Shared Flashcard Set

Details

Ibong Adarna Talasalitaan (12-15)
n/a
16
Language - Other
6th Grade
01/15/2013

Additional Language - Other Flashcards

 


 

Cards

Term
lingap (Nahihira ang mga lingap mo.)
Definition
pagtingin
Term
naglatang (Naglatang ang pag-ibig ko say iyo.)
Definition
nag-alab
Term
sikangan (Sikangan mo ang pangkain.)
Definition
takpan
Term
napalulong (Napalulong ako sa lahat ng sinasabi niya dahil maganda siya.)
Definition
napabuyo
Term
mamamansing (Mamamansing ako ng isda upang may kakainin ako bukas.)
Definition
mamimingwit ng isda
Term
mapulupol (Hindi pwedeng mapulupol ang lahat ng bulaklak.)
Definition
mapipitas
Term
ligamgam (Mabigat ang ligamgam ko sa pagwala mo.)
Definition
balisa (worry; anxious)
Term
ihugos (Ihugos mo iyan upang maka-akyat ako.)
Definition
ibaba
Term
amoy manusya (Hindi ka amoy manusya. Hayop ka ba?)
Definition
amoy tao
Term
masisila (Kaya ko to. Masisila ko ang lahat ng masamang ta.o)
Definition
mapapatay
Term
angay-angay (Walang maaabutan ang angay-angay. Gawin nalang natin ang gusto nating mangyayari.)
Definition
sobrang salita
Term
pagkatukol (Sa pagkatukol ko, hindi na ako makatayo.)
Definition
sobrang pagkapagod
Term
pindang (Ano ba ang pindang ng bag mo? Bakit ang bigat-bigat nito?)
Definition
laman
Term
nangimbulo (Alam ko na nagibulo ka sa bagong iPad ng kapatid mo, kaya binilhan kita ng tatlo.)
Definition
nainggit
Term
matimtiman (Ang gusto ko sa mga tao ay matimtiman ang ugali nila.)
Definition
maingat sa sarili
Term
nagahis (Nagahis ko siya kahapos sa basketbol.)
Definition
natalo
Supporting users have an ad free experience!