of this got around
 
ekkert hefur til hans spurst     nothing has been heard of him
 
Term

Declension Nouns with definite article

singular

Definition

[image]

 

[image]

Term

skulu


v (skal; pret. subj. skyldi)

Definition
1. (eiga) shall, must
þú skalt ekki stela     you shall not steal
 
fund skal halda mánaðarlega
a meeting must/shall be held once a month
 
2. (þurfa) need
það skal mikið til að fá hann til að játa
it will take a lot to get him to confess
3. (til áherslu) will (to express resolution/conviction)
þú skalt sjá!     you will see!
 
hún skal fá það!     she will get it!, she's got it coming to her!
 
4. (ætla) will (mainly to express willingness)
ég skal gera það     I will take care of it
 
ég skyldi gera það     I would do it
 
skyldi hann koma     I wonder if he will come
 
5. (hvatning) let us
við skulum koma okkur     let's go
 
Term

útsýni


n (-s)

Definition
view
Term

eyðimörk


f (-merkur, -merkur)

Definition
desert, wasteland
Term

slappa


v (-aði)

Definition
~~ af     relax
 
Term

mikill


adj

Definition

1. (stór) large, big

~ vexti     large
 
~ fyrirferðar     bulky
 
2. (um magn) much
miklir peningar     lot of money, great sum
 
3. (stórkostlegur) great
~ listamaður     a great artist
 
Term


v acc (fær; fekk, fengu, fengið)


ég fæ         við fáum

þú færð       þið fáið

hann fær     þau fá

Definition
get, receive
Term

mjúkur


adj (comp mýkri, superl mýkstur)

Definition
 
1. (linur) soft, tender
2. (lipur) supple
3. (mildur) gentle
4. (hreifur) tipsy
Term

heimskur

 

adj

Definition
stupid
Term

sjómaður


m (-manns, -menn)

Definition
fisherman
Term

sjúklingur


m (-s, -ar)

Definition
patient
Term

Masculine Weak Inflection


siminn

 

Definition

síminn

símann

símanum

símanssímarnir

símana

símunum

símanna

Term

Female Strong Inflection


syndin

Definition

syndin

syndina

syndinni

syndarinnar


syndirnar

syndirnar

syndunum

syndanna

Term

Masculine Strong Inflection


hesturinn

Definition

hesturinn

hestinn

hestinum

hestsins


hestarnir

hestana

hestunum

hestanna

Term

Female Weak Inflection


tungan

Definition

tungan

tunguna

tungunni

tungunnar


tungurnar

tungurnar

tungunum

tungnanna

Term

Neutral Weak Inflection


húsið

Definition

hús

hús

húsinu

hússins


húsin

húsin

húsunum

húsannaTerm

Neutral Weak Inflection


augað

Definition

augað

augað

auganu

augans


augun

augun

augunum

augnanna

Term
Personal Pronoun Inflection Singular
Definition

ég      þú      hann      hún       þau

mig     þig     hann      hana      þau

mér    þér     honum    henni     því

mín     þín     hans      hannar   þess

Term
Personal Pronouns Inflection Plural
Definition

við       þið      þeir     þær     þau

okkur    ykkur   þá      þær     þau

okkur    ykkur             þeim 

okkar    ykkar             þeirra

Term

hvísla


v (-aði)

Definition
whisper
~~ e-u að e-m     whisper sth to sby
 
Term

sjaldan


adv

Definition
seldom, rarely
Term

rannsaka


v acc (-aði)

Definition

1. investigate

2. research

Term

sem


rel partcl

Definition

who, which, that

sá ~ kom     the one who came
 
Term

rödd


f (raddar, raddir)

Definition
voice
Supporting users have an ad free experience!