Shared Flashcard Set

Details

Humanbiologi
Definsjoner av områder, baner og funksjoner i sentralnervessystemet
23
Physiology
Intermediate
09/28/2016

Additional Physiology Flashcards

 


 

Cards

Term
Basalgangliene funksjon
Definition
- læring av motoriske ferdigheter - kontroll av bevegelse - motivasjon/emosjon (N. Sub produserer dopamin, f.eks)
Term
Basalgangliene inneholder
Definition
1) Halekjerne (Nucleus Caudatius) 2) linsekjerne (putamen, globus pallidus) 3) Nucleus Subthalamicus 4) Substantia Niagra
Term
Hvilke tre funksjons/områdeinndelinger kan cerebellum ha?
Definition
1) Cerebrocerebellum 2) Spinocerebellum 3) Vestibulocerebellum
Term
Cerebrocerebellum afferent og efferent ledninger?
Definition
Afferent: Fra cortex cerebrum (M1, S1++)
Efferent: motoriske områder i bl.a. frontalapp via thalamus
Term
Spinocerebellum; Afferente of efferent ledninger?
Definition
Afferent: Fra sanseapparatet via medulla spinalis
Efferent: Til PNS via retikulospinalbane og vestibulospinalbane
Term
Vestibulo cerebellum; afferent og efferent ledninger?
Definition
Afferent: likevekskjernen/vestibulokjerne
Efferent: Likevekts + motorisk kontroll av balanse og øye-bevegelse
Term
Cerebellums primære funksjon
Definition
Koordinerer bevegelser, lære motoriske ferdigheter, balanse/likevekt +tidsforståelse
Term
Hvilke fire komponenter inngår i hjernestammen?
Definition
1) Diencephalon 2) Mesencephalon 3) Pons 4) Medulla oblongata
Term
Hvilke hjernerver er parasympatiske?
Definition
Nervus Oculomotoris (3), Nervus Facialis (7), Nervus Glossopharyngeus (9), Nervus Vagus (10)
Term
Hvilke to hjernenerver førere smak til tunge?
Definition
Nervus Facialis (7) og Nervus Glossopharyngeus (9)
Term
Hva er de tre generelle funksjonene til det Autonome NerveSystemet?
Definition
Regulerer eksokrine kjertler( spytt, øye, øre, svette-kjertler), glatt muskulatur og hjertemusklatur
Term
Hvilke funksjonelle egenskaper kan hjernerver ha? Og kan de ha flere enn 1?
Definition
Motoriske, parasympatiske, somatosensoriske, Spes. sensorisk. Ja, en nervecelle kan ha flere av funksjonene som nevnt over.
Term
Hvilke hjernenerver styrer øye-muskulatur?
Definition
Nervus Occuomotoris (3), Nervus Trocheraris (4), Nervus Abduscens (6)
Term
Essensielle hjernerver (7stk)
Definition
Nervus Oculomotoris (3), Nervus Trochearis (4), Nervus Trigenius (5), Nervus Abdsucens (6), Nervus Facialis (7), Nervus Glossopharyngeus (9), Nervus Vagus (10). 3,4,5,6,7,9,10.
Term
Hva heter de tre modulerende system, og hvor er de lokalisert?
Definition
1) Locus Coerelus 2) Rafe-kjernen 3) dopaminssystemet. Lokalisering: hjernestammen
Term
Locus Coerlus?
Definition
Den blå flekk. Modulerende system. Nevrotransmitter: Nor-adrenalin. Regulerer: oppmerksomhet, søvn/våkenhet, angst/smerte, motorisk læring
Term
Rafe-kjernene
Definition
Nevrotransmitter: Serotonin. Regulerer: søvn/våkenhet, emosjoner. Lokalisert i hjernestammen under "den blå flekk".
Term
Dopaminsystemet
Definition
Belønningssystemet. Lokalisert i Subtantia Nigra og ventrale striatum. Nevrotransmittere: naturligvis dopamin.
Term
Metabotrope kommunikasjon '
Definition
Kontrast til ionotrope (som er vanlig synapsing mellom nevronveller). Metabotrope: kan utveksle kjemiske signaler gjennom cellemembranen uten en "synapsing"? , ved volumdistribusjon. Via G-protein osv.
Term
Hva er de fire parasympatiske hjernenervene parasympatiske til, og hvilke?
Definition

-N. Oculomotoris (3): pupill str. + langsyn

- N. Facialis (7): spyttkjertel+tårekjertel

- N. Glossopharyngeus (9): øre-spyttkjertel (Glandula parotis)

-N. Vagus (10): alt av innvoller++ 

Term
Basalganglie sløyfe for å iverksette motorisk bevegelse- Rekkefølge på strukturenes påvirkning.
Definition
Striatum-globus palladus-thalamus-motor cortex
1)MOTOR CORTEX, eksitatorisk signal(gir beskjed om ønske om bevegelse) 2) STRIATUM=halekjerne, putamen sender inhibitorisk signal til globus palladus 3) GLOBUS PALLADUS mister "bånde"/inhibitoriske effekten den har på thalamus 4) THALAMUS står fritt til å dirigere signaler til motor cortex 5) MOTOR CORTEX--> muskler. Ekstra: Subthalamic Nucleus sender eksitatoriske signaler til Subtantia Nigra. Subtantia Nigra styrker det inhibitoriske signalet Striatum sender på Globus palladus, slik at Globus palladus svekker den inhibitorisek effekten på thalamus i enda større grad.
Term
Hvilke funksjon tjener det limbiske system?
Definition
emosjon, atferd, motivasjon, hukommelse
Term
Hvilke komponenter medregnes i de limbiske strukturer?
Definition
HIPPOHAT= Hippocampus, hypothalamus, amygdala, thalamus. + Gyrus Cinguli, Septumkjerner
Supporting users have an ad free experience!